Odbor usvojio predlog izmjena i dopuna Zakona o energetici

„Šta znače ove izmjene i dopune zakona ako ćemo za dva mjeseca imati potpuno novi zakon?“, pitao je Bulajić
77 pregleda 0 komentar(a)
Odbor za ekonomiju, Foto: Luka Zeković
Odbor za ekonomiju, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 23.01.2015. 14:57h

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet usvojio je Predlog izmjena i dopuna Zakona o energetici, koje, prema riječima ministra ekonomije, Vladimira Kavarića, doprinose poboljšanju ambijenta u elektroenergetskom sektoru.

Kavarić je na sjednici Odbora na kojoj su razmatrane predložene izmjene i dopune kazao da se one vežu za ono što je donešeno postojećim Zakonom o energetici u aprilu 2010. godine i predstavljaju prilagođavanje zakonske regulative evropskim standardima u toj oblasti i zahtijevanoj praksi.

„Predloženim izmjenama i dopunama definiše se stvaranje zakonskog okvira za obavljanje novih energetskih djelatnosti prije svega trgovine na malo i veliko biogorivima, preciziranje poslova Regulatorne agencije za energetiku (RAE) koji se odnose na utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijene za usluge koje pružaju energetski subjekti u oblasti električne energije i gasa, kao i preciziranje da korišćenje prenosnih i distributivnih sistema energije ili gasa obuhvata angažovanje kapaciteta i opravdane tehničke gubitke“, objasnio je Kavarić.

Prema njegovim riječima, u suštini svega toga nalazi se činjenica da proizvodnja više nije regulisana djelatnost.

„Imajući u vidu da ona koristi prenosne kapacitete, treba i da učestvuje i u finansiranju prenosa i sa tog aspekta imamo relaksaciju koja se odnosi na ono što su troškovi za građane“, kazao je Kavarić.

Izmjenama i dopunama se, kako je naveo, usklađuje regulatorni period sa kalendarskom godinom.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Strahinja Bulajić, kazao je da se kao prvo pitanje nameće pitanje svrsishodnosti izmjena, jer se država, kako je podsjetio, obavezala da do 1. aprila predloži usvajanje potpuno novog zakona o energetici.

„Šta znače ove izmjene i dopune zakona ako ćemo za dva mjeseca imati potpuno novi zakon?“, pitao je Bulajić.

Njega je zanimalo i zašto pisac tih izmjena i dopuna nije konsultovao energetske subjekte prilikom predlaganja izmjena i dopuna.

„Za tri mjeseca će se predložiti potpuno nov zakon, a tamo su konsultovani energetski subjekti“, rekao je Bulajić.

On je naveo izmjenu koja se odnosi na terminološku odrednicu, odnosno da se riječ odobrava zamjenjuje terminom utvrđuje.

„Tu se otvaraju razna pitanja. RAE je do sada uvijek utvrđivala, iako joj je zakonom bilo propisano da određuje. Sve to zbog gubljenja sporova pred sudovima. Svi znamo da je preko 60 odsto sporova RAE na Upravnom sudu izgubila“, kazao je Bulajić.

On smatra da je to jedan od razloga što se pravi ta terminološka izmjena.

Predsjednik Odbora i poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Aleksandar Damjanović, kazao je da se sada predlažu ad hoc izmjene i dopune, a da stoji nova obaveza koja nije završena da se predloži novi zakon o energetici i da on stupi na snagu od 1. januara, što neće biti moguće.

Poslanik Pozitivne Crne Gore, Goran Tuponja, pitao je zašto se u kratkom vremenskom periodu razmatraju dva zakona koji se tiču energetike.

„Ovo što danas radimo biće anulirano tim novih zakonom. Da li zamjenom riječi odobravanje riječju utvrđivanje vi skidate odgovornost sa sebe? Što znači utvđivanje? To je mnogo mekša varijanta od riječi odobriti“, smatra Tuponja.

On je saopštio i da se predloženim izmjenama i dopunama zakona briše do sada važeći član koji se tiče strateških rezervi.

