NEMAJU DOVOLJNO KADRA?

Sve manje firmi dostavlja izvještaje o poslovanju

Polugodišnji izvještaj o poslovanju dostavile 124 kompanije od oko 400 akcionarskih društava
101 pregleda 1 komentar(a)
Zoran Đikanović, Foto: Savo Prelević
Zoran Đikanović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 08.09.2018. 09:43h

Šestomjesečne izvještaje o poslovanju u 2018. godini su Komisiji za tržište kapitala, zaključno sa ponedjeljkom 3. septembrom, dostavile 124 kompanije, ili 23 kompanije manje nego lani.

“U uporednom periodu prethodne godine, šestomjesečne izvještaje za 2017. je dostavilo 147 kompanija, saopšteno je “Vijestima” iz Komisije za tržište kapitala.

Nezvanično u Crnoj Gori postoji oko 400 akcionarskih društava (emitenata) koji su imali do kraja avgusta krajnji zakonski rok za dostavljanje polugodišnjih izvještaja o poslovanju. I prethodnih godina bio je slučaj da svoju zakonsku obavezu ispuni manje od polovine ukupnog broja emitenata.

Predsjednik Komisije za tržište kapitala dr Zoran Đikanovićocijenio je za “Vijesti” da emitenti imaju obavezu da objavljuju kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju, ali da ažurnost u izvještavnju prije svega predstavlja odnos kompanije i njenih upravljačkih struktura prema njenim akcionarima.

Na pitanje “Vijesti” kakve su ingerencije Komisije u vezi sa akcionarskim društvima koja u zakonskom roku nijesu dostavila izvještaje i dalja procedura, Đikanović je objasnio da ta institucija ima obavezu da o tome samo obavijesti Poresku upravu (PU), koja pokreće dalju proceduru i prekšajni postupak.

Predsjednik Komisije smatra da domaće kompanije nemaju dovoljno raspoloživog kadra da pored svojih redovnih poslova rade i na dodatnim poslovima u vezi sa izvještavanjem.

“Mislim, ipak, da je naše tržište kapitala i izvještavanje bolje nego što je to slučaj u regionu. Uvijek može biti bolje”, zaključio je Đikanović.

Odredbama Zakona o tržištu kapitala predviđene su novčane kazne u iznosu od 5.000 eura do 40.000 eura za prekršaj pravnog lica ako ne dostavi polugodišnji finansijski izvještaj za prvih šest mjeseci finansijske godine Komisiji i ne objavi ga na svojoj internet stranici, najkasnije dva mjeseca nakon isteka izvještajnog perioda, i ne obezbijedi njegovu javnu dostupnost u periodu od najmanje 10 godina.

Za isti prekršaj za odgovorno lice u tom pravnom licu predviđene su novčane kazne u iznosu od 500 do 4.000 eura.

Preporučujemo za Vas