VLADA SA KOMPANIJOM "KARSIMA" POTPISALA TAJNI SPORAZUM

Umjesto zakupca, Vlada isplatila radnicima 2,2 miliona

Informaciju da je sklopljen tajni sporazum kabinet potpredsjednika Vlade za ekonomski razvoj Milutina Simovića je 7. septembra ove godine dostavio nezavisnom poslaniku Aleksandru Damjanoviću
62 pregleda 0 komentar(a)
Otvaranje hotela Holiday Karisma, Foto: Vlada Crne Gore
Otvaranje hotela Holiday Karisma, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 17.09.2018. 13:23h

Vlada premijera Duška Markovića je sa konzorcijumom kompanija Karisma koji je zakupac dijela imovine hotelsko-turističkog preduzeća Ulcinjska rivijera potpisala tajni sporazum o preuzimanju zaposlenih kojim se obavezala da otpremnine za one radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom prebaci na teret građana, odnosno, da ih isplati iz državnog budžeta.

Informaciju da je sklopljen tajni sporazum kabinet potpredsjednika Vlade za ekonomski razvoj Milutina Simovića je 7. septembra ove godine dostavio nezavisnom poslaniku Aleksandru Damjanoviću. On je tražio 8. maja da mu se dostavi dokumentacija u vezi sa tim poslom i o isplati otpremina, ali ona je proglašena tajnom.

“Vijesti” su krajem aprila ove godine objavile iz više nezvaničnih izvora informaciju da je 61 bivši radniki Ulcinjske rivijere koji su bili zaposleni u Belviju i Olimpiku na Velikoj plaži, dobili otpremnine mjesec ranije u iznosu od 12 do blizu 50 hiljada eura, ali da nije objelodanjeno ko je za to uplatio novac. Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, radnicima je isplaćeno ukupno nešto više od 2,2 miliona eura. Iz Ministarstava održivog razvoja i turizma “Vijestima” je tada usmeno rečeno da ne znaju ništa o otpremninama za bivše radnike Ulcinjske rivijere. Sličan odgovor stigao je i iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. “Vijesti” su o tome pitale i Vladin biro za odnose sa javnošću, ali odgovor nije stigao.

Da Ministarstvo turizma nije saopštilo istinu “Vijestima” potvrđuje dopis koji je kabinet Simovića uputio Damjanoviću, a u kome piše da je odgovor pripremilo upravo to ministarstvo. “Vijesti” imaju uvid u taj dopis.

“U skladu sa rješenjem o određivanju stepena tajnosti od 14.06.2017. koji je donio Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte cjelokupna dokumentacija u vezi sa postupkom i realizacijom ugovorenih obaveza u vezi sa davanjem u zakup zemljišta i objekata Ulcinjske rivijere nosi oznaku “interno”. Kao jedan od priloga Ugovora o dugoročnom zakupu kompleksa Ulcinjska rivijera je Sporazum o preuzimanju zaposlenih, pa zbog toga nijesmo u mogućnosti da dostavimo relevantne dokumente”, piše u dopisu koji je potpisao ministar turizma Pavle Radulović.

10 miliona eura je vrijednost prve faze investicije koja je upravo završena i kako se dodaje u dopisu, trenutno je u kompaniji zaposleno 150 radnika, a posredstvom TUI u adaptiranim depadensima hotela Belvi borave turisti iz Velike Britanije i Njemačke.

Kako se dodaje, ministarstvo želi da istakne da je pripremilo i Vladi dostavilo kompletnu dokumentaciju po osnovu koje su radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom ostvarili svoje pravo na naknadu u skladu sa zakonom o radu, programom mjera za rješavanje viška zaposlenih u Ulcinjskoj rivijeri i kolektivnim ugovorom preduzeća potpisanim 22. januara 2011. godine. Kolektivnim ugovorom je, kako piše u dopisu, predviđeno da “ako se zaposleni proglasi tehnološkim viškom tom zaposlenom pripada naknada u iznosu od 24 prosječna lična dohotka za posljednja tri mjeseca i 1.000 eura neto po svakoj godini radnog staža u Ulcinjskoj rivijeri”.

“Imajući u vidu da država Crna Gora, odnosno predstavnici državnog kapitala učestvuju sa 63,53 odsto u ukupnoj vlasničkoj strukturi preduzeća Vlada je cijeneći značaj ovog projekta za razvoj opštine Ulcinj i Crne Gore u cilju očuvanja implementacije ugovora o zakupu kompleksa Ulcinjska rivijera donijela odluku o isplati naknada preduzeća radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom u skladu sa programom mjera za rješavanje pitanja viška zaposlenih i kolektivnim ugovorom”, piše u dopisu koji je iz kabineta Radulovića upućen u kabinet Simovića 26. jula ove godine.

