zakon o potrošačima

Najčešće kršena pravila o isticanju cijena

Posebnu pažnju posvećuju saradnji sa potrošačima i da cijene njihove inicijative...
77 pregleda 4 komentar(a)
Ažurirano: 17.02.2019. 19:53h

Od kada je krajem jula počeo da se primjenjuje novi Zakon o zaštiti potrošača, najčešće nepravilnosti koje je otkrila Tržišna inspekcija su nepropisno isticanje cijena, ne pridržavanje istaknutih cijena i ne isticanje cijena na propisan način kod sniženja i rasprodaje, kazala je glavna inspektorka Tržišne inspekcije Nada Đurđić.

Ona je rekla da je zabilježeno i nepoštovanje odredbe vezano za istaknuti procenat umanjenja cijene, odnosno da trgovci nijesu obezbjedili da najmanje petina proizvoda koji su na sniženju mora imati maksimalni iznos sniženja koji reklamiraju.

„Oglašavanje prodajnih pogodnosti ne vrši se na propisan način, na robi u prometu nije istaknuto obavještenje o robi propisane sadržine, za kupljeni proizvod potrošaču nije izdat račun propisane sadržine, na vidno mjesto nije istaknuto obavještenje o načinu i mjestu podnošenja prigovora i ne vode evidenciju prigovora na način i pod uslovima propisanim Zakonom“, navela je Đurđić još nekoliko čestih prekršaja.

Ona je kazala da posebnu pažnju posvećuju saradnji sa potrošačima i da cijene njihove inicijative.

„Konkretni zahtjevi potrošača u dijelu zaštite njihovih prava, razmatraju se prioritetno, dajući prednost za postupanje po prijavama u odnosu na planirane aktivnosti. O njihovom rješavanju vodi se posebna evidencija i potrošač se redovno izvještava o rezultatima sprovedenog nadzora“, kazalaje Đurđić.

Građani se inspekciji mogu obratiti preko sajta www.potrosac.me, napisanom prijavom ili dolaskom u Tržišnu inspekciju, preko kol centra Uprave za inspekcijske poslove 080-555555 ili preko veb aplikacije budiodgovoran@ac.me.

Inspektori su dežurni na telefonima 020 - 230-481, 230-921 i 230-529 Đurđić je kazala da prijeve mogu biti i anonimne, da potrošači moraju da navedu naziv i sjedište trgovca kod kojeg su kupili robu, kratak opis povrede prava za koje traži zaštitu, ako ima dokaz da je prethodno prigovor pokušao riješiti kod trgovca i, eventualno ime i prezime, adresu i kontakt telefon kako bi ga inspektori obavijestili o ishodu.

“Tržišni inspektor je dužan da postupi po zahtjevu potrošača i da u roku od osam dana od prijema inicijative obavjesti potrošača“, objasnila je ona. Tržišna inspekcija ima 50 inspektora. “Imamo zadovoljavajući broj inspektora, koji svakako nije optimalan s obzirom na utvrđenu nadležnost nad primjenom velikog broja p r o p i s a”, kazala je Đurđić.

Akcija "Budi odgovoran" daje rezultat

Đurđić je kazala i da kampanja „Budi odgovoran. Od tebe zavisi. Siva ekonomija 0%“ već postigla pozitivne efekte i da podstiče pot rošače da se aktivno uključe i daju doprinos suzbijanju sive ekonomije. Kampanja je dio projekta „Uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomij e“ koji sprovode Vlada, Elektrotehnički fakultet, Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Britanska ambasada.

„Njihov doprinos je veoma značajan, jer su inicijative konkretne, određene i pouzdane, i veoma su korisne inspektorima u nadzoru jer pomažu brzom i efikasnom otkrivanju i utvrđivanju raznih nepravilnosti koje direktno ili indirektno doprinose kršenju njihovih prava“, rekla je ona.

Galerija

Preporučujemo za Vas