SAVJET ZA PRIVATIZACIJU

Rok za MDI produžen do kraja mjeseca

Montenegro defence industry osnovana je 1997. godine, a kompanija se bavi spoljnotrgovinskim prometom naoružanja i vojne opreme, veleprodajom, maloprodajom i poslovima inženjeringa
103 pregleda 0 komentar(a)
Savjet za privatizaciju, Foto: Savo Prelević
Savjet za privatizaciju, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 15.10.2014. 10:25h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte produžio je do 30. oktobra rok za dostavljanje ponuda na tender za prodaju 100 odsto kapitala u kompaniji Montenegro defence industry (MDI).

Tender je raspisan 16. septembra, a prvobitni rok za dostavljanje ponuda istekao je danas.

Na tenderu mogu učestvovati svi zainteresovani, uključujući i konzorcijume, koji otkupe tendersku dokumentaciju po cijeni od pet hiljada eura i potpišu izjavu o povjerljivosti.

Ponudu može podnijeti učesnik koji, kao ni sa njim povezani subjekti, nikada nije bio na listi kompanija koje su kršile sankcije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ili Evropske unije.

Učesnik na tenderu mora ispunjavati i određene uslove, između ostalog, da je registrovan i da ima iskustvo u oblasti osnovne djelatnosti – promet naoružanja i vojne opreme od najmanje tri posljednje godine koje prethode javnom pozivu.

Ponuđač mora i da ima godišnji poslovni prihod iz osnovne djelatnosti od minimum pet miliona eura u posljednjoj poslovnoj godini, kao i da ima godišnji poslovni prihod od 15 miliona EUR u posljednjoj poslovnoj godini.

Ispunjenost kvalifikacionih uslova ocjenjivaće se nakon prijema i otvaranja paketa sa ponudama.

Učesnik na tenderu koji je otkupio tendersku dokumentaciju može formirati konzorcijum sa drugim subjektima i takav konzorcijum može podnijeti ponudu, pod uslovom da njegovi članovi sa većinskim vlasničkim i upravljačkim pravima u konzorcijumu zajednički ispunjavaju kvalifikacione uslove.

Uz ponudu, ponuđač uplaćuje depozit ili dostavlja garanciju za ponudu u korist Savjeta u iznosu od 200 hiljada eura i to u formi bezuslovne bankarske garancije, naplative na prvi poziv i izdate od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema Standard and Poor's agenciji, ili banke koju Tenderska komisija odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva učesnika na tenderu.

Montenegro defence industry osnovana je 1997. godine, a kompanija se bavi spoljnotrgovinskim prometom naoružanja i vojne opreme, veleprodajom, maloprodajom i poslovima inženjeringa.