OPŠTINA PRED SUDOM

Budvanska kasa u opasnosti za najmanje 61 milion

Opština još vodi sudsku bitku oko trospratnice u srcu Staroga grada sa Narodnom bankom Srbije, nasljednicom Narodne banke Jugoslavije
7 komentar(a)
Ažurirano: 18.02.2019. 17:52h

Opština Budva mora imati dobar advokatski tim koji će je braniti pred brojnim domaćim sudovim u više od 200 procesa koji se vode protiv nje, jer će u slučaju da izgubi morati da isplati najmanje 61 miliona eura.

Iz dokumenata u koje su “Vijesti” imale uvid, vidi se da je protiv opštine krajem 2012. bio u toku 231 spor, dok je ona tužilac u pet slučajeva.

Na spisku onih koji su tužili Opštinu su i Prva banka, Mitropolija crnogorsko-primorska, kao i brojni građana koji traže povraćaj imovine ili novčanu naknadu za nju. “Na dan 31. decembar 2012. protiv Opštine se vodi 231 spor od srane građana i preduzeća, od čega za 200 sudskih sporova vrijednost tužbenih zahtjeva iznosi 61,8 miliona eura bez efekta zateznih kamata. Za ostale sporove, kojih je 31, nije naveden iznos za koji je Opština tužena.

Konačne ishode navedenih sporova nije moguće sa izvjesnošću predvidjeti, te se nisu mogli uttvrditi efekti ishoda na budžetske rashode narednih godina”, navodi se u izvještaju revizora o završnom računu Opštine, koji je imao uvid u iste spise kao i “Vijesti”.

“Vijestima” nije poznato koliko je ukupno sudskih sporova u međuvremenu okončano, kao ni koliko je novih pokrenuto. Najveći sudski spor “težak” je 9,4 miliona eura a vode ga mještani za naknadu štete, na ime zemlje koja im je oduzeta a na kojoj su na potezu ispod magistrale u Bečićima i Rafailovićima izgrađene brojni hoteli. Opština i dalje vodi sudsku bitku oko trospratne zgrade u srcu Staroga grada sa Narodnom bankom Jugoslavije, koja od 1994. potražuje 2,3 miliona eura za tu nekretninu. Nasljednik NBJ je Narodna banka Srbije.U nekoliko odvojenih sporova, Opština je  u konfliktu sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom.

Pojavljuje se kao tužilac zbog izgrađene crkve na njenoj imovinu u selu Prijevor iznad Budve. Mještani ktitori podigli su crkvu na opštinskoj parceli i predali Mitropoliji na gazdovanje. Lokalna uprava je odmah podnijela tužbu. Crkva je uzvratila tužbom za jednu od najatraktivnijih parcela u srcu grada, jedinu preostalu zelenu površinu ispred šoping centra TQ plaza od 600 kvadrata.

Opština tuži Mitropoliju i za zemlju oko manastira Rastovo, tvrdeći da je dio u njenom vlasništvu. Crkva Svete trojice iz Staroga grada uspjela je da naplati 84 hiljada eura na ime zemljišta koje joj je Opština uzela za gradnju puta. Milionski su odštetni zahtjevi i zbog načina izdavanja građevinskih dozvola. Predstavnici porodice Kontić tužili su Opštinu za 2,5 miliona eura, zbog izdate dozvole za gradnju u prvoj liniji i na samoj svetostefanskoj plaži.

Ruska firma Inventa traži raskid ugovora za komunalije i štetu od 250 hiljada eura, a Opštinu je tužila i hotelska kompanija HIT Montenegro koja gazduje elitnim hotelom “Maestral”, zbog dozvole koju je izdala mještaninu za gradnju kuće za iznos štete od 240 hiljada eura.

Opštini visi nad glavom i tužba kosovske kompanije Rekreaturs, koja je upisana kao jedana od vlasnika nekadašnjeg odmarališta na Kamenovu, a  koja od lokalne uprave potražuje ni manje ni više nego milion eura. Nakon što je Opština pred Osnovnim sudom dobila spor, prištinska firma se žalila Višem sudu.

U još jednom sporu gdje opština nekoga tuži, ona pred podgoričkim Privrednim sudom traži raskid ugovora sa kompnijom “Nega tours”,  koji je nekadašnja vlast  zaključila  oko naplate komunalije, a kojim je po ocjeni aktulene vladajuće garniture napravljena milionska šteta. U nekoliko odvojenih tužbi nasljednici porodice Luketić traže povraćaj zemlje, koju je veliki  budvanski dobrotvor Tomo Luketić davno ostavio kao zakladu za školovanje djece.

Sudski proces se vodi i oko uništene skuplpture - fontane Sunce poznatog vajara Stevana Luketića, koji su pokrenuli njegovi nasljednici. Rijetke su parcele, posebno uz obalu, koje nijesu pod sporom, a mještani traže od Opštine uglavnom milionske iznose radi nadoknade štete.

Među predmetima je i onaj iz 2003.  koji su pokrenuli predstavnici brojnih starobudvanskih porodica, tražeći povraćaj zemlje na Jadranskom sajmu, gdje je uknjižena istoimena kompanija u vlasništvu biznismena Duška Kneževića. Predstavnici bratstva Rafailovići potražuju 5,3 miliona eura na ime  zemlje koja im je oduzeta na Zavali u nastavku rezidencijalnog kompleksa vila “Dukljanski vrtovi”.

Više Rafailovića odvojeno vode sporove, u kojima su zahtjevi za naknadu štete od po pola miliona eura. Opština se sudi i sa HTP Budvanska rivijera oko povraćaja zemlje i isplate 1,3 miliona eura. Među onima koji su naplatili milionska potraživanja je Prva banka, koja je u dva odvojena spora dobila od Opštine više od 1.121.000 eura, kao i građevinska kompanija Bemax kojoj je lokalna uprava dugovakla 1,1 milion eura.

Gradonačelnikova porodica tužila Opštinu

I mještani sela Prijevor i Seoce traže povraćaj zemlje,  na koju je Opština upisana  kao vlasnik na brdu Spas, upravo u onom dijelu gdje je predviđena  izgradnja  golf terena.

I porodica gradonačelnika Lazara Rađenovića traži utvrđivanje njihove imovine na spornoj parceli na brdu Spas, gdje se opština uknjižila na  imovinu mještana.

Gugi sada neće poslovni u TQ plazi

Poznati budvanski građevinar Branislav Savić Gugi, vlasnik firme Gugi komerc zatražio je poništenje sudskog poravnanja  koje je zaključio sa Opštinom, a koja mu je na ime duga ustupila 250 kvadrata poslovnog prostora u šoping cemntru TQ plaza.

U spisima Sekretarijata za pravnu zaštitu, koji su dostavljeni revizoru, osim raskida ugovora, traži se i naknada štete.

Galerija