„Da li je ovaj član osim što je bio u zakonu do sada bio poštovan? Da li imamo strateških rezervi i šta je sporno u tome pa predlažete da se on briše, pa mi praktično ostajemo bez strateških rezervi?“, pitao je Tuponja.

Kavarić je kazao da se u izmjene i dopune zakona krenulo jer je to, kako je rekao, u datom trenutku korisno.

„Oko rješenja koja donosimo u ovom momentu nemamo nikakve dileme, ni razloga za čekanje. Sva ova rješenja neće biti anulirana sljedećim zakonskim rješenjem“, objasnio je Kavarić.

On je dodao da je postojeći Zakon o energetici, koji se sada mijenja, usklađen sa regulativom koja je važila u tom momentu odnosno sa drugim paketom.

„U međuvremenu je donešen treći paket i naravno da imamo neusklađenost sa regulativom koja je donešena pošto je usvojen zakon. Radimo precizno, rokovi nijesu probijeni i radimo na tome da se na najbolji mogući način definišu rješenja po pitanju transponovanja onoga što je treći paket“, kazao je Kavarić.

On tvrdi da su članovi radne grupe iz svih energetskih subjekata učestvovali u izradi zakona.

Kada je u pitanju zamjena riječi "odobrava" terminom "utvrđuje", Kavarić je rekao da se radi o pravnoj terminologiji kojom se upravo povećava odgovornost regulatora.

„Ne vidim suštinsku razliku između jednog i drugog, pravnici je vide, zato je trebalo napraviti pojašnjenje. RAE nije neko ko puko odobrava predloge energetskih subjekata, nego ih analitički vrednuje, prihvati ili ne prihvati. Sam taj proces analitičke trijaže naziva se utvrđivanje u pravnoj terminologiji“, objasnio je Kavarić.

Sa tog aspekta, kako je rekao, postoji povećanje odgovornosti regulatora i otklanjanje nejasnoća u sudskim postupcima.

On je kazao da će se posebnim zakonom regulisati strateške rezerve nafte.

Bulajić tvrdi da prilikom donošenja predloženih izmjena i dopuna nije konsultovana Elektroprivreda (EPCG).

„To vam odgovorno tvrdim“, kazao je Bulajić.

On je rekao da u dosadašnjem zakonu nije bila izričita obaveza da kupac plaća gubitke u sistemu.

Pomoćnik ministra, Miodrag Čanović, je, objašnjavajući dio koji se odnosi na strateške rezerve, kazao da je to trebalo da bude sprovedeno ali da se od toga odustalo jer je taj proces zahtijevao da se povećaju troškovi građana.

„Bilo je predviđeno da svi građani, u cijeni goriva koja je trebalo da se poveća značajno, učestvuju da bi napravili te strateške kapacitete“, kazao je Čanović.

On je dodao da će u procesu pristupanju EU, Crna Gora morati to da uradi.

„Moraćemo da formiramo posebni direktorat za to i da primimo ljude. Nama je Jugopetrol nudio više puta da postave te strateške rezerve u Grčkoj i Makedoniji i gdje imaju svoja skladišta, ali mi to ne želimo. Hoćemo da imamo naše rezerve. Termin da se to sve završi je 2023. godine, znači ne kasnimo“, rekao je Čanović.

Bulajić je kazao da je Čanović priznao da Vlada već pet godina krši zakon po pitanju strateških rezervi.

„Šta da se desilo u dosadašnjih pet godina, neki problem u smislu nafte?“, pitao je Bulajić.

Čanović je objasnio da Crna Gora ima jedan dio sttrateških rezervi, da je pokušala da ih primijeni, ali bi to opteretilo građane.

„Da smo Amerika ili Njemačka mogli smo to bez problema da uradimo. Oni imaju svoje skladišta. I mi ćemo ih napraviti, ali na najbolji mogući način. Moraćemo opteretiti vjerovatno i građane i energetske kompanije i trgovce naftom i naftnim derivatima“, dodao je Čanović.

Odbor je usvojio i predloge izmjena i dopuna zakona o akreditaciji i o zaštiti potrošača.