Konzorcijum kompanija Karisma koji je zakupac dijela imovine, a Ulcinjska rivijera u narednih 30 godina Vlada je oslobodila plaćanja poreza na nepokretnosti o čemu su “VIjesti” ranije pisale. Tu obavezu će plaćati zakupodavac (Ulcinjska rivijera) pokazuju podaci iz Ugovora u koji su manjinski akcionari imali uvid. Prema važećim propisima, obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru nepokretnosti, odnosno drugoj evidenciji nepokretnosti na dan 1. januara godine za koju se porez utvrđuje. Međutim, propisano je izuzetno u odnosu na prethodni član da je obveznik poreza na nepokretnosti “i korisnik nepokretnosti u državnoj svojini koji je u katastru nepokretnosti upisan kao nosilac prava korišćenja, trajnog korišćenja nepokretnosti, odnosno nosilac prava korišćenja nepokretnosti po osnovu dugoročnog zakupa”. Oslobađanje ovog poreza je još jedna povlastica koju Karisma ima, budući da joj je država omogućila da u narednih 30 godina zalaže djelove imovine Ulcinjske rivijere kod banaka i povlači kredite za realizaciju obećanih investicionih projekata.

Metod rukovođenja ANB-om “uspješno” prenesen na Vladu

Damjanović je “Vijestima “ kazao da to što su Vlada i Ministarstvo turizma odbili da dostave podatke o isplaćenim otpremninama još je jedna činjenica koja govori o netransparentnosti, odnosno, bahatosti izvršne vlasti. On je podatke tražio na osnovu prava iz poslovnika Skupštine.

“Nakon odbijanja da se dostave podaci o tome kojim pravnim licima su poklonjeni milioni iz tekuće budžetske rezerve ovaj novi šamar građanima koji su uskraćeni za zvanične informacije o tome kako se „arči“ budžet dokaz su da se metod dugogodišnjeg rukovođenja ANB-om uspješno prenio na Vladu i da je tajnovitost i prikrivanje činjenica postao znak prepoznavanja ove Vlade”, istakao je Damjanović. Prema njegovim riječima, koliko god ranije vlade bile pod metom kritika zbog pojedinih poslova, zakonitih ili nezakonitih i koliko god su te iste vlade manje ili više uspješno sarađivale sa Skupštinom i poslanicima, makar u dijelu prava javnosti da zna šta se radi u izvršnoj vlasti, nijednoj od njih nije na pamet padalo da kukavički sakriva informacije o trošenju javnih sredstava kao što to radi aktuelna Vlada.

“Zbog građana, zbog kojih sam i tražio informacije, umjesto Vlade koja to neuspješno pokušava da sakrije, saopštavam da je neko u Vladi odlučio da časti zakupca dva hotela na Velikoj plaži sa najmanje 2,2 miliona eura koja su isplaćena sa budžeta države po osnovu otpremnina za tehnološke viškove. Za tu namjenu bilo je odvojeno 2,65 miliona, ali je manji dio ostao u budžetu jer 20-ak zaposlenih nije uzelo pripadajuću otpermninu već su nastavili da rade”, rekao je Damjanović. Prema njegovim riječima, o tome ko je, kako i zašto odlučio da sklopi ugovor o davanju u zakup najljepšeg dijela Velike plaže tako da se uz 2,2 miliona za otpremine (koje je umjesto obaveze zakupca na sebe preuzeo državni budžet) zakupcu dozvoli da založi i zakupljenu imovinu za kredit kojim finansira investiciju, a da „renta“ koju plaća Ulcinjskoj rivijeri jedva izmiruje kreditne obaveze koje Ulcinjska rivijera ima prema bankama biće prilike da se javno i direktno u lice kaže odgovornima.

“Uvjeren sam da jedan dio nadležnih organa iz policije i tužilaštva pažljivo prati i ovaj posao, koji je svojevrsna predigra za glavni „plijen“ Adu Bojanu i da se ove stvari neće moći sakritii u „tamnom vilajetu“ kabineta, kasa i fioka resornih i neresornih ministarstava Vlade”, zaključio je Damjanović.

Isplatom otpremnina obezbijeđeno sprovođenje ugovora o zakupu

U dopisu iz Vlade piše da je odlukom o isplati naknada radnicima obezbijeđena primjena ugovorenih obaveza.

“To su realizacija investicionog programa vrijednog 31,83 miliona eura u rekonstrukciju i adaptaciju hotela Olimpik i Belvi sa depadensima i izgradnju pratećih sadržaja koja se realizuje u tri faze u periodu od 2017. do 2027 godine. Od ovog iznosa u prvih pet godina zakupa biće uloženo 16,24 miliona eura”, piše u dopisu.

Ključni element ugovorenih obaveza je i povećanje kapaciteta kompleksa na 600 soba kategorije 4 zvjezdice (ugvoreni minimum kapacitet), kao i da po isteku zakupa kompleks bude predat zakupodavcu zajedno sa svim zgradama i pripadajućim nepokretnostima, sa opremom koja u stanju zadovoljava minimum kategorije objekta 4 zvjezdice.

“Ključni elementi su kvalitetan partner, odnosno investitor koji upravlja sa 26 hotela širom svijeta, ima obrt od 500 miliona dolara i ostvaruje skoro milion noćenja godišnje (2016), kompanija ima poslovnu saradnju sa jednim od najvećih svjetskih tuoperatora TUI, koji je zainteresovan i za druge razvojne kapacitete u ovoj opštini. Otvorena je i mogućnost za zapošljavanje nove radne snage - u prosjeku oko 260 radnika u toku sezone (šest mjeseci), kako je predviđeno investicionim programom koji je sastavni dio ugovora o zakupu”, piše u dopisu.