IRF za preduzetnike planira 80 miliona eura

"Od tog iznosa, 45 miliona eura će biti plasirano u vidu dugoročnih kredita, dok će preostalih 35 miliona eura biti izdvojeno za kratkoročno finansiranje“
66 pregleda 5 komentar(a)
Zoran Vukčević, Foto: Arhiva "Vijesti"
Zoran Vukčević, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 06.01.2015. 12:22h

Investiciono-razvojni fond (IRF) je, zbog očekivanja veće tražnje za kreditima, za ovu godinu crnogorskim preduzetnicima opredijelio 80 miliona eura, saopštio je predsjednik Odbora direktora te institucije, Zoran Vukčević.

"Od tog iznosa, 45 miliona eura će biti plasirano u vidu dugoročnih kredita, dok će preostalih 35 miliona eura biti izdvojeno za kratkoročno finansiranje“, kazao je Vukčević u intervjuu agenciji Mina-business.

On je dodao da se, uzimajući u obzir ukupan ambijent u kojem će poslovati privredni subjekti u narednom periodu usljed najavljenih značajnih dugoročnih investicija, očekuje veća tražnja za kreditnim sredstvima.

"Polazeći od činjenice da je jedna od osnovnih premisa u radu IRF-a posvećenost svakom preduzetniku i preduzeću pojedinačno, u cilju uspješne realizacije biznis ideje, kao i od toga da je IRF jedina institucija koja pruža finansijsku podršku specifičnim ciljnim grupama, a to su mladi, žene u biznisu, studenti, start up preduzeća, očekivanja su da će u ovoj godini interesovanje za podršku IRF-a rasti i eventualno dovesti do još većeg nivoa kreditne aktivnosti", kazao je Vukčević.

Pokretanjem novog investicionog ciklusa, IRF će, kako je naveo, podržati projekte iz sektora označenih kao prioritetnih u razvoju crnogorske ekonomije, a to su poljoprivreda i proizvodnja hrane, turizam, ugostiteljstvo, drvoprerada.

"Uslovi po kojima će se plasirati krediti u ovoj godini podrazumijevaju maksimalan iznos kredita do tri miliona eura, sa rokom otplate do deset godina, uključujući mogućnost korišćenja grejs perioda do dvije godine, kao i prosječnu kamatnu stopu od četiri odsto na godišnjem nivou“, precizirao je Vukčević.

Koncipiranju svake kreditne linije pojedinačno, kako je dodao, posvećena je posebna pažnja obzirom da će se njima nastojati dodatno uticati na otvaranje novih preduzeća, obezbjeđenje novih radnih mjesta, rješavanje problema nelikvidnosti i davanje podrške posebnim ciljnim grupama.

"Pored pomenutog, predviđen je razvoj novih instrumenata podrške, koji će uticati na bolje povezivanje preduzeća i sektora, na brži razvoj klastera, zatim podršku projektima koji se odnose na proizvodnju i preradu sa većim stepenom finalizacije proizvoda, a posebna pažnja će se posvetiti uspješnim preduzećima odnosno onim firmama koje redovno izmiruju obaveze prema državi", saopštio je Vukčević.

Vukčević je rekao da je IRF, do decembra prošle godine odobrio ukupno 67,1 miliona eura.

"U poređenju sa na primjer 2012. godinom, IRF je povećao svoju kreditnu aktivnost preko 310 odsto", naveo je Vukčević.

Posmatrajući strukturu odobrenih kredita po sektorima, najviše je uloženo u sektor poljoprivrede i proizvodnje hrane, kao i u sektor turizma i ugostiteljstva.

Prema riječima Vukčevića, posmatrano po regijama, centralni i sjeverni region su u prednosti u odnosu na jug Crne Gore, što je u skladu sa regionalnom politikom.

"Kreiranjem i implementiranjem posebnih modela kreditiranja, koji podrazumijevaju razne stimulativne mjere namijenjene razvoju preduzetništva na sjeveru države, IRF je doprinio da se na najbolji način iskoriste potencijali kojima ovaj region raspolaže i time obezbijedi brži i ravnomjerniji razvoj", rekao je Vukčević.

On je dodao da je jedan od preduslova za razvoj preduzetništva stvaranje zakonskog i biznis okruženja.

"U tom pogledu, Vlada je donijela set mjera kojima se stimuliše razvoj preduzetništva, naročito na sjeverudržave. Međutim, postoje određena ograničenja koja preduzećima i dalje otežavaju poslovanje, a to su nedovoljna bankarska podrška i veoma visoke kamatne stope za plasirana sredstva, kao i već godinama aktuelni problemi velike kreditne zaduženosti i nelikvidnosti preduzeća", kazao je Vukčević.

On je rekao da je evidentan i problem nedovoljne preduzetničke kulture, što dalje podrazumijeva deficit adekvatnog obrazovanja, znanja i vještina iz domena preduzetništva.

"Identifikujući taj problem, a u cilju njegovog prevazilaženja, IRF je pristupio izradi određenih projekata koje će skupa sa relevantnim institucijama, realizovati u ovoj godini (2015). Poseban naglasak je stavljen na edukaciju određenih ciljnih grupa u vezi pokretanja i razvoja biznisa. I ovdje će IRF posebnu pažnju posvetiti sjevernoj regiji, čiji razvoj predstavlja jedno od prioritetnih područja cjelokupne investicione aktivnosti IRF-a", rekao je Vukčević.

On smatra da se problem nedostatka biznis znanja i preduzetničkih ideja može riješiti jedino obezbjeđenjem sistemskog sticanja znanja u kontinuitetu, što bi, sa aspekta IRF-a, podrazumijevalo da državni organi koji se bave tom problematikom pripreme dodatne programe edukacije koji bi bili povezani sa kreditnim linijma IRF-a.