ogromni gubici

Kontejnerski terminali u minusu 2,26 a Brodogradilište 2,56 miliona eura

Nagomilani gubitak Kontejnerskih terminala sad je premašio iznos od 13,3 miliona, a kod Brodogradilišta je povećan na 7,35 miliona eura
0 komentar(a)
Ažurirano: 31.03.2013. 21:28h

Kontejnerski terminali i generalni tereti iz Bara poslovnu 2012. godinu završili su sa gubitkom od 2,26 miliona eura, a Jadransko brodogradilište iz Bijele ostvarilo je minus od 2,56 miliona eura.

Gubitak Kontejnerskih terminala više je nego prepolovljen u odnosu na 2011. godinu kada je iznosio 5,76 miliona eura, ali poslovni rezultati ove barske kompanije pred privatizacijom ni približno nisu onakvi kako se to očekivalo prije nekoliko godina nakon izdvajanja tog preduzeća iz Luke Bar.

Nagomilani gubitak ove kompanije iz prethodnih godina sada je premašio iznos od 13,3 miliona eura.

Ostvareni prošlogodišnji prihod Terminala iznosio je 6,19 miliona eura i bio je 21,4 odsto manji nego u 2011. godini. Treba, međutim, napomenuti da su za godinu značajno za 37,6 odsto smanjeni i poslovni rashodi preduzeća i iznosili su 8,34 miliona.

Prihodi ostvareni na domaćem tržištu smanjeni su za godinu sa 3,25 miliona na 2,09 miliona eura, a prihodi od usluga kompanijama sa inostranog tržišta smanjeni su sa 4,53 miliona na 3,91 milion eura.

U strukturi troškova, troškovi radne snage i isplaćenih otpremnina za prekobrojne i dalje su visoki 5,88 miliona i u ukupnim rashodima učestvovali su sa oko 70 odsto. Troškovi amortizacije i rezervisanja u iznosu od 1,41 milion bili su nešto veći od prošlogodišnjih a u ukupnoj strukturi rashoda učestvuju sa oko 16,9 odsto.

Prošlogodišnji minus 2,2 miliona: Kontejnerski terminali (Foto: A. Baković)

Za godinu kratkoročne obaveze barske kompanije porasle su sa oko 2,27 miliona na 3,01 milion eura, dok su dugoročne obaveze povećane za oko 896 hiljada eura. Obaveze kompanije po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda porasle su sa 716,7 hiljada eura u 2011, na 785,7 hiljada u 2012. godini.

Ostvareni rezultat Jadranskog brodogradilišta bio je za oko 43,8 odsto gori u odnosu na 2011. godinu.

Nagomilani gubitak iz prethodnih godina premašio je sada iznos od 7,35 miliona eura.

Lošem poslovnom rezultatu Brodogradilišta doprinio je veliki pad prihoda koji su iznosili 12,75 miliona eura i bili su oko 23 odsto manji u odnosu na godinu ranije. Poslovni rashodi takođe su smanjeni sa 17,9 miliona na 14,8 miliona ili za oko 17,3 odsto.

Troškovi zarada i drugih nadoknada za godinu su smanjeni sa 7,34 miliona na 6,35 miliona eura ili za oko 13,4 odsto.

I dugovi kompanije iz Bijele za godinu su povećani. Kratkoročne obaveze su porasle sa 12,36 miliona na 13,73 miliona eura, a dugoročne sa 2,31 milion na 3,15 miliona eura.

BBM zaradio pola miliona

Operater kablovske televizije Broadband Montenegro (BBM), kojim gazduje Veselin Barović sa slovenačkim partnerima, poslovnu 2012. završio je sa neto profitom od 515,13 hiljada eura.

Ostvareni neto profit nešto je manji u odnosu na godinu ranije kada je iznosio 559,4 hiljade eura.

Za godinu poslovni prihodi BBM-a su, kako je navedeno u izvještaju, smanjeni sa 4,26 miliona na 4,14 miliona eura, a rashodi su nešto povećani sa 3,58 miliona na 3,64 miliona eura.

Ipak, podaci iz bilansa stanja ove kompanije pokazuju da je BBM za godinu smanjio zaduženost i to dugoročne obaveze sa 2,44 miliona na 1,69 miliona, a kratkoročne sa 760,6 hiljada na 619,7 hiljada eura.

Galerija

Preporučujemo za Vas