Najavljena tužba

Milionski savjeti A2A za EPCG na sudu

EPCG je za savjetovanja i pravne usluge tokom 2010. potrošio 4,56 miliona eura, u 2011. 5,45 miliona eura, a prošle godine 4,29 miliona eura
9 komentar(a)
EPCG, računi struja, Foto: Luka Zeković
EPCG, računi struja, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 02.10.2013. 18:32h

Udruženje manjinskih akcionara Elektroprivrede najavilo je da će uložiti tužbu Upravnom sudu protiv ove kompanije zbog ugovaranja konsultantskih usluga sa povezanom firmom A2A Montenegro bez tendera i jasne potrebe.

Da se radi u pravno sumnjivom poslu “Vijestima” su potvrdili direktor Uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević, kao i ugledni sudija koji nije želio da mu se ime objavljuje.

EPCG je za savjetovanja i pravne usluge tokom 2010. potrošio 4,56 miliona eura, u 2011. 5,45 miliona eura, a prošle godine 4,29 miliona eura, od čega je najmanje 7,5 miliona uplaćeno bez tendera kompaniji A2A suvlasniku koji i upravlja EPCG.

"Elektroprivreda nije mogla bez prethodno oglašenog tendera u milionskim iznosima da kupuje pravne i konsultantske usluge od povezanog lica - italijanske kompanije A2A", potvrdio je nezvanično “Vijestima” izvor iz sudstva.

EPCG je krajem avgusta objavila faksimil mišljenja Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki od 6. septembra 2010, koji je potpisao njen bivši predsjednik Marko Lazarević.

Tokom 2010, 2011. i 2012. godine, Uprava za javne nabavke je dala saglasnost EPCG za nabavku samo tri konsultantske usluge, tokom 2011, ukupne procijenjene vrijednosti 540.000 eura sa PDV-om, a za 2010. i 2012. uprava nije davala bilo kakve saglasnosti

Najčudnije u čitavoj priči je što je sporno mišljenje napisano bez poziva na bilo koji član zakona, u njegovom dispozitivu.

"Vijesti" su povodom ovih višegodišnjih sumnjivih nabavki EPCG uputile niz pitanja ministru finansija Radoju Žugiću, koji je zadužio direktora Uprave za javne nabavke dr Mersada Mujevića da na njih odgovori.

Mujević je kazao da je EPCG obveznik primjene, starog i novog Zakona o javnim nabavkama, za nabavku robe, ustupanje izvođenja radova i usluga.

On je objasnio da EPCG u većini slučajeva, sprovodi otvoreni postupak javne nabavkeza sve usluge “osim onih koje se tiču konsultantskih i pravnih usluga”,

“Nesporno je da je bivši predsjednik Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki potpisao sporno mišljenje na zahtjev EPCG, ali koliko sam upoznat u arhivi Državne komisije ne postoji dokaz da je isti donijet na sjednici Komisije. Vezano za dato mišljenje ukazujemo da isto nije bilo obavezujućeg karaktera tim prije što isto nije ni dato kao načelni stav Državne komisije i sa pozivom na bilo koju zakonsku odredbu tada važećeg zakona”, istakao je Mujević.

Predsjednik Udruženje manjinskih akcionara EPCG Vasilije Miličković rekao je da će tužbu podnijeti jer se radi o organizovanom kriminalu i pljački akcionara i potrošača električne energije

Tokom 2010, 2011. i 2012. godine, kako je objasnio Mujević, Uprava za javne nabavke je dala saglasnost EPCG za nabavku samo tri konsultantske usluge (tokom 2011), ukupne procijenjene vrijednosti 540.000 eura sa PDV-om, a za 2010. i 2012. uprava nije davala bilo kakve saglasnosti.

On napominje da je za “ovakve slučajeve Zakon predvidio rješenje da je naručilac u obavezi da na portalu Uprave za javne nabavke objavi odluku da je izabrao najpovoljnijeg ponuđača sa kojim namjerava da zaključi ugovor”.

"Pri tome, ponuđačima je ostavljen zakonski rok od 10 dana, od dana objavljivanja odluke da uloži žalbu naručiocu, ukoliko smatraju da i oni mogu ispuniti datu javnu nabavku, a ne samo odabrani ponuđač, i samim tim da zaustave postupak nabavke, dok se ne donese konačna odluka", objasnio je Mujević.

Na pitanje “Vijesti” da li Lazarevićevo mišljenje može biti obavezujuće u sistemu javnih nabavki, jer je od 1.01.2012. na snazi novi Zakon prema kojem Komisija više ne može davati bilo kakva mišljenja, Mujević je odgovorio da “mišljenje nije bilo obavezujućeg karaktera tim prije što isto nije ni dato kao načelni stav Državne komisije i sa pozivom na bilo koju zakonsku odredbu tada važećeg Zakona”.

Pljačka akcionara i potrošača

Predsjednik Udruženje manjinskih akcionara EPCG Vasilije Miličković rekao je da će tužbu podnijeti jer se radi o organizovanom kriminalu i pljački akcionara i potrošača električne energije.

"Nažalost, neće niko biti procesuiran i sankcionisan jer u pozadini svega stoji premijer Milo Đukanović. Uporno ćutanje državnog tužilaštva samo potvrđuje da nam je drzava zarobljena", kazao je Miličković.

Manjinski akcionari su još u julu na Skupštini akcionara iznijeli sumnje da je riječ o iznošenju novca jer se u odborima EPCG i A2A nalaze isti ljudi, na štetu akcionara, kao i da su ove usluge dio troškova EPCG koji se nalaze na računima za struju.

Preporučujemo za Vas