NEZAKONITOSTI NA TENDERU

Ministar posao dao Đukanovićevom sinu, Komisija ga poništila

To se odnosi na nabavku i instaliranje solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima
54 komentar(a)
Blažo Đukanović, Foto: Boris Pejovic
Blažo Đukanović, Foto: Boris Pejovic
Ažurirano: 22.01.2015. 06:28h

Državna Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila je žalbu podgoričke firme Elko i poništila odluku Ministarstva ekonomije da preduzeću BB Solar, u vlasništvu premijerovog sina Blaža Đukanovića i njegovog partnera, dodijeli posao vrijedan 54.854 eura.

To se odnosi na nabavku i instaliranje solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima.

Državna komisija ukazala je Ministarstvu ekonomije, kojim rukovodi Vladimir Kavarić, na bitne povrede Zakona o javnim nabavkama i pravila upravnog postupka. Tom Vladinom resoru je naloženo da u roku od 15 dana ponovo vrednuje ponude, otkloni nepravilnosti i donese zakonitu odluku.

Kavarić

Komisija, kojom predsjedava Suzana Pribilović, a koja je i potpisala ovo rješenje, utvrdila je da odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nije sačinjena u skladu sa Zakonom, niti je njeno obrazloženje bilo u skladu sa pravilima upravnog postupka. Navedeno je da odluka nije sadržala razloge koji su bili odlučni pri ocjeni dokaza, kao ni razloge i materijalne propise koji, s obzirom na utvrđeno materijalno stanje, upućuju na rješenje u dispozitivu sporne odluke.

Komisija Ministarstva ekonomije za vrednovanje ponuda utvrdila je da je samo ponuda firme Đukanovića bila ispravna na ovom tenderu, dok su kao neispravne odbijene ponude svih ostalih ponuđača: Enertech inžinjering Podgorica, ponuda firme žalioca Elko Podgorica, kao i ponuda konzorcijuma firmi Sienersys DOO i Sistem MNE DOO Podgorica.

Državna komisija je utvrdila, međutim, da se iz pobijane odluke ne može utvrditi i „da je nejasno na osnovu kojih činjenica i dokaza, i primjenom kojih materijalnih propisa je naručilac sporne nabavke zaključio da je BB Solar dostavljenim dokazima dokazao da ispunjava predviđene uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke, kao i u pogledu sačinjavanja i podnošenja ponude“.

Zbog toga je i utvrđeno da je naručilac sporne nabavke-Ministarstvo ekonomije učinilo bitne propuste prilikom pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, što predstavlja bitnu povredu Zakona o javnim nabavkama.

Preporučujemo za Vas