Poreska uprava: Pooštrenim mjerama do veće poreske discipline

akonom je propisana i mogućnost poreskog organa da odbije zahtjev za registraciju pravnim i fizičkim licima koja imaju dospjele, a neizmirene poreske obaveze
115 pregleda 2 komentar(a)
Poreska uprava Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Poreska uprava Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 23.03.2015. 15:26h

Izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji precizirane su i definisane, između ostalog, efikasnije kontrole obračuna poreza i obaveza poreskog inspektora da izrekne mjeru zabrane obavljenja djelatnosti do 90 dana, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Iz PU su kazali da zakonske odredbe ovo predviđaju za slučajeve kada se utvrdi da kod poreskog obveznika za promet robe i usluga ne postoji dokumentacija relevantne za utvrđivanje poreza, ne uplaćuju se dnevni pazari, zapošljavaju radnici na „crno“ ili se ne registruje promet preko fiskalne registar kase.

Kada je u pitanju obezbjeđivanje efikasnije naplate poreskih potraživanja, izmjenama Zakona, koje su pripremljene u cilju efikasnijeg funkcionisanja poreske administracije, kao neophodnog preduslova za jačanje fiskalne discipline i ostvarenje budžetskih prihoda, definisani su novi pojmovi.

"Kao prvi, poreski jemac, koji je istovremeno poreski dužnik odgovoran za plaćanje poreskih obaveza poreskog obveznika, koji nije izmirio dug po dospjelosti. Kao drugi, sekundarna poreska obaveza, kojom se predviđa da odgovorni, kao i drugi koji su doprinijeli izbjegavanju plaćanja poreske obaveze, mogu biti odgovorni za poreske obaveze lica koje je izbjeglo obavezu, kao i naplatu utvrđene obaveze iz imovine", objasnili su iz PU.

Istovremeno, kako su dodali, poreskom organu daje se pravo da dužnicima poreskog dužnika, zabrani ispunjavanje obaveze do namirenja poreskog duga.

Takođe, novina je da se prinudna naplata poreske obaveze može obaviti i obustavom na zaradu, odnosno penziju, ukoliko se ne postupi po zaključku poreskog organa.

Zakonom je propisana i mogućnost poreskog organa da odbije zahtjev za registraciju pravnim i fizičkim licima koja imaju dospjele, a neizmirene poreske obaveze.

Navedenim zakonskim propisom uvedena je i obaveza prijavljivanja imovine i prihoda poreskih inspektora, kao i nadležnost poreskog organa za obavljanje unutrašnje kontrole i unutrašnjeg nadzora.

"Na taj način će se omogućiti ostvarivanja jednog od važnih strateških ciljeva Poreske uprave, odnosno jačanje integriteta i mehanizama unutrašnje kontrole, radi sankcionisanja kršenja postupaka i procedura, kroz poštovanje vrijednosti etike i profesionalnog pristupa poslovnim procesima", kazali su iz PU.