"ŠALTERSKI RADNICI SVAKOG DANA DUŽE OSTAJU NA POSLU"

Keković: USSCG će tražiti inspekcijsku kontrolu banaka

On je najavio da će se USSCG obratiti i Međunarodnoj organizaciji poslodavaca i Asocijaciji poslodavaca Evrope, kako bi ih upoznala sa načinom vođenja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori
61 pregleda 0 komentar(a)
Srđa Keković, Foto: Boris Pejović
Srđa Keković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 20.02.2015. 13:03h

Unija slobodnih sindikata (USSCG) obratiće se međunarodnim i evropskim sindikalnim i asocijacijama poslodavaca, kako bi ih upoznala sa dešavanjima u vezi otkazivanja Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za banke, druge finansijske organizacije i osiguranja.

Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković, kazao je da su u toj sindikalnoj organizaciji odlučili da "apsurdnu" situaciju, u kojoj Unija poslodavaca (UPCG) raskida GKU za banke u trenutku kada bankarski sektor u Crnoj Gori bilježi profit od 20 miliona eura, pretvore u studiju slučaja.

"Obratićemo se Međunarodnoj i Evropskoj konfederaciji sindikata i tražićemo da ovo što se dešava u pregovorima u vezi GKU pretvorimo u studiju slučaja i organizujemo okrugli sto kako bi sa kolegama iz regiona i Evrope zajednički razmotrili taj slučaj", rekao je Keković na konferenciji za novinare.

On je najavio da će se USSCG obratiti i Međunarodnoj organizaciji poslodavaca i Asocijaciji poslodavaca Evrope, kako bi ih upoznala sa načinom vođenja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori.

"Posebno pismo ćemo uputiti vlasnicima kapitala u bankama u kojima USSCG ima sindikate, kako bi im skrenuli pažnju da menadžeri koji rade u Crnoj Gori očito samo gledaju svoje interese", kazao je Keković.

On je podsjetio da je UPCG krajem januara prihvatila inicijativu Udruženja banaka i raskinula GKU sa Sindikatom banaka, čime su prava zaposlenih u ovoj oblasti smanjena. Na taj način su otpremnine zaposlenih u bankarskom sektoru smanjene duplo, zimnica, koja je data uslovno, tri puta, dok je obračun na startne zarade znatno smanjen.

Keković je saopštio da će USSCG tražiti inspekcijsku kontrolu banaka, s obzirom na veliki broj prekovremenih radnih sati u bankarskom sektoru.

"Imamo šalterske radnike koji svaki dan ostaju duže pola sata do sat, tako da ćemo od Inspekcije rada tražiti da prekontroliše koliko mladih ljudi radi u bankarskom sektoru na neodređeno vrijeme i preko agencija, kao i da li se poštuju obaveze kada je u pitanju plaćanje prekovremenog rada", rekao je Keković.

On je objasnio da bi poslodavci u bankarskom sektoru, nakon otkazivanja GKU, mogli zaposlenom dati otkaz kao tehnološkom višku i da bi se u tom slučaju primjenjivao Opšti kolektivni ugovor i Zakon o radu.

"Prema tim dokumentima bi se zaposlenom isplaćivala otpremnina u visini od trećine zarade po godini staža kod poslodavca. Te otpremnine bi bile jako niske", naveo je Keković.

On je saopštio da je pregovorima o GKU, koji su sa predstavnicima UPCG počeli u martu 2013. godine, trebalo da se taj dokumet usaglasi sa Opštim kolektivnim ugovorom i Zakonom, ali ne i da se mijenjaju stavke koje nijesu bile suprotne.

"Poslodavci su zloupotrijebili tu činjenicu i krenuli u obaranje prava koja su se ticala materijalnih davanja poslodavaca. Cijelo vrijeme trajanja pregovora tražili smo argumente za smanjenje prava, ali nam nikada nije rečeno šta je razlog", kazao je Keković.

On je podsjetio da je u trenutku zaključivanja GKU bankarski sektor bilježio gubitak od 20 miliona EUR, dok je u momentu njegovog otkazivanja ostvarena dobit u skoro istom iznosu.

USSCG će, kako je najavio Keković, tražiti i da se saopšti da li zarade i bonusi menadžera banaka ulaze u prosjek zarada zaposlenih u bankarskom sektoru, jer to značajno utiče na sliku o toj djelatnosti.

"Prema našim saznanjima, zarade menadžera ulaze u taj prosjek, što drastično mijenja sliku u bankarskom sektoru", naveo je Keković.

Predsjednik Sindikata banaka pri USSCG, Lidija Pejović, smatra da je glavni razlog otkazivanja GKU to što menadžeri banaka nijesu njime obuhvaćeni, odnosno što raskidom tog dokumenta dobijaju veća prava.

"Njih, pored velikih plata, bonusa i povraćaja poreza, kao i učešća u radu upravnih odbora, njih ne tangiraju rješenja iz GKU. Upravo rušenjem GKU oni dobijaju još veće bonuse", rekla je Pejović.

Ona je podsjetila da je Sindikatu odluka o otkazu GKU dostavljena 2. februara, a da pregovori o njegovom usaglašavanju nijesu vođeni u duhu dobrog socijalnog dijaloga.

"Na samom startu se iskristalisala namjera poslodavaca da umanje sva socijalna davanja zaposlenih. Glavni problem je bio u tome što smo cijelo vrijeme tražili argumete zbog čega nam se umanjuju prava s obzirom na činjenicu da je bankarski sektor jedan od najprofitabilnijih", kazala je Pejović.

Iz USSCG su saopštili da bi postojeći GKU trebalo da važi do 2. avgusta. USSCG će se u međuvremenu obratiti Agenciji za mirno rješavanje sporova, kako bi im pomogla u postizanju dogovora u vezi eventualnog novog GKU.