Zaštita potrošača

Rabrenović: Novim zakonom ne mora se dostaviti račun prilikom reklamacije

Zakonom se uvodi i efikasnija kaznena politika čime će se doprinijeti spriječavanju kršenja prava potrošača
566 pregleda 2 komentar(a)
potrošačka korpa, Foto: Arhiva Vijesti
potrošačka korpa, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 15.03.2014. 11:51h

Stanje prava potrošača u Crnoj Gori unaprijeđuje se iz godine u godinu podižući i afirmišući značaj koji oni imaju u modernom tržišno orjentisanom društvu, ocijenjeno je iz Ministarstva ekonomije.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu, Jovo Rabrenović saopštio je da Crna Gora u pogledu njihove zaštite radi sistemski kako bi u potpunosti usvojila pozitivne pravne propise sa nivoa EU, u skladu sa crnogorskom ustavnom i pravnom paradigmom.

„Novi Zakon o zaštiti potrošača usvojen je u Skupštini krajem prošle godine i usaglašen je sa najnovijim razvojem potrošačkog prava na nivou Evropske unije (EU), a donosi nekoliko novina sa namjerom da se efikasnije i djelotvornije sprovode potrošačka prava u praksi“, naveo je Rabrenović u saopštenju povodom Svjetskog dana prava potrošača.

Zakonom se uvodi i efikasnija kaznena politika čime će se doprinijeti spriječavanju kršenja prava potrošača kao slabije ugovorne strane.

Primjenom odredbi tog zakona značajno se, kako je objasnio, poboljšava položaj potrošača u pogledu njihove zaštićenosti i ujedno se stvaraju pretpostavke za konkurentan razvoj i funkcionisanje tržišta i privrede Crne Gore.

Zakonom se uvodi i efikasnija kaznena politika čime će se doprinijeti spriječavanju kršenja prava potrošača kao slabije ugovorne strane.

Novina Zakona je, kako je precizirao, garancija koja predstavlja obavezu trgovca da obezbijedi robu koja je saobrazna ugovoru.

Takođe, Zakon propisuje da potrošač ima pravo da zahtijeva od trgovca da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamjenom, a ako to nije moguće, onda može da traži umanjenje cijene ili raskid ugovora i povraćaj novca.

Na osnovu odredbi novog Zakona o zaštiti potrošača, prodavci polovnih automobila, auto-djelova, guma, tehnike i druge polovne robe moraće davati garanciju na te proizvode.

„Novi Zakon potrošača oslobađa obaveze dostavljanja računa prilikom reklamacije robe. U skladu sa evropskom direktivom, potrošač prilikom reklamacije neće biti uslovljen računom. U Zakonu se navodi da se kupovina proizvoda može utvrditi, osim računom i ugovorom o prodaji, garantnim listom, izvodom iz poslovne dokumentacije ili fiskalne kase“, rekao je Rabrenović.

Na osnovu odredbi novog Zakona o zaštiti potrošača, prodavci polovnih automobila, auto-djelova, guma, tehnike i druge polovne robe moraće davati garanciju na te proizvode.

„Rok garancije na polovne proizvode može da bude kraći od dvije godine, ali ne i kraći od jedne godine. Do sada zakon nije poznavao takvu vrstu obavezne garancije“, naveo je Rabrenović.

Svjetski dan prava potrošača ustanovljen je odlukom Ujedinjenih nacija 1983. godine i obilježava se svake godine 15. marta.

Prema njegovim riječima, jedna od posebnih važnosti za potrošače je da se onome koji uredno plaća nesporne iznose računa ne može obustaviti pružanje javne usluge ili ga isključiti sa distributivne mreže u toku postupka u kojem se račun osporava.

To znači da trgovac mora odmah ponovo nastaviti sa pružanjem usluge potrošaču, odnosno, bez naknade ga ponovo priključiti na distributivnu mrežu sve do okončanja postupka.

„Zabrana obustave ili isključenja, odnosno obaveza hitnog, ponovnog započinjanja i nastavljanja pružanja javne usluge, odnosno priključenja na distributivnu mrežu bez naknade odnosi se i na slučaj kada trgovac pokrene postupak naplate protiv potrošača“, objasnio je Rabrenović.

Svjetski dan prava potrošača ustanovljen je odlukom Ujedinjenih nacija 1983. godine i obilježava se svake godine 15. marta kao potreba da se promoviše značaj zaštite potrošača i kao instrument za podizanje globalne svijesti o pravima potrošača.

Preporučujemo za Vas