REAKCIJA IZ BUDVE

Zaposlene u 10 firmi nisu računali 2009.

Opštine Budva tvrde da su smanjili broj zaposlenih, ukazujući da metodologija nije ista zbog čega se razlikuju podaci u izvještaju Ministarstva finansija
1 komentar(a)
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 20.02.2019. 20:38h

Povodom teksta „Do dvije trećine budžeta ode na armiju činovnika“, objavljenog juče u “Vijestima”, regovala je sekretar za lokalnu samoupravu Opštine Budva Tanja Kažanegra koja je kazala da podaci Ministarstva finansija o broju zaposlenih u toj opštini iz 2009. i 2012. godine nijesu precizni i uporedivi i da oni smanjili, a ne povećali broj zaposlenih.

„U izvještaju za 2012. godinu o broju zaposlenih prema Ministarstvu finansija obuhvaćeno je 16 preduzeća, tj. ukupno sve javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač Opština Budva. U izvještaju za 2009. godinu su obuhvaćene samo 4 javne ustanove i 2 javna preduzeća čije zaposlene Opština Budva, kao osnivač, finansira preko svog budžeta, kako za 2012, tako i za 2009. godinu. Zarade u ostalih 10 javnih preduzeća, kojih ima više u izvještaju za 2012. u odnosu na 2009. godinu, ne finansira Opština Budva iz svog budžeta, već ih sama javna preduzeća finansiraju. Tako je bilo i u 2009, i u 2012. godini”, kazala je Kažanegra.

Ona je navela da je broj zaposlenih u službama Opštine, četiri javne ustanove (“Muzeji, galerija i biblioteka“, „Crvena komuna“, „Spomen dom Reževići“ i „Grad teatar“) i dva javna preduzeća (Mediteranski sportski centar i Sportsko- rekreativni centar) na kraju 2009. iznosio 540, a na kraju prošle godine 484.

“Navedeno daje zaključak da je u periodu od 2009. do 2012. godine Opština Budva sprovodila zaključe Ministarstva finansija u vezi smanjivanja broja zaposlenih preko sporazumnog raskida radnog odnosa na obostranu volju zaposlenog i poslodavca za 56 zaposlenih”, kazala je Kažanegra.

Ona smatra da nijesu iste nadležnosti lokalnih samouprava u Evropskoj uniji, gdje se razlikuju po državama, u odnosu na nadležnosti u Crnoj Gori, kao i da je specifičan slučaj Budve koja ima različit broj stanovnika u toku i van sezone.

“Na primjer u Sloveniji, lokalne samouprave ne obuhvataju zaposlene u Službi zaštite i spasavanja i u Komunalnoj policiji i još nekim službama, što lokalne samouprave u Crnoj Gori obuhvataju, pri čemu ne znamo kako isto iskazuju. Opština Budva iskazuje ove dvije službe u ukupnom broju zaposlenih u svojim organima lokalne uprave, i u istima je zaposleno oko 84 službenika”, saopštila je Kažanegra. Opština Budva, kako je navela, van turističke sezone ima oko 20.000 stanovnika, a u toku sezone “kada se svi stanovi popune preko 100.000 stanovnika”, što povećava obim aktivnosti u vezi obračuna poreza, naknada, kontrole opštinskih inspekcijskih službi, i drugog, pa dovodi u pitanje navedeni standard od četiri zaposlena na 1.000 stanovnika.

“Naravno nezavisno od svega navedenog Opština Budva i dalje pokušava da iznađe sredstva za otpremnine i sprovede dalju optimizaciju broja zaposlenih i konstantno je svojom strategijom rada u programu Ministarstva finansija kada je u pitanju smanjenje broja zaposlenih, što pokazuje i podatak da je za otpremnine budžetom Opštine za 2013. godinu predviđeno 382.000 eura”, navela je Kažanegra ističući da su poštovali preporuku Ministarstva finansija i u martu 2012. godine snizili obračunsku cijenu rada na nivo državne od 55 eura.

Prosječna junska neto plata zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta Opštine je bila 541,26 eura ili u bruto iznosu 719,88 eura, što, kako je navela, znači da Opština Budva sprovodi politiku smanjenja troškova po osnovu zarada zaposlenih i radi intenzivno na konsolidaciji ove stavke u budžetu.

Ima onih koji nisu poštovali preporuku

Kažanegra je kazala da je broj zaposlenih, kada bi uzeli u obzir lokalnu upravu i sva javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Opština Budva, na kraju 2009. iznosio 1.066, a na kraju prošle godine 1.058, što znači da je broj radnika smanjen za osam.

“Navedeno, takođe, znači da sva javna preduzeća ili javne službe čiji je osnivač Opština Budva nijesu pratili promovisanu strategiju Opštine Budva, na što će Opština posebno obratiti pažnju u toku reorganizacije svojih javnih službi u skladu sa Zakonom o unapređenju poslovnog ambijenta ”, najavila je Kažanegra.