INICIJATIVA USSCG I NVO

Pravo na stan zagarantovati Ustavom

„Ustav ne utvrđuje pravo na stan kao posebno socijalno pravo, međutim u Ustavu se Crna Gora navodi kao socijalna država i ona se smatra isključivo odgovornom za konstituisanje socijalne pravde. To samo po sebi znači da se pravo na stan, kao jedno od najvažnijih ljudskih prava, mora konstituisati u načelima ljudskog dostojanstva“, rekao je Bošković
83 pregleda 3 komentar(a)
Građevina, kranovi, Foto: Shutterstock
Građevina, kranovi, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 18.12.2014. 15:09h

Unija slobodnih sindikata (USSCG) će, u saradnji sa nevladinim organizacijama Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid, Libertask i Mladi Romi, uputiti inicijativu za unošenje prava na stan u Ustav Crne Gore.

Direktor Unije nevladinih organizacija (UNO) Libertask, Vladimir Bošković, saopštio je da bi pravo na stan trebalo da se konstituiše kao ustavno, što do sada nije bio slučaj.

„Ustav ne utvrđuje pravo na stan kao posebno socijalno pravo, međutim u Ustavu se Crna Gora navodi kao socijalna država i ona se smatra isključivo odgovornom za konstituisanje socijalne pravde. To samo po sebi znači da se pravo na stan, kao jedno od najvažnijih ljudskih prava, mora konstituisati u načelima ljudskog dostojanstva“, rekao je Bošković agenciji Mina-business.

On je naveo da će inicijativu uputiti poslanicima Skupštine, predsjedniku Crne Gore i Vladi kao uslovno ovlašćenim predlagačima izmjena Ustava, u cilju njegove dopune.

„Najoptimalnije je da se to učini tako što će se umjesto sadašnjeg člana 70. Ustava unijeti novi koji će da utvdi da svaki građanin u Crnoj Gori ima pravo na stan zakonom utvrđenog standarda, zatim da država kroz partnerstvo javnog, privatnog i neprofitnog sektora obezbjeđuje stanovanje utvrđenog standarda domaćinstvima koja iz eknomskih, socijalnih ili drugih ograničenja ne mogu svoju stambenu potrebu da zadovolje na tržištu“, objasnio je Bošković.

On je dodao da bi se prioritetizacija u stambenom zbrinjavanju utvrđivala u skladu sa obimom ekonomskih, socijalnih ili drugih ograničenja domaćinstava, koja moraju biti razumna.

Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković kazao je da se ta organizacija više puta obraćala Vladi sa zahtjevom da se Crnogorski fond za solidarno stambenu izgradnju (CFSSI) pretvori u nacionalni fond kako bi na taj način rješavala ta pitanja, ne da to bude gradnja stanova koje će zaposleni da kupuju po tržišnim uslovima nego koje će zaposleni ili ostale socijalne kategorije moći da rentiraju shodno finansijskoj moći.

„CFSSI gradi na placevima koje dobija od opština, pa besplatna zemlja oslobođena od komunalija treba da pojefitni gradnju 30 odsto od cijene. Naša saznanja su da je Fond te jedinice gradio uz određenu ekonomsku kalkulaciju, ali da je postojala i komercijalna cijena“, naveo je Keković.

On je kazao da se u Programu Vlade socijalnog stanovanja za period od ove do 2017. godine navodi da je Vlada obezbijedila CFSSI garanciju od pet miliona eura, koje će Fond da uloži da gradi stanove za zaposlene koji će to kupovati na tržišnoj osnovi.

„Da smo u pravu govori činjenica da u projektu Hiljadu plus koje je radila Vlada bilo obezbijeđena ponuda oko 1,16 hiljada stambenih jedinica od čega je svega 433 domaćinstava ušlo u taj projekat i otkupilo stan. To govori da sugrađani nemaju tu kupovnu moć“, rekao je Keković.

On je dodao da CFSSI pravi diskriminaciju tako što se zaposlenima i građanima govori da stanove mogu dobiti samo članovi Saveza sindikata (SSCG).

Direktor Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid, Igor Milošević, objasnio je da su USSCG i NVO ADP – Zid, Libertask i Mladi Romi napravili platformu za razvoj socijalnog stanovanja ili društvenog stanovanja u cilju podrške ranjivim grupama, ali i kao važan instrument borbe protiv siromaštva.

„Mora se voditi računa o mladima i njihovoj perspektivi. Kompletno zakonodavstvo koje utiče na stambenu politiku treba prilagoditi odnosno uključiti u politiku socijalnog stanovanja“, smatra Milošević.

On je rekao da nije poenta da se usmjeravaju građani na isključivo politiku kupovine stanova, nego na različite mehanizme obezbjeđivanja stambenog prostora u skladu sa njihovim mogućnostima, rentalnu politiku, gdje država mora značajno da se umiješa.