SAMO GLAVNICA

Dužnici za porez mogu biti oslobođeni do 86 miliona

Ministarstvo finansija priprema povoljnosti za kompanije u problemima koje duguju državi, otpisivali bi kamate
82 pregleda 0 komentar(a)
Dug, Dogovor, Novac, Foto: Shutterstock
Dug, Dogovor, Novac, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.10.2013. 19:05h

Ministarstvo finansija pripremiće do kraja mjeseca nacrt zakona čije bi usvajanje omogućilo poreskim dužnicima da državi plate samo glavnicu poreskog duga čime bi bili oslobođeni plaćanja kamata.

„Vijestima“ je saopšteno iz Ministarstva finansija da se od ukupnog poreskog duga od oko 330 miliona eura, na glavnice odnosi 244 miliona, a na kamate oko 86 miliona.

„Ministarstvo planira da definiše zakonski okvir koji će poreskim dužnicima omogućiti da za obaveze iz prethodnog perioda jednokratno izmire glavnicu duga što je praksa koja postoji i daje dobre rezultate u našem okruženju, kao i u nekim zemljama Evropske unije. Aktivnosti na pripremi tog propisa su u toku i očekujemo da će do kraja mjeseca biti upućen u Vladinu proceduru“, najavljeno je iz Ministarstva finansija.

Kako je objašnjeno, cilj tog akta je da se smanji nivo poreskog duga, rasterete poreski obveznici i stvore preduslovi da oni redovno izmiruju tekuće obaveze.

„Za sada nije moguće procijeniti koliko bi se smanjio dug po osnovu glavnice i neplaćenih kamata jer će se, ako zakon bude usvojen, podnošenje zahtjeva zasnivati na autonomnoj procjeni i odluci poreskih obveznika“, objasnili su u Ministarstvu.

Kako je objašnjeno, cilj tog akta je da se smanji nivo poreskog duga, rasterete poreski obveznici i stvore preduslovi da oni redovno izmiruju tekuće obaveze

Jedan od poteza Vladinog resora na smanjenju poreskog duga bio je i usvajanje uredbe o postupku naplate potraživanja imovinom poreskih obveznika. Prema toj uredbi, svi poreski obveznici čiji je poreski dug na kraju decembra prošle godine bio iznad 100.000 eura mogu da ponude svoju imovinu kako bi izmirili obaveze prema državi.

„Poreska uprava (PU) nam je do sada dostavila ukupno 26 zahtjeva za plaćanje duga imovinom u kojima je iznos poreskog duga oko 25 miliona eura. Do sada su tri zahtjeva, čija je vrijednost duga oko milion eura, prihvaćena i predstoji potpisivanje ugovora, dok su ostali u postupku razmatranja i odlučivanja po istima“, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

U tom Vladinom resoru su naveli da će se imovinom koju država bude stekla naplatom poreskog duga raspolagati u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i podzakonskim aktima koji tretiraju tu oblast.

„Ta imovina će najvjerovatnije biti iskorišćena za potrebe državnih organa što će imati efekat u vidu smanjenja troškova zakupa koji su trenutno u pojedinim slučajevima enormno visoki. U slučaju da se donese odluka o prodaji stečene imovine, išlo bi se na diskontovanje (umanjenje) cijene u skladu sa kamatnim stopama po kojima se država zadužuje“, naveli su iz Ministarstva.

PU je početkom oktobra trebalo da objavi najnoviju listu poreskih dužnika što do sada nije urađeno, već je najavljeno da će uskoro biti objavljena.

Rudnik uglja Pljevlja, u kojem italijanska kompanija A2A ima pojedinačno najveće vlasništvo, najveći je poreski dužnik jer državi duguje ukupno 17,4 miliona eura

Skupština je u maju prošle godine, kada je usvojen rebalans budžeta, prihvatila amandman SNP-a da se izmijeni Zakon o poreskoj administraciji da bi se objavila lista poreskih dužnika. Posebnom uredbom je definisano da PU kvartalno objavljuje listu od 100 poreskih dužnika sa najvećim poreskim dugom kojeg nijesu izmirili duže od 12 mjeseci u kontinuitetu. PU je dužna da objavljuje kvartalno i spisak 50 dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade duže od šest mjeseci u kontinuitetu. Prve liste dužnika objavljene su u julu.

Rudnik uglja Pljevlja, u kojem italijanska kompanija A2A ima pojedinačno najveće vlasništvo, najveći je poreski dužnik jer državi duguje ukupno 17,4 miliona eura. Od tog iznosa 12,4 miliona se odnosi za poreze i doprinose na lična primanja i pet miliona za PDV, dobit, koncesije i porez na promet nepokretnosti. Sa njima se dogovara otplata duga u ratama. Drugi najveći dužnik je većinski državna Elektroprivreda, kojom A2A upravlja. Prikazuje se da duguju 14,96 miliona poreza i doprinosa, a ukupni neplaćeni dug je oko 45 miliona. Na listi dužnika su hercegnovski Panto market (10,26 miliona), Radoje Dakić (9,4 miliona), Duvanski kombinat u stečaju (7,6 miliona), Željezara (6,1 milion), građevinska firma Ave Marija Kolčević (5,5 miliona), Rudnici boksita (4,9 miliona)....

Ukupna poreska dugovanja na kraju prošle godine iznosila su 354 miliona eura. To je iznos nakupljen za deset godina, odnosno od uvođenja novog poreskog knjigovodstva. Ministar finansija Radoje Žugić ranije je izjavio da bi uspješnim rezultatom smatrao ako bi naplatili 20 odsto tog duga iz redovnih prihoda dužnika.

Srbija ima sličan zakon

U Srbiji je krajem decembra prošle godine usvojen Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga.

Njime je predviđeno da glavni poreski dug, koji nije izmiren do stupanja na snagu zakona, miruje od januara ove godine do 31. decembra 2014. godine za male poreske obveznike, odnosno do 31. decembra 2013. godine za velike poreske obveznike.

Poreski obveznik stiče pravo na otpis cjelokupne kamate ukoliko u periodu mirovanja duga izmiri glavni poreski dug.

Uslov za sticanje prava na mirovanje glavnog poreskog duga obveznik je mogao da stekne ako je obaveze dospjele na plaćanje od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine platio najkasnije do 31. januara ove godine.

Preporučujemo za Vas