TREĆI KVARTAL

CBCG: Rast osnovnih bilansnih pozicija

Na sjednici Savjeta na kojoj je usvojen izvještaj o poslovanju banaka i MFI za treći kvartal, konstatovano je da likvidna aktiva raste i da je evidentno poboljšanje svih pokazatelja kvaliteta aktive u odnosu na prethodno tromjesečje
0 komentar(a)
Euro, novac, Foto: Shutterstock
Euro, novac, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 27.11.2014. 14:45h

Banke i mikrofinansijske institucije (MFI) su u trećem kvartalu zabilježile rast osnovnih bilansnih pozicija, odnosno aktive, depozita i kapitala, ocijenio je Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Na sjednici Savjeta na kojoj je usvojen izvještaj o poslovanju banaka i MFI za treći kvartal, konstatovano je da likvidna aktiva raste i da je evidentno poboljšanje svih pokazatelja kvaliteta aktive u odnosu na prethodno tromjesečje.

„Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan. Kreditna aktivnost banaka u septembru bila je na nižem nivou u odnosu na septembar prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Savjet je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za oktobar, u kojem je konstatovano da su aktivnosti vrhovne monetarne institucije u tom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim ovogodišnjim Programom rada.

Ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren. Konstatovano je da stabilnost bankarskog sektora počiva na zadovoljavajućem nivou solventnosti i likvidnosti banaka.

Savjet je razmotrio informaciju o usvojenim korigovanim strategijama banaka za postupanje sa nekvalitetnim kreditima i utvrđenim i ostvarenim godišnjim operativnim ciljevima za ovu godinu, o čijoj su realizaciji banke obavezne da izvještavaju CBCG kvartalno.

Savjet je usvojio i Izvještaj o kretanju cijena za treći kvartal ove godine u kojem je konstatovano da je inflacija u Crnoj Gori, mjereno potrošačkim cijenama, u periodu od jula do kraja septembra porasla 0,1 odsto. Na godišnjem nivou potrošačke cijene su u septembru pale 0,7 odsto.

Godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena, iznosila je minus 0,9 odsto i bila je niža od ostvarene u uurozoni koja je iznosila 0,3 odsto.

"Modelska projekcija ukazuje da će se na kraju godine inflacija kretati u rasponu od minus 0,5 odsto do 0,6 odsto, što je veoma slično ekspertskoj procjeni prema kojoj će se inflacija kretati u rasponu od minus 0,5 do 0,5 odsto", saopštili su iz CBCG.

Savjet je utvrdio Politiku CBCG za narednu godinu sa smjernicama za njeno ostvarivanje.

CBCG će, kako su naveli njeni predstavnici, u narednoj godini voditi politiku monetarne i finansijske stabilnosti zasnovanu na preduzimanju svih neophodnih aktivnosti i primjeni svih raspoloživih instrumenata i mjera iz svoje nadležnosti.

„Sa ciljem podsticanja i očuvanja finansijske stabilnosti obavljaće nadzor nad implementacijom makroprudencijalnog okvira, razvijati indikatore za ocjenu stanja finansijske stabilnosti i prevenciju pojave sistemskih rizika, kao i instrumente za njihovo suzbijanje“, navodi se u saopštenju.

CBCG će takođe nastaviti da prati i analizira stanje u bankarskom sistemu.

„Po potrebi i blagovremeno preduzimaće korektivne mjere, promovisaće jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama, implementaciju međunarodno prihvaćenih standarda i principa poslovanja u ovoj oblasti“, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas