MINISTARSTVO FINANSIJA

IA: Omogućiti obradu i upoređivanje budžetskih podataka

Sošić je rekao da se Institut alternativa u decembru prošle godine obratio Ministarstvu inicijativom da poslanike, civilno društvo i građane upozna sa originalnim budžetskim dokumentima, kako bi bili ravnopravni u njihovoj analizi
106 pregleda 0 komentar(a)
Marko Sošić, Foto: Savo Prelević
Marko Sošić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 18.03.2015. 14:26h

Institut alternativa pozvao je Ministarstvo finansija da poveća transparentnost nacionalnog budžeta kroz uvođenje prakse objavljivanja podataka u formi koja omogućava njihovu obradu i pretraživanje.

 Istraživač javnih politika, Marko Sošić, rekao je da se Institut alternativa u decembru prošle godine obratio Ministarstvu inicijativom da poslanike, civilno društvo i građane upozna sa originalnim budžetskim dokumentima, kako bi bili ravnopravni u njihovoj analizi.

“Do danas nijesmo dobili odgovor, niti su traženi dokumenti objavljeni u takozvanoj mašinski čitljivoj formi”, rekao je Sošić u saopštenju.

 Ministarstvo finansija, kako je naveo, trenutno ne objavljuju budžetske podatke u formi koja bi dozvoljavala računarsko upravljanje podacima, upoređivanje sa prethodnim godinama i analizu.

“Primjera radi, svim akterima van Ministarstva, predlog budžeta za ovu godinu je bio dostupan samo u formi skeniranog PDF-a, formatu koji ne dozvoljava pretragu ili bilo kakvu računarsku obradu podataka”, rekao je Sošić.

Prema njegovm riječima, objavljivanjem u skeniranom, odnosno PDF formatu, podaci su „zaključani“, njima se ne može upravljati, niti se mogu obavljati analize, poređenja, dok je sama pretraga skoro nemoguća.

“Pozvamo Ministarstvo da na internet stranici objavi podatke iz usvojenih zakona o budžetu i završnih računa budžeta od 2010. godine do danas u Excel formatu”, rekao je Sošić.

Institut alternativa pozvao je Ministarstvo da uspostavi praksu da se i predlog zakona o budžetu Skupštini, pored uobičajenog načina dostavljanja, dostavlja i objavljuje i u Excel formatu.

“Smatramo da je potrebno da se objavljuju Excel tabele sa podacima koji sadrže primitke i izdatke po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji, odnosno opšti dio, kao i raspored sredstava budžeta po potrošačkim jedinicama i izdacima po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno posebni dio”, saopštio je Sošić.

Taj korak, kako smatra, ne bi zahtijevao dodatne napore za službenike Ministarstva, već jedino objavljivanje već postojeće dokumentacije na internet stranici tog Vladinog resora.

“Nacionalni budžet se originalno i priprema u Excel tabelama, od budžetskog cirkulara koji ispunjavaju potrošačke jedinice do jedinstvenog nacrta budžeta koji sastavlja Ministarstvo finansija”, rekao je Sošić.

On je podsjetio da objavljivanje budžetskih podataka na taj način predstavlja jedan od principa transparentnosti u oblasti upravljanja javnim resursima inicijative Partnerstvo otvorenih vlada (OGP), kojoj pripada i Crna Gora.

“Takođe, to je jedan od kriterijuma budžetske transparentnosti na kojem insistiraju organizacije koje ocjenjuju napredak zemalja u ovom pogledu, kao što je International Budget Project (Open Budget Index)”, zaključio je Sošić.

Preporučujemo za Vas