negativno mišljenje

Revizor Spin off: Poslovanje FEP-a nije istinito prikazano

Izvršni direktor FEP-a Dragoslav Čabarkapa ocijenio je da su glavni problemi u poslovanju nedovoljan nivo prodaje i račun fabrike
105 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 06.08.2013. 19:35h

Finansijski izvještaj o poslovanju Fabrike elektroda Piva (FEP) za prošlu godinu ne prikazuje istinito i objektivno stanje, mišljenje je revizora Spin off.

Izvještaj nije usvojen na nedavno održanoj Skupštini akcionara jer je protiv bio Sreten Sekulić, punomoćnik Investiciono-razvojnog fonda (IRF) koji ima 42 odsto akcija preduzeća, zbog negativnog iskaza revizorske kuće. Predstavnici fonda Trend i radnika i građana su podržali izvještaj.

Sekulić je kazao da će Odbor direktora IRF-a zauzeti stav i da će novokonstituisani Odbor dobiti instrukcije za dalji rad i upravljanje preduzećem.

“Prema našem mišljenju, finansijski iskazi ne prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Fabrike elektrode Piva na dan 31. decembra 2012. godine, kao ni rezultate njenog poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine”, ocijenio je revizor, konstatujući da nije u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i zakonskim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Isto je upozoreno u izvještaju revizorske kuće za 2011. godinu.

Prema podacima objavljenim na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, FEP je prošlu godinu završio sa minusom od 1,73 miliona eura, dok je prihod bio svega 426.775 eura. Akumulirani gubitak firme, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, iznosi preko 7,3 miliona.

Skupština akcionara je nakon razmatranja mišljenja revizora konstatovala da se sve primjedbe odnose na raniji period poslovanja i zadužila Odbor direktora i menadžment da preduzmu sve da otklone nepravilnosti.

Izvršni direktor FEP-a Dragoslav Čabarkapa ocijenio je da su osnovni problemi u poslovanju nedovoljan nivo prodaje i račun fabrike, koji je zbog izvršnih presuda od dijela zaposlenih i bivših radnika, u blokadi od aprila prošle godine.

Dio sadašnjih i bivših radnika je tužio firmu zbog neisplaćenih zarada, a iznos zbog koga je račun u blokadi je blizu 340 hiljada eura. Pošto je pet uzastopnih godina ostvaren gubitak, pitanje je kako ga je moguće pokriti s obzirom da je niža vrijednost kapitala. Račun je blokiran duže od 15 mjeseci, a poslovanje je organizovano preko zavisnog preduzeća FEP-com.

Zbog nedostatka sirovina zaposleni u proizvodnji radili su samo po pozivu, a direktor smatra da je, bez obzira na sve nedaće, kvalitet proizvoda zadržan na visokom nivou

Zbog nedostatka sirovina zaposleni u proizvodnji radili su samo po pozivu, a direktor smatra da je, bez obzira na sve nedaće, kvalitet proizvoda zadržan na visokom nivou. On tvrdi da nijesu imali nijednu reklamaciju i da se elektrode robne marke “Piva” “mogu porediti sa najboljim i najpoznatijim evropskim proizvođačima”. On je kazao da su reatestirani pojedini proizvodi, obnovljeni postojeći sertifikati, a da je za 17 proizvoda dobijen “C” znak za kvalitet čime su se stekli uslovi za izlazak na tržište Evropske unije.

“Cijena koštanja gotovih proizvoda smanjena je u prosjeku za 30 do 45 odsto u zavisnosti od tipa proizvoda pa su elektrode 'Piva' postale konkurentne na svjetskom tržištu o čemu govore dobijeni tenderi u KEKO Kosovo (60.000 eura), TE Kostolcu (30.000), TE Kolubari (20.000), Metalnu-Lazarevac (25.000), Mitalu-Zenica (200.000). Prodaja za prvih pet mjeseci ove godine povećana je za 16 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, kazao je Čabarkapa.

Potpisani su komercijalni ugovori sa ARIT-om iz Bosne i Hercegovine i Lahi shpk iz Turske, a dogovorena je posjeta predstavnika iz Dalasa, Detroita, Albanije i Austrije sa kojima će biti potpisani ugovori vrijednosti preko pet miliona eura za godinu. Realizacijom bilo kog od tih ugovora, prema riječima Čabarkape, FEP bi izašao na “stazu oporavka”.

Dosadašnjim članovima Odbora direktora istekao je mandat i na Skupštini akcionara je imenovan novi. Umjesto Vasilija Tomanovića, drugog predstavnika IRF-a, za člana je izabran dr Krsto Bošković.

Izabrana je i revizorska kuća za ovu godinu - Norma fix iz Nikšića.

Spremaju prodaju „Pive”

Prema planu Vlade, plužinska fabrika je trebalo prošle godine da bude privatizovana. Preduzeća Kovina trade – Poljska & Slovenija, Zika iz Izraela i Yenitek iz Turske su zainteresovana za Fabriku elektroda.

Sa njihovim predstavnicima su obavljeni razgovori, dogovaraju se modeli privatizacije i koordiniraju sa većinskim vlasnikom – Investiciono razvojnim fondom i Savjetom za privatizaciju. Novi vlasnik, prema usvojenim uslovima, trebalo bi da bude iz branše proizvodnje elektroda ili iz metalskog kompleksa, da brend “Piva” valorizuje na pravi način, da modernizuje proizvodnju i uvede nove tehnologije i proizvode. Pedviđeno je da poboljša menadžment novim ljudima i idejama i uvjeri zaposlene da FEP ima šansu na tržištu.

Galerija

Preporučujemo za Vas