REAGOVALI NA TEKST VIJESTI

MEK: U regionu smo ispred ostalih

“Netačni su navodi ND ‘Vijesti’ da ‘Crna Gora najslabiji rezultat bilježi u segmentu investicija’, niti se takva konstatacija nalazi u Izvještaju Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), kako je tekstom pod nazivom 'Crna Gora najslabije prošla kod investicija’ predstavljeno'
2 komentar(a)
Dragica Sekulić, Foto: Luka Zeković
Dragica Sekulić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 12.07.2018. 13:29h

Ministarstvo ekonomije (MEK), na čijem je čelu ministarka ekonomije Dragica Sekulić, reagovalo je na tekst u „Vijestima“ pod nazivom „Crna Gora najslabije prošla kod investicija“, koji je objavljen 10. jula. Iz Ministarstva tvrde da nije tačno Crna Gora najslabiji rezultat bilježi u segmentu investicija:

“Netačni su navodi ND ‘Vijesti’ da ‘Crna Gora najslabiji rezultat bilježi u segmentu investicija’, niti se takva konstatacija nalazi u Izvještaju Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), kako je tekstom pod nazivom ‘Crna Gora najslabije prošla kod investicija’ predstavljeno. Da je riječ o slobodnoj interpretaciji, a ne navodima iz Izvještaja o sprovođenju Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor šest zemalja zapadnog Balkana (MAP REA), potvrđuje činjenica da je Crna Gora u pomenutom izvještaju u svakoj od četiri komponente - trgovina, investicije, mobilnost i digitalne integracije – zabilježila nedvosmislen napredak, kao i da je daleko ispred ostalih zemalja regiona po učešću stranih direktnih investicija u BDP.

Dovoljno je navesti podatak da je u 2017. godini neto priliv SDI u Crnoj Gori bio 11,4% BDP, što je među najvećim procentima u Evropi. Vlada će, kao i do sada, nastaviti da vodi investicionu i ukupnu ekonomsku politiku umjerenu na dalje unapređenje poslovnog ambijenta koja će doprinijeti još većem prilivu investicja u našu zemlju”, zaključuje se u reagovanju.

Lideri šest zemalja zapadnog Balkana prije godinu su na samitu u Trstu podržali MAP koji treba da omogući neometan protok robe, usluga, kapitala i radne snage. U izvještaju o sprovođenju MAP-a, koji je objavio RCC navodi se da su države zapadnog Balkana zabilježile napredak u sva četiri segmenta MAP-a, (trgovina, investicije, mobilnost i digitalne integracije).

Crnoj Gori se u segmentu investicija preporučuju dalja unapređenja. Taj segment obuhvata regionalni program ulaganja, investicione reforme, promociju regiona kao zajedničke investicione destinacije, pametni rast.

“Ekonomije su u različitim fazama razvoja u odnosu na tri komponente investicionog programa, crnogorski investicioni okvir je na snazi, ali može biti podložan daljim poboljšanjima, posebno u vezi sa aspektom modernizacije mreže bilateralnih ugovora o ulaganjima i ažuriranja odredbi o rješavanju sporova između investitora i države”, navodi se u izvještaju o sprovođenju MAP-a.

S obzirom na to da Crna Gora nema strategiju promocije ulaganja, trebalo bi razviti strateške planove za ulaganja. Preporučuje se jačanje Agencije za promociju investicija koja nema dovoljno osoblja.

Generalni sekreatar RCC-a Goran Svilanović je rekao da, iako je region ostvario značajan napredak, pred njim je još mnogo zadataka, kao što je liberalizacija trgovine uslugama, promocija i sprovođenje Regionalne agende reformi u oblasti investicija, završetak pregovora o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija i dogovor o modelima priznavanja akademskih kvalifikacija, snižavanje cijena rominga kojima će biti obuhvaćeni svi korisnici u šest ekonomija zapadnog Balkana.