Perišić: Odluke suda u Nikoziji ne važe dok ih ne prizna Crna Gora

71 pregleda 3 komentar(a)
Veselin perišić, Foto: Luka Zeković
Veselin perišić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 11.10.2014. 14:08h

Okružni sud u Nikoziji donio je naredbu da se Kombinatu aluminijuma Podgorica blokiraju svi bankarski računi do donošenja konačne presude u sporu koji je protiv KAP-a pokrenula EN plus grupa.

Tim povodom, stečajni upravnik Veselin Perišić, je za Radio Antena M kazao da je Zakonom o stečaju jasno propisano koja pravna sredstva mogu da koriste stečajni povjerioci u stečajnom postupku.

"Po našem Zakonu svaki povjerilac uživa dvostepenu sudsku zaštitu. To znači da se na svaku radnju koju preduzme stečajni upravnik može podnijeti prigovor o kome odlčuje stečajni sudija u prvom stepenu, odnosno Apelacioni sud u drugom. To što je tužbom pokrenut postupak pred sudom u Nikoziji ne znači ništa drugo do pokretanje postupka bez spornog pravnog osnova. Spora nema između ni En plus grupe ni CEAC-a i stečajnog dužnika jer sam ja priznao njihova potraživanja. Sud u Nikoziji nije nadležan za rješavanje sporova povodom stečajnog postupka", objasnio je Perišić.

Zbog toga što je En plus grupa registrovana na Kipru imali su pravo da postupak pokrenu pred tamošnjim sudom, kazao je Perišić i rekao da vremena nema tamo da ide pa će poslati pravnog zastupnika.

"Ja sam pripremio izjavu pod zakletvom koju će predstaviti naš advokat zaista vremena da idem do Nikozije nemam. Pripremili smo obimnu dokaznu građu, tako da ćemo pred sudom u Nikoziji dati dosta dokumentacije za osporavanje naredbe. Do kraja mjeseca će biti data izjava pred sudom, nada se da sud nakon toga neće odugovlačiti postupak, već da će odluka biti donijeta sigurno do kraja godine", dodao je on.

A kada su posrijedi odluke suda u Nikoziji, u našoj zemlji ne važe dok ih ne odobri naš sud, poručio je.

"Odluka ne može biti izvršna prije nego što je prizna naš sud jer je tako propisano Zakonom o ratifikaciji Ugovora zaključenog 1986. između bivše SFRJ i republike Kipar o pružanju pravne pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. Tamo je jasno propisano kad jedna sudska odluka može da bude priznata. Ona prvo mora biti pravosnažna. Drugo, može biti priznata ako ta pravna stvar nije u isključivoj nadležnosti druge ugovorne strane i ako se time e zadire u načela nacionalnog zakonodavstva. Ovdje je sasvim jasno da se zadire u nadležnost Privrednog suda.Bitno je napoenuti da ta naredba uopšte nije dostavljena preko Ministarstva pravde nego su je čak dostavili punomoćnici prvotuženog CEAC-a što je smiješno, ali dobro", istakao je Perišić.

Naš sud je obavezan da odgovori, ali za to mu nije određen rok. Sam proces je kako je kazao, složen i kompleksan, zaključio je Perišić.