nadoknada

USS se izborio da se radnicima vrati po 154 eura

Novac koji je Vlada svojim zaposlenima zakinula 2010. godine biće isplaćen u naredna tri mjeseca
72 pregleda 4 komentar(a)
Ažurirano: 30.03.2013. 16:02h

Zbog nezakonite odluke Vlade da tokom 2010. godine oporezuje i na taj način umanji iznose za topli obrok i regres zaposlenima, koji su tada primali plate iz budžeta, biće nadoknađeno po 154,32 eura.

Vlada je na posljednjem zasijedanju usvojila odluku koja je usaglašena sa predstavnicima sindikata da zaposlenima zajedno sa majskom, junskom i julskom zaradom bude uplaćivano po 51,44 eura. U informaciji je istaknuto da i pored napora Ministarstva finansija, predstavnici reprezentativnih sindikata “nijesu pristali na eventualno odlaganje dijela obaveza za narednu fiskalnu godinu”.

“Ukupni fiskalni efekti navedenih rješenja će biti na nivou od 6,2 miliona eura u neto iznosu i prirez opštinama u iznosu od 125.000 eura što će opteretiti tekuću fiskalnu godinu, dok će pripadajući iznos za porez i doprinose u iznosu od oko četiri miliona eura biti prihod budžeta Crne Gore”, navodi se u informaciji Vlade.

Iznosi za topli obrok i regres tokom 2010. godine nijesu smjeli da budu oporezivani jer Opštim kolektivnim ugovorom (OKU) koji je tada bio na snazi to nije bilo predviđeno. Taj stav za koji se Unija slobodnih sindikata (USS) zalagala od kada je na inicijativu Vlade krajem 2009. godine izmijenjen Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica nedavno je potvrdilo i Građansko odjeljenje Vrhovnog suda koje se bavilo tim pitanjem jer su niži sudovi donosili različite presude u vezi sa istim pitanjem.

Nakon što su “Vijesti” objavile mišljenje Vrhovnog suda, počeli su pregovori predstavnika sindikata i Ministarstva finasija koje je pregovorima htjelo da spriječi dodatne troškove koji bi nastali iz sudskih sporova koje je USS najavila.

Tadašnjom odlukom da se topli obrok koji je iznosio 50 odsto najniže cijene rada ili 27,5 eura svede na 18 eura i da se regres od tri tadašnje cjene rada, odnosno 165 eura, snizi na 110 eura, svaki radnik je zakinut za oko 165 eura na godišnjem nivou ali će sada dobiti po 10 eura manje.

Vlada je krajem 2009. godine potpisala izmjene OKU sa Savezom sindikata (SSCG) koji je pristao da se oporezuju topli obrok i regres i na taj način ozakonila to umanjenje. To je urađeno istog dana kada je neočekivano za SSCG utvrđena reprezentativnost na nacionalnom nivou.

Vlada bi mogla biti dužna još po 45 eura

Vlada je obaviještena i da je USS saopštio Ministarstvu da imaju još neizmirenih potraživanja koja mogu biti tražena na sudu. Radi se o potraživanju po osnovu manje isplaćenog regresa za 2007, 2008. i 2009. godinu u iznosu od 15 eura po godini, što čini ukupno po 45 eura po zaposlenom.

U Informaciji se navodi da je po tom osnovu vođen predmet po tužbi sudija iz Berana, gdje je u presudi Višeg suda tužiteljima dosuđen taj traženi iznos uz nadoknadu odgovarajuće kamate. Problem za slučaj iz Berana je u tome što je, kako je rečeno, zastupnik države u prvostepenom postupku propustio da se pozove na zastaru potraživanja pa je drugostepeni sud presudio u korist tužitelja.

“Budući da su sindikati najavili da će tražiti i ova sredstva, bitno je imati na umu da je potraživanje za manje isplaćen regres za 2007. godinu i 2008. godinu zastarjelo, jer je regres isplaćen 18. avgusta. Ukoliko bi se pokrenulo pitanje ovih potraživanja, ukupan dug države prema zaposlenim čije zarade se finansiraju iz budžeta bi bio 0,6 miliona eura neto za 2009. godinu”, navodi se u informaciji.

Generalni sekretar USS Srđa Keković je objasnio “Vijestima” da oni smatraju da su potraživanja i za 2008. i 2007. nesporna i da, imajući u vidu da iznosi koje treba nadoknaditi nijesu visoki, Vlada ne bi trebalo da rizikuje sa suđenjem i da se izlaže dodatnim troškovima. “Vladi je 2008. godina diskutabilna, ali nama nije jer je tada Zakon o radu stupio na snagu, a za 2007. važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima po kojem se potraživanja mogu tražiti tri godine od dana njihovog nastanka, a ovaj zakon važi za sve”, kazao je Keković.

Galerija

Preporučujemo za Vas