čeka se VLADA

Još nema predloga Zakona o nabavkama: Milionski poslovi bez strožih pravila

Nije poštovana uredba o saradnji organa državne uprave sa NVO, pa njihovih predstavnika nema u radnoj grupi
60 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 20.02.2014. 18:44h

Iako je u pregovorima o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji otvoreno i zahtjevno poglavlje o javnim nabavkama, Vlada još nije usvojila konačan predlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama (ZJN).

Probili rok

Prema planu rada Vlade za prošlu godinu, to je trebalo uraditi u posljednjem kvartalu (oktobar-decembar) 2013.

Usvajanje predloga izmjena ovog važnog antikorupcijskog propisa kasni i pored toga što je radna grupa posao završila polovinom decembra. U toj oblasti je, prema posljednjim podacima za 2012. godinu, ugovoreno ukupno oko 323 miliona eura nabavki. Postupak izrade propisa dodatno je obavijen velom tajne jer predstavnici nevladinog sektora tvrde da nijesu ni učestvovali u radu radne grupe. Ta grupa je za potrebe resornog Ministarstva finansija, odnosno Vlade utvrdila Predlog izmjena i dopuna ovog Zakona. On je na spisku Ministarstva za javnu raspravu koja će se obaviti tokom godine. Odgovarajući na pitanje „Vijesti“ zašto Vlada kasni sa donošenjem predloga izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i zašto taj posao nije završen do kraja prošle godine, direktor Uprave za javne nabavke Mersad Mujević je odgovorio „da posao nije mogla iznijeti samo radna grupa, već su uključeni u njegovu izradu i eksperti SE i SIGME“.

„Nivo komunikacije radne grupe i eksperata doveo je do toga da su izmjene i dopune ZJN već polovinom decembra usvojene kako su i planirane, tako da realno hitnost ne smije biti prepreka dobro uređenom sistemu“, ocijenio je on.

Mujević odgovara da su radnoj grupi, osim njega, ispred Uprave Mara Bogavac i Aleksandar Anđić, a ispred državne komisije njena predsjednica Suzana Pribilović i član Tomo Miljić. „Vijesti” su pitale zašto nije poštovana uredba o saradnji organa državne uprave sa nevladinim organizacijama, prema kojoj je morao biti objavljen javni poziv za imenovanje članova NVO u radnoj grupi.

Šta čini radna grupa

Mujević je odgovorio da Ministarstvo finansija, Uprava i državna komisija ostvaruju kontinuiranu saradnju koja u svakom trenutku obezbjeđuje informacije o radu radne grupe za civilni sektor“. „Ona se ostvaruje kroz različite modalitete, kao što su aktivno učešće u sprovođenju Strategije razvoja sistema javnih nabavki 2011-2015. kroz Forum o javnim nabavkama, učešće na projektima NVO Alternativa, MANS-a, CEMI-ja u vezi sa antikorupcijskom politikom i politikom sukoba interesa i veliki broj radionica i okruglih stolova koje pokrećemo zajedno za dobrobit upravljanja javnim finansijama“, dodao je Mujević.

On tvrdi da su kompletan zakonodavni okvir i strateška dokumenta kompatibilna sa mjerama iz Akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa EU, „uz poštovanje određenih diskrecionih prava kod rješenja koje preporučuju direktive, a i praksa Evropskog suda pravde“.

„Zadatak radne grupe koju je formiralo Ministarstvo finansija je bio da se pripreme i normativno pojasne dvije direktive koje regulišu dodjelu javnih ugovora”, objasnio je Mujović.

On kaže da se uporedo sa izradom izmjena i dopuna Zakona radi priprema nacrta podzakonske regulative. Pažnju će posvetiti, dodaje on, rješenjima koja se tiču jeftinijeg postupka, kraćih rokova, kao i rješenja vezanih za nadležnost Uprave i Komisije u smislu pojačanog preventivnog nadzora.

Galerija