U BIJELOM POLJU PREZENTOVAN PROJEKAT

Smanjiti korupciju i povećati transparentnost rada koncesionara

Cilj projekta je jačanje primjene antikorupcijskih politika kroz podizanje svijesti građana Bijelog Polja i Berana o važnosti borbe protiv korupcije na nivou organa lokalne samouprave kao i veći nivo transparentnosti u oblasti koncesija na eksploataciju šljanka i pijeska iz Lima, kao i eksploatacije šuma na teritoriji opština Berane i Bijelo Polje
694 pregleda 0 komentar(a)
Janjušević (desno), Foto: Jadranka Ćetković
Janjušević (desno), Foto: Jadranka Ćetković

NVO Bjelopoljski demokratski centar prezentovao je danas projekat ,, Transparentnije koncesije na eksploataciju šljunka i šume“, koji realizuje u partnerstvu sa NVO “Centar kreativnih vještina” iz Berana.

Izvršni direktor NVO “Bjelopoljski demokratski centar” (BDC) Zdravko Janjušević je kazao da je ovaj projekat kroz Program malih grantova podržan u okviru projekta "Money Watch - Civilno društvo, čuvar budžeta", koji sprovodi Institut Alternativa uz finansijsku podršku Evropske unije.

“Cilj projekta je jačanje primjene antikorupcijskih politika kroz podizanje svijesti građana Bijelog Polja i Berana o važnosti borbe protiv korupcije na nivou organa lokalne samouprave kao i veći nivo transparentnosti u oblasti koncesija na eksploataciju šljanka i pijeska iz Lima, kao i eksploatacije šuma na teritoriji opština Berane i Bijelo Polje. Aktivnosti koje smo planirali imaju za cilj da građane upoznaju sa prikupljanjem sredstava po osnovu koncesija, iznosu tih sredstava ali i tačno i precizno definisanim kriterijumima na koji način se dobijaju koncesije”, kazao je Janjušević.

On je objasnio da je u pitanju ogroman novac- svih nas, zbog čega se sa više odgovornosti moramo posvetiti resursima sa kojima raspolažemo.

“Evidentno je da šljunak i šume jesu dva najveća resursa sa kojima sjever raspolaže. Rasipnički odnos ne samo što nanosi gubitak novca državi već i stvara ruglo okolini i ogromnu štetu životnoj sredini”, kazao je Janjušević, dodajući da sa druge strane koncesionari, iako su u obavezi, ne privode namjeni puteve koje koriste ili korito rijeke.

On je zaključio da trenutna situacija stanja korišćenja koncesija nije na zadovoljavajućem nivou.

“Prvestveno mislim da koncesionari u velikoj mjeri ne ispunjavaju svoje obaveze koje su ugovorom devinisane. NVO moraju na to da ih upozoravaju i natjeraju i njih i institucije da rade svoj posao. Niko od nas pa i niko od građana , predstavnika mjesnih zajednica a bojim se ni predstavnika lokalnih samouprava ne zna šta su to obaveze koncesionara i koliko su dužni novca da plaćaju po osnovu koncesija”, rekao je on, naglašavajući da opštine jasno moraju da saopšte koji to koncesionari koriste koncesije i koliko novca plaćaju a ko ne plaća korišćene državnih resursa.

U tom pravcu NVO BDC će inicirati izmjene odluke o budžetu dvije sjeverne opštine i tražiti da taksativno poimenično budu pobrojani koncesionari sa preciznim iznosom uplata kako bi javnost znala kako se raspolaže našim resursima, s obzirom da se uprkos moratorijumu, odnosno zabrani eksploatacije šljunka i pijeska iz riječnih korita na crnogorskim rijekama, koji je uveden od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u aprilu 2017. na Limu na brojnim lokacijama nalaze bageri i druge mašine koje vrše eksploataciju.

Iz Uprave za vode su nedavno u javnosti saopštili informaciju da se radi o sanacionim radovima koji se vrše radi zaštite mještana od poplava. Uprkos tome brojni ekološki aktivisti i sportski ribolovci upozoravaju da se radi o nekontrolisanim radovima koji se ne vrše planski i koji narušavaju eko-sistem Lima ali i drugih rijeka u Crnoj Gori. Takođe su istakli da je isključivi cilj eksploatacije profit firmi koje vrše eksploataciju. Pri tom, nije poznato javnosti, da li su firme koje vrše sanacione radove u toku samog trajanja moratorijuma u obavezi da opštini i državi plaćaju bilo kakve naknade, jer pored sanacije one eksploatišu šljunak i potom ga prodaju.

Na slične probleme u susjednoj, beranskoj opšini, ukazao je Izvršni direktor NVO Centar kreativnih vještina iz Berana, Slobodan Tomašević, koji je istakao da će ta organizacija pokušati da dođe do preciznih podataka o tome koliko ima koncesionara na teritoriji opštine Berane, koji imaju dozvolu za vađenje šljunka.

„Ono što je interesantno naglasiti, jeste podatak da Opština Berane na svom zvaničnom veb sajtu ne objavljuje ovakve podatake, pa građani jedva i da znaju ko su koncesionari i kakvu korist opština i njeni građani imaju od toga“, kazao je Tomašević.