OPŠTINA OTPLAĆUJE 6,4 MILIONA KREDITA

Pljevlja dužna bankama do 2021. godine

Opština traži od IRF-a da im omogući da četiri kredita prebace kod jedne banke
1 komentar(a)
OPština Pljevlja, Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
OPština Pljevlja, Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Ažurirano: 09.05.2015. 06:43h

Potpredsjednica Opštine Pljevlja Anela Kriještorac kaže da je lokalna samouprava zadužena do 2021. godine, te da po osnovu kredita duguje 6,4 miliona eura. Samo u ovoj godini Opština treba da vrati bankama oko 1,9 miliona eura.

Kriještorac ističe da je nedavno Vlada obavezala Ivestciono-razvojni fond da opštinama obezbijedi sredstva ili garanciju u cilju refinansiranja duga i obezbjeđivanja povoljnijih kreditnih uslova opštinama. „Imajući u vidu visok iznos kreditne obaveze Opštine, a naročito visok nivo kamatnih stopa rukovodstvo Pljevalja će u narednom periodu preduzeti korake prema IRF-u, a ako bude potrebe i prema nekoj od poslovnih banaka u cilju potpunog izmirivanja obaveza, po kreditima koji se u ovom momentu nalaze kod četiri poslovne banke. Samim tim Opština Pljevlja bi sve svoje obaveze prenijela kod jedne banke, a sve radi obezbjeđivanja povoljnijih kamatnih stopa, jednostavnije komunikacije i koretnije saradnje“, rekla jeKriještorac.

Opština Pljevlja trenutno ima obaveze po osnovu jedanaest kredita od kojih je jedan uzet kod Investiciono razvojnog fonda, a ostali kod banaka. Svi krediti osim jednog su dugoročni, a Opština je i garant za kredit RTV Pljevlja.

Ukupne obaveze Opštine, uključujući i sporne za vatrogasna vozila u ovom trenutku iznose 19. 759 000 i za oko 1,2 miliona eura su manje u odnosu na 30.9. prošle godine, kada su iznosile oko 21 milion eura.

„Ukupne dospjele obaveze su 3,7 miliona eura od čega 72 odsto odnosi se na obaveze prema dobavljačima, a ostatak su obaveze po osnovu kredita i obaveze prema javnim ustanovama“, rekla je Kriještorac.

Prema njenim riječima po osnovu poreza na nepokretnosti od građana, Opština Pljevlja potražuje oko tri milina eura, a od pravnih lica gotovo dva miliona eura. Od pomenutnih dva miliona eura EPCG Opštini Pljevlja duguje oko 588.000 eura Vektra Jakić preko dva miliona eura.

Po osnovu neizmirenih poreskih obaveza Opština Pljevlja duguje oko jedanaest miliona eura, koje će će lokalna samouprava Vladi morati da izmiri u narednih 20 godina u skladu sa nedavno potpisanim ugovorom o reprogramu poreskog duga. Po osnovu prethodnog reprograma Opština Pljevlja ima obavezu izmirenja 940.000 eura.

Po osnovu neplaćanja poreza zadužene sve firme grada

Opština Pljevlja po osnovu neplaćenog poreza duguje 3.18 miliona, biblioteka 153.000, Centar za sport i rekreaciju 183.000, Međurepublička zajednica 53.000 eura. Umjetnička galerija 88.000, Muzej 128.000, Crveni krst 50.000, a Dnevni centar 112 hiljada eura. Komunalne usluge duguju 777.000 eura, Grijanje 170.000, Vodovod 1, 27 milina eura, Čistoća 2,4 milina, a Lokalni putevi 661.000 eura.

Nekadašnje JP Breznica duguje 880.000, čiju obavezu preuzimaju Komunalne usluge u iznosu od 198.000 i Čistoća 680.000 eura. Agencija za stambeno poslovni fond duguje 267.000, a obaveze RTV Pljevlja su 467.000 eura, i Turistička organizacija oko 50.000 eura.