U NEKOLIKO RESORA

Zadovoljni Predlogom budžeta za narednu godinu

Predstavnik Ministarstva finansija, Nikola Vukićević, kazao je da su postojala ograničenja prilikom koncipiranja budžeta za nerednu godinu
1 komentar(a)
parlament Crne Gore, Foto: Boris Pejović
parlament Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 12.12.2014. 13:48h

Predstavnici ministarstava pravde, unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), Komisije za sprečavanje sukoba interesa, uprava za antikorupcijsku inicijativu i sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma zadovoljni su Predlogom budžeta za narednu godinu.

Oni su danas prisustvovali Odboru za antikorupciju na kom je raspravljano u Predlogu budžeta za narednu godinu tih potrošačkih jedinica.

Predstavnik Ministarstva finansija, Nikola Vukićević, kazao je da su postojala ograničenja prilikom koncipiranja budžeta za nerednu godinu.

"Osim nova koji je planiran ovim budžetom, postoji veliki broj aktivnosti koje država treba da preduzme u narednoj godini po pitanju ispunjenja aktivnosti iz poglavlja 23 i 24, postoje i sredstva koja nam Evropska unija (EU) stavlja na raspolaganje", naveo je Vukićević. On je kazao da EU traži da sve što je na papiru bude ispunjeno, »ali nam i daju na određeni način finansijsku pomoć da te aktivnosti ispunimo".

"Tako da je novac iz IPA programa koji se kreće na nivou između 30 i 35 miliona eura na raspolaganju", precizirao je Vukićević. Predstavnica Ministarstva pravde, Nataša Pešić, kazala je da je budžet za taj resor za narednu godinu veći za 46 hiljada eura i da su zadovoljni tim iznosom. "Naš zahtjev je bio veći, međutim u razgovorima koji su uslijedili, usaglasili smo svoje stavove sa Ministarstvom finansija i presumjeravanjem novca došli smo do ovog iznosa koji bi Ministarstvu pravde mogao da bude operativan", objasnila je ona, navodeći da taj resor nema dodatnih zahtjeva. Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, Dragan Pejanović, kazao je da su u tom resoru zadovoljni Predlogom budžeta za narednu godinu.

"Imajući u vidu da se mi finansiramo iz deficita i da u narednoj godini imamo minus 30 miliona eura", naveo je on. Predstavnica ANB-a, Sanja Raičević, rekla je da su se zahtjevi te institucije za povećanjem budžeta odnosili na modernizaciju postojeće tehničke opreme u cilju, kako je navela, dostiozanja bezbjednosnih standarda koji su neophodni u tom sektoru. "Tako je za ANB za narednu godinu planirano 6,25 miliona eura, i taj iznos je uvećan za 260 hiljada eura", kazala je ona, navodeći da je najveći dio uvećanog iznosa planiran za modernizaciju postojeće opreme.

Predstavnica Uprave za sprečavanje konfikta interesa, Maja Karas Bošković, rekla je da je da je budžet te institucije za ovu godinu iznosio 270 hiljada eura, navodeći da je za narednu godinu opredjeljeno 285 hiljada eura i da su zadovoljni tim iznosom. "S tim što smo izvršili preraspodjelu. Tako je za narednu godinu predviđeno da se smanji novac za usluge, a da se napravi povećanje za zarade. Time bismo mi ispunili mjeru jačanje administartivnih kapaciteta", objasnila je ona. Poslanik Demokratskog fronta (DF), Koča Pavlović, rekao je da se često dešavalo da neka potrošačka jedinica, na zahtjev opozicije, dobije veći budžet i da ga kasnije zloupotrijebi. "Taj novac se obično trošio na povećanja zarada, na raznorazne honorare za komisije koje su u međuvremenu izmišljene. Tako da smo u suštini podsticali korupciju", naveo je on. Pavlović je podsjetio da su budžeti ranije za Zavod za izvršenje krivičnih sankcija sadržali velike iznose za nabavku odjeće i obuće za zatvorenike. »Ja koliko znam, ne samo da ti zatvorenici nemaju odjeću ni obuću, nego nemaju ni posteljinu, nego je donose od kuće«.

Poslanica Demokratske partije socijalista, Marija Ćatović, smatra da je traženje povećanje stavki budžeta potrošačkih jedinica opravdano, s obzirom na, kako je navela, unaprijeđenje njihovog rada. "Ali realno sagledavajući stanje budžeta to nije moguće i zato smatram da treba maksimalno unaprijediti znanje i efikasnost na povlačenju sredstava iz IPA programa", ocijenila je ona.

Poslanik DF-a Zoran Miljanić rekao je da rezultati rada institucija u borbi protiv korupcije nijesu dobri.

On smatra da te institucije ne koriste dovoljno novac iz IPA fondova. "Sve međunarodne institucije na našem evropskom putu, smatram da će biti vrlo raspoložene da pomognu i da nam daju novac njihovih poreskih obveznika da bi kod bilo boljih rezultat u ovim oblastima", kazao je Miljanić. Milorad Vuletić iz DPS-a ocijenio je da opredjeljeni novac potrošačkih jedinica za narednu godinu obezbjeđuje dovoljno uslova za njihovo funkcionisanje.