"Dok god postoji šansa za proizvodnju, neće biti prodaje imovine Metalca"

„Čekaćemo sve dok budu postojale šanse da se Metalac stavi u funkciju, jer smatramo da je to značajna fabrika i za Nikšić i Crnu Goru"
77 pregleda 0 komentar(a)
Zoran Vukčević, Foto: Ivan Petrušić
Zoran Vukčević, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 15.05.2014. 08:48h

Dok god postoji šansa da nikšićki Metalac počne sa proizvodnjom Investiciono-razvojni fond neće aktivirati prodaju oko 60 odsto imovine preduzeća koja je u njihovom vlasništvu, kazao je direktor IRF-a Zoran Vukčević u Šavniku.

Vla­da je Me­tal­cu prošle godine da­la dr­žav­nu po­moć od mi­li­on i po eura za plaćanje du­go­va, ot­prem­ni­na i po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje. Proizvodnja nije pokrenuta, kom­ple­tan dug pre­ma biv­šim rad­ni­ci­ma nije izmiren, a Erste banka je prije skoro godinu aktivirala garanciju da­tu Vla­di za is­pla­tu dr­žav­ne po­mo­ći. Investi­ci­o­no-raz­voj­ni fond pla­tio je mi­li­on i po eura Er­ste ban­ci i time postao vlasnik oko dvije trećine Metalca.

„Čekaćemo sve dok budu postojale šanse da se Metalac stavi u funkciju, jer smatramo da je to značajna fabrika i za Nikšić i Crnu Goru i za radnike koji tamo rade. Sve dok budemo imali zakonske mogućnosti da im izađemo u susret mi ćemo im biti na raspolaganju. Ali, naravno sve ima svoje granice“, kazao je Vukčević.

Investitori iz Slovenije, kako je ranije kazao predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović, zainteresovani su da preuzmu Metalac ali tek nakon što se sredi situacija sa vlasnicima i imovinom koja je skoro cijela pod hipotekom.

Radnici, kojima se duguje deset plata a radni staž im nije povezan dvije i po godine, štrajkuju od 18.decembra. Njima su u aprilu, nakon petodnevnog danonoćnog protesta u Podgorici, a posredstvom predsjednika opštine Nikšić, isplaćene dvije od tri obećane zarade.

Račun firme je u blokadi pola godine na iz­nos od 2,2 mi­li­o­na du­ga.