ODGOVOR JADRANSKOM SAJMU

Bošković: Plac Opštine dali svojim firmama

Na zemljištu su upisivani hipotekarni tereti na ime kredita, čiji su korisnici povezane firme sa Duškom Kneževićem
113 pregleda 6 komentar(a)
vladimir bošković, Foto: Privatna arhiva
vladimir bošković, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 15.02.2019. 12:10h

Zastupnik nekoliko vlasnika oduzete imovine i bivši član Komisije za povraćaj imovine i obeštećenje Vladimir Bošković odgovorio je na jučerašnje reagovanje Jadranskog sajma “Plaćena je tržišna cijena”. Odgovor prenosimo u cjelosti.

“O neozbiljnost u reagovanju da je AD Jadranski sajam prije 20 godina dobio pravosnažna i izvršna rješenja  te potvrde nadležnih državnih fondova na osnovu kojih je postao vlasnik zemljišta u državnoj svojini (kojeg je navodno dva puta platio), govori činjenica da u postupcima koji se tim povodom vode - od strane ovog AD nije ponuđen nijedan zakonit i  vjerodostojan dokaz takvih tvrdnji. O tome svjedoči i  odbijajuće Rješenje Uprave za nekretnine, kojoj, dvije godine nakon što je podnijelo zahtjev za upis svojine, ovo akcionarsko društvo o tome nije priložilo nikakav dokaz.

Jadranski sajam je podigla Opština Budva krajem 60-ih godina prošlog vijeka. Gradsko-građevinsko zemljište i podignute montažne odnosno privremene objekte, oboje u društvenoj svojini, SO Budva je 1975. godine ugovorom dala na korišćenje društvenom preduzeću OUR za priređivanje sajmova u Budvi. Ovo zemljište je dio velikog zemljišnog kompleksa, kojeg je država 1948. bez ikakve naknade  oduzela dvadesetorici vlasnika, a u cilju navodne  gradnje 'Dječjeg doma'.

Vlasnik predmetnog zemljišta od 23. 01. 1954. godine do danas je Opština Budva.  U Ugovoru o kupoprodaji sajamskih hala od 16. 06. 1975, jasno je navedeno da je zemljište, shodno važećem Zakonu o gradsko-građevinskom zemljištu, dato na korišćenje OUR-u za priređivanje sajmova u Budvi, tada preduzeću u društvenoj svojini, a ne i na upravljanje i raspolaganje jer je po ovom zakonu takvo pravo pripadalo isključivo opštinama.

U vrijeme svojinske i upravljačke transformacije i nakon nje, građevinsko zemljište je po važećem Zakonu moglo biti isključivo u državnoj svojini, što znači da nije moglo biti obuhvaćeno transformacijom i privatizacijom. Da bi sakrili tu činjenicu i prisvojili državno zemljište, vlasnik AD Jadranski sajam i organizovana grupa koja mu je u tome pomagala, unose ovu državnu imovinu u kapital preduzeća Expo Invest, prenose na Expo Hotel Partners i prodaju istoimenoj firmi na Kipru, koja nakon toga preduzeću mijenja ime i sjedište, dok se preko Future Capital Partners traže investitori za gradnju apartmana vrijednih 5000 eur/m2 - na tuđem zemljištu.

Prije, tokom i nakon ovih rabota na zemljištu su upisivani hipotekarni tereti na ime kredita čiji su korisnici sa Duškom Kneževićem povezane firme na Kipru i u Crnoj Gori.

Preduzeće Comsel Ltd iz Limasola i Piraeus banka iz Atine zaključili su 2005.  Ugovor o kreditu na iznos 10.000.000 eura,  kojom prilikom je upisana hipoteka na državnom  zemljištu  na kojem se nalaze privremeni, montažni objekti AD Jadranski sajam.  Potpisnik Ugovora, u ime zajmoprimca i garanta bio je Duško Knežević. U Ugovoru o izmjenama i dopunama 2009. Comsel Ltd se navodi kao Atlas group Ltd. Ugovorom na 18.000.000 eura između Atika 26 Ltd sa Kipra i Piraeus banke u Londonu 2007, stavljena je još jedna hipoteka na ovo zemljište, zatim još jedna na osnovu Ugovora od 8.000.000 između iste banke i Fin Investa iz Podgorice 2006. u čijem Aneksu se kao garanti navode Jadranski aajam, Expo Invest i Duško Knežević lično. Hipoteka upisana 04. 07. 2012. godine glasi na 31.000.000 eura.

Preporučujemo za Vas