odgovor farmerima

"Analiza stočne hrane iz Srbije ne traje duže od 4 dana"

“Ko god je na vrijeme planirao uvoz hrane, mogao je na vrijeme i na regularan način ostvariti pravo uvoza"
57 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 12.03.2013. 20:01h

Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarska uprava reagovali su na tekst “Koke ne mogu čekati 7 dana na hranu” u kome se vlasnici farma koka nosilja i predsjednik nacionalnog Udruženja proizvođača jaja Radovan Jovović žale na predugo čekanje na rezultate analiza uvezene stočne hrane iz Srbije.

Ministarstvo i Uprava navode da su uvoznici obavezni da uzete uzorke istog dana pošalju u laboratoriju, kao i da je od prijema uzorka do izdavanje konačnog laboratorijskog izvještaja potrebno 3-4 dana.

“Ko god je na vrijeme planirao uvoz hrane, mogao je na vrijeme i na regularan način ostvariti pravo uvoza. Istovremeno, zbog procesa ugovaranja sa inoisporučiocima, najveći broj pošiljki hrane za životinje uvezen u periodu tokom druge nedjelje marta, odnosno od 7-9 marta. Od ukupno 26 pošiljki za potrebe 12 uvoznika, uzeto je 45 uzoraka, koje su granični veterinarski inspektori upakovali i označili na propisan način. Uvoznik je bio dužan da iste preda u laboratoriju. Međutim, često se dešava da lica zadužena za predaju uzoraka u laboratoriju (vozači, špediteri...) to ne učine istog dana”, navedeno je u reagovanju uz obrazloženje da je zbog situacije sa aflatoksinom višestruko povećan broj uzoraka koji obrađuje laboratorija.

Veterinarska uprava i Ministarstvo navode da su urgentno rješavali zahtjeve za uvoz hrane za životinje upravo na sjeveru Crne Gore i da je prirotet dat zahtjevima firmi sa sopstvenim farmama: “Beganović” i Aka trade iz Bijelog Polja, Gradina company iz Rožaja, Merkator Crna Gora za korisnika farma Franca, “Popović”, Rebra commerce... Uprava navodi da je početkom marta izdala 19 rješenja o nepostojanju smetnji za uvoz.

“Ističemo da svi nadležni organi i institucije daju svoj maksimalni doprinos da najbrže i najefikasnije obezbijedimo ostvarenje zajedničkog cilja, a to je proizvodnja životinja i hrane životinjskog porijekla upotrebom bezbjedne hrane. Ministarstvo poljoprivrede dnevno ažurira listu bezbjedne hrane za životinje koje svakako imaju za cilj da svim zainteresovanim farmerima pruže tačnu informaciju o vrstama bezbjedne hrane, uvoznicima i proizvođačima iste”, navedeno je u reagovanju.

Galerija