OPET KRŠE ZAKON O NABAVKAMA

Institucije vole šoping

Novac mimo pravila trošili ministarstva finansija i informacionog društva, Poreska i Uprava carina...
2 komentar(a)
Državna revizorska institucija, Foto: Savo Prelevic
Državna revizorska institucija, Foto: Savo Prelevic
Ažurirano: 21.10.2014. 06:49h

Od četiri preporuke Državne revizorske institucije (DRI) za poštovanje Zakona o javnim nabavkama koje su date prošle godine samo je jedna realizovana. Na isto kršenje zakona  ukazano je i u ovogodišnjem izvještaju o reviziji završnog računa budžeta.

DRI već drugu godinu traži da sve potrošačke jedinice imaju zaposlene za obavljanje poslova javnih nabavki, da godišnji obim javnih nabavki  koje se realizuju neposrednim sporazumom  ne prelazi zakonske limite i da subjekti revizije ne vrše podjelu predmeta javne nabavke koja predstavlja jednu cjelinu. 

Ovogodišnji izvještaj o reviziji završnog računa budžeta za 2013. godinu pokazao je i da su potrošačke jedinice neposrednim sporazumom realizovale javne nabavke, a da to njihovim planovima uopšte nije predviđeno. 

U tim nabavkama su prekoračili zakonske limite koji se mogu realizovati neposrednim sporazumom. Na taj način plaćali su usluge prevođenja, reprezentacije, nabavku časopisa, avionskih karata, pranja automobila i nabavku djelova za njih…

Ministarstva finansija i informacionog društva, Poreska i Uprava carina, Zavod za statistiku, Uprava za imovinu, Agencija za zaštitu konkurencije, Uprava za nekretnine, Narodni muzej i Državni arhiv zaključivali su nabavke neposrednim sporazumom, iako to u njihovim prošlogodišnjim planovima nije bilo predviđeno.

"Ministarstvo za informaciono društvo je prikazalo 89,9 hiljada vrijedne javne nabavke putem neposrednog sporazuma koji se odnosi na usluge prevođenja, pretplate za časopise, reprezentaciju, poštanske usluge i oglašavanje. Te nabavke nijesu navedene u njihovom planu za 2013. godinu, niti je njime predviđena nabavka neposrednim sporazumom”, konstatovala je DRI. 

Narodni muzej  neposrednim sporazumom  potrošio je 184 hiljade na prevođenje, avio karte, ugostiteljske usluge, usluge smještaja, oglašavanja, pranja automobila, rezervnih djelova. To nije bilo u planu javnih nabavki.

Ministarstvo finasija neposrednim sporazumom potrošilo je 128,3 hiljada i to za avionske karte karte,  auto servis, pres kliping, fotokopiranje, prevođenje..., što nijesu predvidjeli planom javnih nabavki. Na  isti način Državni arhiv je potrošio 45,2 hiljde za održavanje vozila, reprezentaciju, fotokopitanje i špediciju.  

"Uprava Carina je realizovala  uslugu hotelskog smještaja u vrijednosti od 14 hiljada neposrednim sporazumom, umjesto šoping metodom. Njihovim planom javnih nabavki bilo je predviđeno 18 hiljada za četiri nabavke. Uprava za imovinu nije sačinila zapisnik o pregovaranju prilikom sprovođenja  pregovaračkog postupka bez prethodnog  objavljivanja poziva na javno nadmetanje...”,  utvrdila je vrhovna revizija.

Preporučujemo za Vas