ODBOR ZA EKONOMIJU

Slaba naplata taksi na duvanske proizvode

Žugić je kazao da će podržati amandman Aleksandra Damjanovića (SNP) da se opštinama oduzme nadležnost u naplati taske na upotrebu akustičnih muzičkih uređaja i da se taj posao dodijeli Poreskoj upravi
76 pregleda 0 komentar(a)
Radoje Žugić, Foto: Boris Pejović
Radoje Žugić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 26.01.2015. 15:00h

Ministar finasija Radoje Žugić ocijenio je da bi inspekcijske službe u naplati taksi na upotrebu duvanskih proizvoda trebale bolje da obavljaju posao kako bi se pojačala naplata tog budžetskog prihoda.

On je kazao da će podržati amandman Aleksandra Damjanovića (SNP) da se opštinama oduzme nadležnost u naplati taske na upotrebu akustičnih muzičkih uređaja i da se taj posao dodijeli Poreskoj upravi.

Odbor za ekonomiju, finasije i budžet danas je odlučio da predloži plenumu da usvoji izmjene zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i akustičnih muzičkih uređaja, doprinosima na obavezno socijalno osiguranje i porezu na kafu.

Ministarstvo finasija računalo je da primjena tri zakona počne od prvog januara ove godine, ali će se morati amandmanski djelovati kako bi se rok pomjerio. Skupština će o njima raspravljati tek trećeg februara, što znači da će se prihodovati manje nego što je projektovano.

Od taksi se očekivalo za godinu milion eura, a od doprinosa za socijalno osiguranje pet miliona.

Žugić je objasnio da je cilj novih rešenja dalja stabilizacija javnih finasija i veći budžetski prihodi.

Zvanični podaci Ministarstva finansija pokazuju da je državni budžet od taksi na upotrebu duvanskih proizvoda prihodovao za posljednje dvije i po godine, otkad se ona naplaćuje, samo 795,8 hiljada eura.Izmjenama zakona predviđeno je da se ona ubira do 1. januara 2017. godine.

Od takse na upotrebu akustičnih muzičkih uređaja u ugostiteljskim objektima, odnosno onim koji imaju muziku nakon ponoći, 2013. godine prihodovano je samo 806,6 eura. Ta taksa je prihod opština.

Damjanović je kazao da bi opštinama trebalo uzeti nadležnost u naplati taksi od upotrebe akustičnih muzičkih uređaja kako bi taj prihod išao u državni budžet, što je Žugić podržao.

Zoran Jelić (DPS) ocijenio je da je naplata taksi na niskom nivou, posebno na duvan.

“U primjeni tog zakona do sada nešto nije bilo dobro. Da li objekti nijesu poštovali zakon, da li inspekcija nije dovoljno radila svoj posao i da li su se u tom zakonu implementirane kaznene odredbe” kazao je Jelić.

Predlogom zakona na kafu uvodi se novi porez koji će iznositi jedan euro za kilogram nepržene kafe, ljuspice i opne od kafe, 80 centi za prženu kafu, 1,3 eura po kilogramu ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe, a za zamjene kafe, preparate, napitke i bezalkoholna pića na bazi kafe 2,5 eura po kilogramu.