Solana na prodaju za 190 miliona eura

Do sada je bezuspješno raspisivano devet oglasa za prodaju, a na novom tenderu cijena je pet miliona eura niža nego na prethodnom
2 komentar(a)
Solana, Foto: Samir Adrović
Solana, Foto: Samir Adrović
Ažurirano: 05.06.2014. 11:10h

Stečajna uprava Solane „Bajo Sekulić“ objavila je danas novi tender za prodaju cjelokupne imovine preduzeća po početnoj cijeni od 190 miliona eura.

Do sada je bezuspješno raspisivano devet oglasa za prodaju, a na novom tenderu cijena je pet miliona eura niža nego na prethodnom.

Na prodaju je nepokretna i pokretna imovina koju čine zemljište, poslovne zgrade, elektroenergetski i objekti za vodu i gasovod, kanali, sve locirano u Opštini Ulcinj na površini od oko 14,5 miliona kvadrata, kao i tehnološka i kancelarijska oprema, građevinska mehanizacija i transportna sredstva.

Javna prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika, biće održana prikupljanjem pisanih ponuda koje se mogu dostavljati najkasnije do 27. juna do 11 sati u pisarnicu Privrednog suda u Podgorici, kada će biti javno otvorene.

Stečajni upravnik će nakon toga, u roku od deset dana donijeti odluku o najboljem ponuđaču i proglasiti ga kupcem. Izabrani kupac u narednih 30 dana mora sa stečajnim upravnikom zaključiti ugovor o kupoprodaji, a nakon toga, za deset dana dužan je da uplati kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos depozita.

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sve kompanije i građani iz zemlje i inostranstva koji uplate depozit za učešće od jedan odsto početne cijene ili prilože garanciju poslovne banke na naznačenu vrijednost, neopozivu i naplativu na prvi poziv.

Dokaz o uplati depozita ili bankarska garancija se mora staviti na uvid prije početka otvaranja koverata sa ponudama. Bankarska garancija će se prihvatiti tek nakon utvrđivanja njene validnosti.

U oglasu je navedeno da je predmet prodaje cjelokupna imovina dužnika i neće se smatrati valjanom ponuda koja se odnosi samo na kupovinu pojedinih dijelova imovine.

Imovina se prodaje u viđenom stanju, pravnom i faktičkom, bez prava na bilo kakvu reklamaciju.

Ponuda učesnika javnog nadmetanja mora da sadrži najmanje početnu cijenu.

Imovina će se prodati onom ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu, kao i ako na javnom nadmetanju bude učestvovao barem jedan ponuđač koji zadovolji tenderske uslove.

Uplaćeni depozit će se ostalim ponuđačima vratiti u roku od deset dana od donošenja odluke o prodaji imovine, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Ukoliko kupac ne zaključi ugovor u propisanom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

Stečajni upravnik može prekinuti postupak prodaje, u svakoj fazi postupka, bez ikakvih posljedica ili obaveza prema bilo kom od učesnika u postupku.

Zainteresovani mogu razgledati imovinu uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.

Stečajna uprava je krajem maja raspisala i novi oglas za zakup tehničko-tehnološkog kompleksa preduzeća ili za poslovno-tehničku saradnju za organizovanje proizvodnje u periodu ovogodišnje i berbe soli u narednoj godini.

Ponude, koje se podgoričkom Privrednom sudu mogu dostavljati narednih 15 dana, treba da sadrže naziv i adresu ponuđača, kao i uslove poslovno-tehničke saradnje ili zakupa.

Sindikat Solane je prethodno zvanično odustao od zakupa fabrike, zbog velike šteta od diverzija iza kojih, kako tvrde, stoji uprava. Predstavnici Sindikata smatraju da su diverzije posljedica namjere da se spriječi organizovanje proizvodnje i opstanak preduzeća.

Sindikat Solane jedini je bio dostavio ponudu na prethodni tender za zakup fabrike, odnosno organizovanje proizvodnje u preduzeću koje se od 2011. godine nalazi u klasičnom stečaju. U pregovorima o zakupu fabrike, koji su vođeni između predstavnika Sindikata i stečajne uprave, sporna je bila i cijena za četiri hiljade tona neprerađene soli, koja je uskladištena u hangaru.

Sindikat je bio spreman da za tonu soli plati 15 eura, dok je uprava tražila duplo više.

Problem u pregovorima bila je i električna energija, s obzirom na to da je Elektroprivreda početkom februara isključila struju Solani zbog duga od 21 hiljadu eura.

Solanu je od 2003. kontrolisao podgorički biznismen Veselin Barović, koji je kupio kontrolni paket akcija za 800 hiljada EUR. Barović je početkom godine izašao iz Eurofonda i svih kompanija koje su u portfelju fonda, a time i iz Solane.

U kompaniju je 2005. godine, zbog duga od 13 hiljada EUR, uveden programirani stečaj, koji nije dao rezultate, pa je početkom 2011. godine uveden klasični. Vlada je u novembru 2011. godine Solani oduzela koncesiju na korišćenje morske vode.

Prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), vlasnik 73,5 odsto akcija ulcinjske Solane sakriven je iza HB Zbirnog kastodi računa 3. Fond Trend ima 5,89 odsto akcija ulcinjskog preduzeća, podgorička kompanija Flash posjeduje 5,36 odsto, a Arnad Alivodić jedan odsto. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto akcija preduzeća.