KRALJIČINA PLAŽA: ODGOVOR SIMOVIĆU

Vuksanović: Dajete kupcu pravo da piše propise

SDP se protivi davanju ove lokacije članici Rojal grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata jer smatraju da je riječ o niskoj cijeni, kao i zbog toga što su određene odredbe ugovora nezakonite
64 pregleda 19 komentar(a)
Draginja Vuksanović, Foto: Luka Zeković
Draginja Vuksanović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 09.12.2014. 18:50h

Kupac ne može imati 'nadležnost'. Nadležnost imaju državni organi, a ne subjekti prava. Kupac ima pravo da uvodi pravila za područje u odnosu na koje je nosilac prava svojine, ali nema ovlašćenje da donosi propise , navela je poslanica SDP-a Draginja Vuksanović u odgovoru predsjedniku Tenderske komisije za lokaciju Kraljičina plaža - Dubovica Draganu Simoviću.

SDP se protivi davanju ove lokacije članici Rojal grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata jer smatraju da je riječ o niskoj cijeni, kao i zbog toga što su određene odredbe ugovora nezakonite.

Vuksanović je navela da nije sporna odredba ugovora 4.4.1, na koju se poziva Simović.

“U kontekstu navedenog nije sporna odredba ugovora 4.4.1 na koju se pozivate, 'npr. pravo ulaska u sobu ili hotelski bazen', zaboravili ste naglasiti i ono što je bitno za VIP goste, da li su dozvoljeni kućni ljubimci ili ne, i drugo, ali je sporna odredba 8.1.1 po kojoj 'lokacije i Zona Morskog dobra podliježu nadležnosti kupca koji će imati pravo da uvede pravila i propise za korisćenje Lokacije za Zonu MD”, kazala je Vuksanović.

On je navela da eksteritorijalnost u međunarodnom pravu znači “izuzimanje nekih osoba, ustanova ili područja iz jurisdikcije zemlje u kojoj se nalaze”.

“Teorija međunarodnog prava pod ovim pojmom u širem smislu podrazumijeva i 'područja na kojima stranci uvode svoja pravila i propise '. Široka je pravna teorija međunarodnog prava, da bi se usko tumačila, iako se taj metod tumačenja pravne norme (usko tumačenje izuzetaka), često koristi sa ciljem zloupotrebe ili pogrešnog tumačenja istih”, istakla je Vuksanović.

Ona kaže da je odredba ugovora 1.1.67 kojom se predviđa da je “uređeno hotelsko kupalište posebne namjene, kojem je pristup dozvoljen samo za određene kategorije gostiju, članove kluba u skladu sa pravilima definisanim od strane vlasnika ili operatora koji upravlja klubom, hotelom i rizortom” u suprotnosti sa članom 10 stav 1 tačka 10 Zakona o državnoj imovini po kojem su “dobra u opštoj upotrebi, dostupna svima pod jednakim uslovima i njihova upotreba se vrši bez posebnih dozvola i odobrenja nadležnih organa''.

Kraljičina plaža

“Pozivate se na odredbe Pravilnika o 'uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta', a ja sam citirala spornu odredbu ugovora o 'pristupu tim kupalištima'. Ukazali ste da se nisam pozivala na broj člana ugovora i zakona koje dovodim u vezu, ali za naše uvažene građane važnija je ista sadržina koju sam citirala. Na koji god pravilnik da se pozivate, on ne može derogirati zakon i normu na koju sam se pozvala, jer u hijerarhiji pravnih propisa zakon ima jaču pravnu snagu od pravilnika”, kazala je Vuksanović.

Ona je navela da joj nije jasno po kom osnovu Simović dovodi u vezu član 20 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima sa konstatacijom “da nikome nije unaprijed organičeno pravo da bude član kluba te da su u Ugovor inkorporisane citirane odredbe Zakona o svojinsko-pravnim odnosima i Zakona o državnoj imovini". Vuksanović navodi da to znači da su u ugovor uvrštene odredbe suprotne navedenim zakonima i da kao takve nemaju pravno dejstvo.

“U odnosu na ostale sporne odredbe ugovora, ukrstićemo argumente u Skupštini na plenumu”, poručila je Vuksanović.

Pitajte Barane za cijenu zemljišta od 50 eura po kvadratu

Vuksanović je kazala da joj je čudno što Simoviću nije sporno pitanje trajanja dugoročnog zakupa i cijene za kvadratni metar neurbanizovanog zemljišta.

Pitala je da li je u interesu građana i države, da zakup traje 90 godina, a da se zemljište prodaje po cijeni od 50 eura po kvadratnom metru, što je ispod procijenjene vrijednosti. Preporučila je Simoviću da pita građane Bara što misle o toj cijeni.

“Na vašu konstataciju da 'Zakon o obligacionim odnosima ne sadrži konstrukcije, već norme' ja znam i moram znati sta sadrži jedan zakon, ali biste i vi kao pravnik morali znati, da ako nešto nije propisano normama jednog zakona, onda je to konstrukcija ili čak 'skalamerija', koja je neodrživa i neobjašnjiva za svakog građanina koji po vokaciji i nije pravnik. Dakle, objašnjenje predmeta ovog Ugovora, ne može se dovoditi u vezu sa temeljnim načelom obligacionog prava 'slobode ugovaranja'. Uostalom, ne treba da završite pravni fakultet, da biste izveli zaključak da predmet ugovora o prodaji ne može biti zakup”, istakla je Vuksanović u odgovoru Simoviću.

Preporučujemo za Vas