Obavijestio DIK

Damjanović: Kavarić i EPCG krže zakon

Prema Zakonu o finasiranju političkih partija novčana kazna za nedostavljanje informacija definisanih članom 19 c je 10.000 do 20.000 eura
0 komentar(a)
Aleksandar Damjanović, Foto: Boris Pejović
Aleksandar Damjanović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 18.02.2019. 18:12h

Predsjednik Odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović (SNP) obavijestio je Državnu izbornu komisiju (DIK) da Ministarstvo ekonomije i Elektroprivreda (EPCG) nijesu proslijedili odboru spiskove dužnika za struju čime su prekršili Zakon o finasiranju poltičkih partija.

On zbog toga traži od DIK-a da pokrene pokrene postupak za odlučivanje o povredi zakonske procedure.

"Članom 19 c Zakona o finansiranju političkih partija predviđeno je da je državna elektroenergetska kompanija EPCG dužna da na mjesečnom nivou prosleđuje ministarstvu ekonomije spiskove dužnika za struju, pogotovu u dijelu iznosa i vremena zastare dugovanja, a da ih ministarstvo dostavlja na mjesečnom nivou Odboru za ekonomiju. Imajući u vidu da su izbori raspisani 24. marta i da je istekao prvi mjesečni period ministarstvo je bilo dužno da te spiskove dostavi Odboru za ekonomiju" obazložio je Damjanović u predstavci predsjedniku DIK -a Ivanu Kaleziću.

Kako navodi, dva puta se obraćao dopisom ministru ekonomije (drugog aprila i sedmog maja) Vladimiru Kavariću gdje je tražio da se spiskovi dostave.

"Zakonska obaveza do danas nije realizovana. Smatram da je napravljen prekršaj iz člana 33 stav 1 tačka 5 Zakona o finansiranju političkih partija. Zbog toga potrebno je da u skladu sa vašim nadležnostima da donesete odluku o povredi zakona radi preduzimanja sankcija koje su njime propisane", naveo je Damjanović.

Prema Zakonu o finasiranju političkih partija novčana kazna za nedostavljanje informacija definisanih članom 19 c je 10.000 do 20.000 eura.

Preporučujemo za Vas