"PRAVO NA BEZBJEDNU HRANU"

Ministarstvo ekonomije: Položaj potrošača će biti unaprijeđivan

Savjet se, kako su dodali, bavio i razmatranjem nacrta propisa koji se donose u oblasti zaštite potrošača, davanjem mišljenja o potrebi izmjena i dopuna postojećih i donošenjem novi
62 pregleda 1 komentar(a)
Potrošači, Foto: Luka Zeković
Potrošači, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 14.03.2015. 14:33h

Položaj crnogorskih potrošača u društvu i odnos trgovaca prema njima biće unaprijeđivani svake godine, uz nezaustavljiv tok progresivnih promjena kojima doprinosi rad svih subjekata u sistemu potrošačkih prava, saopštili su iz Ministarsrva ekonomije. Iz Ministarstva su povodom Svjetskog dana prava potrošača, koji se obilježava sjutra, naveli da potrošači u Crnoj Gori mogu sa zadovoljstvom očekivati svaki naredni. Oni su podsjetili da se Svjetski dan prava potrošača ove godine obilježava pod sloganom - Svaki potrošač ima pravo na bezbjednu hranu. Iz Ministarstva su saopštili da je taj Vladin resor, kao ključni nosilac politike zaštite potrošača, u proteklom periodu postiglo je značajne rezultate u usaglašavanju zakonodavnog dijela sa pravnom tekovinom EU. Napredak je, kako su kazali, vidljiv i kroz osnivanje i rad Savjeta za zaštitu potrošača. „Aktivnosti Savjeta fokusirane su na poboljšanje položaja potrošača, odnosno praćenje stanja njihove zaštite na tržištu i predlaganja odgovarajućih mjera i aktivnosti u cilju njegovog unapređenja. To su mjere za zaštitu zdravlja, bezbjednosti i ekonomskih interesa, unaprjeđenje pravne zaštite, informisanja i obrazovanja, kao i za podizanje svijesti o značaju zaštite potrošača“, navodi se u saopštenju Ministarstva. Savjet se, kako su dodali, bavio i razmatranjem nacrta propisa koji se donose u oblasti zaštite potrošača, davanjem mišljenja o potrebi izmjena i dopuna postojećih i donošenjem novih. Iz Ministarstva su saopštili da su se potošača Savjetu obraćali za savjet kako da iskoriste svoja zakonska prava, kao i kako da reaguju u određenim situacijama kada smatraju da su ima prava ugrožena ili narušena. „Najčešće primjedbe potrošača odnosile su se na nepravilno isticanje cijene, obmanjujuće cijene, njihovo neisticanje na proizvodima i uslugama koji su u prometu. Veliki broj prigovora potrošača bio je usmjeren na provjere aktivnosti trgovaca koje su se ticale pojave recidiva, a koje su mogle uticati na zdravlje potrošača“, kazali su predstavnici Ministarstva. Taj Vladin resor će, kako su najavili, u narednom periodu posebnu pažnju biti usmjerena na unaprijeđivanje zaštite potrošača u pojedinim oblastima, kao što su bezbjednost proizvoda i hrane, trgovina, turizam i ugostiteljstvo i javne i finansijske usluge. Iz Ministarstva su naveli da je u pregovaračkom poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, nakon završenog skrining procesa i pripreme pregovaračke pozicije, ocijenjeno je da se Crna Gora smatra dobro pripremljenom za pregovore. „Kao rezultat intenzivnog rada na pregovaračkom poglavlju, 18. decembra je otvoreno pregovaračko poglavlje, pri čemu je Crna Gora, kada je riječ o zaštiti potrošača, dostigla zadovoljavajući stepen usklađenosti sa pravnim tekovinama EU“, saopšteno je iz Ministarstva. Oni su dodali da je u pogledu jačanja zakonodavnog okvira planirano donošenje zakona o zabrani obmanjućeg oglašavanja kod pružanja usluga i prodaje proizvoda, ali i izmjena i dopuna zakona o zaštiti potrošača. „To bi trebalo da doprinese efikasnijoj zaštiti potrošača u dijelu obmanjućeg oglašavanja kod pružanja usluga i prodaje proizvoda, njihove bezbijednosti, koordinacije u nadležnosti inspekcijskih organa na području zaštite potrošača, rada arbitražnog odbora za vansudsko rješavanje sporova i podrške organizacijama potrošača u sprovođenju projekata na području potrošačke politike“, navodi se u saopštenju. Iz Ministarstva su podsjetili da Svjetski dan prava potrošača ima porijeklo u Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača, koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine. Svjetski dan prava potrošača prvi put je obilježen 15. marta 1983. „Stoga se svake godine širom svijeta sprovode razne kampanje kako bi se obilježio taj dan, a ujedno omogućila i promocija sveobuhvatnih temeljnih prava potrošača“, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas