Pomaže CIPS

ZZZ: Proces EU integracija naglasio značaj ljudskih resursa

"Zavod za zapošljavanje sve više prepoznaje značaj sveživotnog učenja i taj sistem primjenjuje na svoje zaposlene"
85 pregleda 2 komentar(a)
Eurozona, Foto: Shutterstock
Eurozona, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.03.2014. 10:50h

Ključni faktor uspjeha preduzeća, osim tehnologije, kapaciteta i finansija su ljudskih resursi čiji je značaj u posljednje vrijeme naglašen činjenicom da je Crna Gora u fazi intenzivne pripreme za približavanje Evropskoj uniji, smatraju u Zavodu za zapošljavanje (ZZZ).

Prema riječima savjetnika u Centru za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS) u ZZZ, Predraga Novakovića, Evropska unija se deklarisala kao zajednica čija privreda počiva na znanju, pa je polazeći od te činjenice sasvim jasno sa koliko pažnje je neophodno kreirati svijest o značaju ljudskih resursa za kvalitetno funkcionisanje savremenog društva koje je tržišno orjentisano.

On je podsjetio da je strukturna neusklađenost ponude i tražnje fundamentalna odlika crnogorskog tržišta rada.

"Poslodavci traže stručnu i kvalifikovanu radnu snagu, ljude sa izgrađenim radnim sposobnostima, sposobne i spremne da brzo uče i još brže prihvataju promjene. Sistem sveživotnog učenja postaje svakidašnjost savremenih društava, pa i našeg. Zato moramo sve više razvijati sposobnosti za prihvatanje stalnih poslovnih promjena, kao novih prilika i izazova", rekao je Novaković agenciji Mina-business.

Zavod za zapošljavanje, kako je dodao, sve više prepoznaje značaj sveživotnog učenja i taj sistem primjenjuje na svoje zaposlene, ali i na osobe koje traže zaposlenje.

"Iako nam je prvenstvena funkcija posredovanje u zapošljavanju, sve više prepoznajemo neophodnost i značaj kreiranja i realizacije programa stručnog tretmana za svakog ponaosob, jer je danas u razvijenim zemljama EU fokus na pojedinca, a ne na ciljnu grupu. Dakle, naš cilj je pripremiti za posao radnika koji će moći kvalitetno da odgovori sve zahtjevnijim kadrovskim potrebama poslodavaca", kazao je Novaković.

On je naveo da je u prethodnom periodu fokus EU, odnosno Evropske strategije zapošljavanja, Međunarodne organizacije rada, kao i drugih nadležnih institucija i tijela bio na zapošljavanju starijih radnika.

"Posljednjih godina je prioritet dat zapošljavanju mladih, kategoriji koja predstavlja perspektivu razvoja svakog društva. Zavod za zapošljavanje značajan dio svojih aktivnosti posvećuje ovoj populaciji. Zato smo 2007. godine pokrenuli osnivanje centara za informisanje i profesionalno savjetovanje u Crnoj Gori, institucije koje će se prvenstveno baviti mladim ljudima, informisati ih i profesionalno savjetovati", kazao je Novaković.

Osnivanjem CIPS-a, Zavod je želio da učenicima, studentima, zaposlenima, nezaposlenima, odnosno svim građanima Crne Gore pomogne kod odlučivanja o izboru daljeg obrazovanja, profesije, zaposlenja i drugim pitanjima vezanim za karijeru, u cilju preduzimanja koraka za uspješan nastup na tržištu rada.

"Informacije koje mogu dobiti odnose se na mogućnosti obrazovanja u Crnoj Gori i zemljama u okruženju, informisanje o izvođačima obuka u Crnoj Gori (strani jezici, računari, sticanje specifičnih znanja i vještina, srodna zanimanja), kao i informacije o stanju na tržištu rada", objasnio je Novaković.

Zavod svake godine pravi analizu tržišta rada, provjerava odnos ponude i potražnje radne snage na tržištu, upoređuje koja zanimanja postaju deficitarna, a koja suficitarna.

"Te analize je jako važno uzeti u obzir prilikom odabira zanimanja", poručio je Novaković.

CIPS centri postoje u svim zemljama u okruženju, a u Crnoj Gori već sedam godina. Trenutno postoji osam CIPS centara i to u Podgorici, Baru, Herceg Novom, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Mojkovcu i Pljevljima.

Usluge profesionalnog informisanja savjetnici ZZZ pružaju i u školama u saradnji sa psihološko-pedagoškim službama, a profesionalno savjetovanje isključivo se obavlja u prostorijama CIPS-a.

Zavod za zapošljavanje i CIPS u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke su do sada organizovali brojne aktivnosti javne tribine za roditelje i učenike osmog razreda, časovi profesionalne orjentacije u školama, profesionalna savjetovanja, testiranja i radionice u CIPS-u, nagradni konkursi za najbolji likovni i literarni rad iz oblasti profesionalne orijentacije.

"Ovo je samo još jedan način da u neposrednom kontaktu sa građanima i putem medija animiramo prije svega mlade ljude da ulažu u svoje obrazovanje, da uče i da vjeruju da oni to mogu. Mi u njih vjerujemo i to očekujemo od njih, jer su to generacije koje će sjutra upravljati malim i velikim kompanijama, voditi državu", kazao je Novaković. "Zato je sigurno da će CIPS centri biti mjesto gdje će se mladi rado okupljati, pravovremano i kvalitetno informisati i pravilno usmjeravati".

Zavod za zapošljavanje, odnosno CIPS centri su, kako je dodao, institucije otvorene za saradnju.

"Očekujemo puni doprinos svih relevantnih institucija i pojedinaca, kako bismo zajedno ovaj segment preventivnog djelovanja, kroz kvalitetnu profesionalnu orjentaciju podigli na nivo standarda razvijenih zemalja, jer je sigurno da Crna Gora za to ima kapaciteta", zaključio je Novaković.

Preporučujemo za Vas