6 MJESECI OD PRIMJENE NORME O ZAŠTITI KUPACA

Nejasne cijene u trgovačkim radnjama i dalje problem

Trgovci obavezni da ističu cijenu i po jedinici mjere kako bi se mogli uporediti cijene istih proizvoda različitih težina ili broja komada
1 komentar(a)
cijene, kalkulator, Foto: Shutterstock.com
cijene, kalkulator, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 11.05.2015. 18:51h

Prošlo je više od pola godine od kada su trgovačke radnje, čija je površina veća od 30 kvadratnih metara, zakonski obavezane da za određene grupe prehrambenih i neprehrambenih proizvoda istaknu cijenu i po jedinici mjere kako bi potrošači mogli da lakše uporede cijene prije odluke o kupovini. Međutim, zakon o zaštiti potrošača se u tom dijelu ne poštuje.

Ova norma služi kako bi potrošači mogli uporediti cijenu istih proizvoda različitih težina ili broja komada i vidjeti šta im je povoljnije.

"Vijesti" su obišle više podgoričkih trgovačkih radnji gdje su se mogle uvjeriti na konkretnim primjerima da trgovci i dalje zbunjuju potrošače isticanjem cijena. Tako na primjer, za dječje pelene nigdje nije bilo istaknute cijene po jednom komadu ( što je jedinci mjere) već su istaknute cijene za cijela pakovanja više proizvođača. Na taj način kupci ne mogu procijeniti koje pakovanje im je jeftinije da kupe.

U sve popularnijim prodavnicama zdrave hrane gdje se nude pakovanja svježeg voća ili povrća istaknuta je cijena tog pakovanja bez cijene po kilogramu proizvoda pa kupac ne može uporediti da li mu je jeftinije kupiti već upakovano voće ili da sam odabere isto voće s police i zasebno ga izvaga.

"Vijesti" su se uvjerile da nema cijena po jedinici mjeri ni za deterdžente, proizvode za njegu lica i tijela...

U velikim trgovačkim lancima Merkatoru i Voliju tvrde da poštuju zakon, da ističu cijene po jedinici mjere gdje je to opravdano, te da bi bilo zbunjujuće za potrošače da to rade na svakom proizvodu.

U Merkatoru smatraju da se potrošači u njihovim marketima jednostavno snalaze i da je asortiman, raspored i isticanje cijena organizovano po najsavremenijim standardima u trgovini i u skladu sa zakonom.

U Voliju su naveli da se cijena ističe shodno vrsti robe koja je u prometu, te da smatraju da bi isticanje cijena po jedinici mjere za sve artikle zbunilo potrošača i da je u krajnjem to neizvodljivo.

"Pravilo je da se cijena po jedinici mjere ističe za prethodno neupakovane robe. U našim marketima kupci se jednostavno snalaze. Objekti su građeni po najsavremenijim standardima iz oblasti trgovine, svi proizvodi su izloženi sa precizno i čitko istaknutim cijenama, u skladu sa uobičajenim prilikama i poštujući propise, kako bi se zaštitili interesi kupca", kazali su u Voliju.

Iz oba lanca naglašavaju da je deklarisanje roba i usluga posebno komplikovano i gotovo neizvodljivo, naročito zbog obaveze utiskivanja cijena na samom proizvodu, službenog jezika i upotrebe Brajevog pisma, kao i drugih ograničenja iz zakona.

Generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Jovo Rabrenović za “Vijesti” je kazao da se zakon mora poštovati i da bi trgovci trebali da shvate da na taj način ne samo da izbjegavaju da budu kažnjeni, već i da jačaju svoj imidž i bolje se pozicioniraju kod potrošača.

"Trgovci kojima je primarni cilj zadovoljan potrošač koji će se vraćati i kupovati u njihovom prodajnom objektu, sigurno će biti dodatno motivisani da na uredan i pregledan način iskažu cijenu za proizvod i cijenu po jedinici mjere, kako bi ne dovodeći potrošača u zabludu podstakao odabir za njega najpovoljnijeg proizvoda", kazao je Rabrenović.

Cijene po jedinici mjere u primjeni od 11. oktobra

U novi Zakon o zaštiti potrošača koji je usvojen u julu prošle godine uvrštena je evropska direktiva o isticanju cijena proizvoda kako bi se, pored osnovnog prava na informisanje, omogućilo i ostvarivanje jednog od osnovnih prinicipa zaštite potrošača da mogu lako uporediti cijene.

Pravilnik koji bliže uređuje to pitanje počeo je da se primjenjuje 11. oktobra. Cijena za jedinicu mjere je konačna cijena u eurima, za jedan kilogram, litar, metar, kvadratni metar, kubni metar ili neka druga jedinica količine, a koja uključuje porez na dodatnu vrijednost, druge poreze i dažbine po jedinici mjere.

Nije poznato da je bilo kontrola, kazna može iznositi i 40.000 eura

Rabrenović je kazao da od početka primjene obaveze o isticanju cijena po jedinici mjere nemaju informacija da je neko od trgovaca kažnjen po tom osnovu.

"Uprava za inspekcijske poslove (UIP) je prava adresa za dobijanje preciznog odgovora da li je bilo izricanja kazni zbog nepoštovanja zakonske odredbe o isticanju cijena po jedinici mjere proizvoda. UIP vrši kontrolu primjene, odnosno, poštovanja zakona o zaštiti potrošača".

"Vijesti" saznaju da od početka oktobra, od kada je zakonska obaveza da se ističu cijene po jedinici mjere, nije bilo inspekcijskih kotrola po tom osnovu, a za nepoštovanje pravila može se izreći kazna i do 40.000 eura.

Rabrenović smatra da treba pojačati kontrolu trgovačkih radnji i upoznati trgovce sa njihovom zakonomskom obavezom. Navodi i da bi bolja informisanost potrošača bila od velikog značaja jer su oni ključna karika u procesu kupoprodaje zbog koje je ovaj propis i usvojen.

Preporučujemo za Vas