Milionske razlike

Deripaski vila napreduje, KAP godinama pravio više izvještaja

MANS ukazuje da je uprava Kombinata aluminijuma imala po nekoliko različitih završnih računa koje su slali Centralnoj banci, akcionarima i dobijali od revizora
99 pregleda 13 komentar(a)
22.02.2019. 05:12h

Kombinat aluminijuma je radio po nekoliko različitih završnih računa za iste godine, a razlike u podacima se kreću i do nevjerovatnih 45 miliona eura, saopšteno je "Vijestima" iz Istraživačkog centra Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Oni su istakli da je uprava KAP-a Centralnoj banci "dostavila različite završne račune za 2010. godinu u odnosu na finansijske izvještaje koje su radili revizori“.

"KAP je dostavio CBCG bilanse u kojima je dobitak za tu godinu iznosio 48,5 miliona, dok izvještaj revizora pokazuje dobitak od 94,2 miliona. Razlika je najvećim dijelom nastala zbog stavke 'ostali poslovni dobici' koja je u jednom izvještaju 107,4 miliona, a u drugom 153,2 miliona", navode iz MANS-a.

"Pumpali" troškove, vrijednost KAP-a oborili za 400 miliona>>>

Vlada pustila Ruse da friziraju podatke i smanje vrijednost KAP-a>>>

Zbog razlika u iznosu dobitaka, razlikuje se i kapital, koji ima negativnu vrijednost zbog knjigovodstvenih gubitaka iz prethodih godina, pa na osnovu podataka CBCG, kapital je u minusu za 116,2 miliona a na osnovu finansijskih izvještaja za 70,4 miliona.

"Slično je i sa dugoročnim obavezama gdje se iznosi razlikuju za preko 45 miliona eura. Prema podacima CBCG one iznose 322,7 miliona, a po revizorima 276,8 miliona eura", naveli su istraživači MANS-a.

U 2008. čak tri različita izvještaja

Još zanimljiviji je slučaj 2008. jer postoje čak tri izvještaja koja se razlikuju u mnogim stavkama – finansijski izvještaji koje je KAP dostavio CBCG se razlikuju od bilansa koje je usvojila Skupština akcionara, koji se opet razlikuju od podataka iz revizorskih izvještaja.

"Tako se, na primjer, ne poklapa iznos aktive, odnosno vrijednost sredstava kojima raspolaže KAP. CBCG je dostavljen podatak da sva sredstva KAP-a vrijede 210,3 miliona eura, na sjednici akcionara je usvojen bilans sa 22 miliona manjom vrijednošću aktive, a u revizorskom izvještaju za 2009, u koloni koja se odnosi na 2008, navodi se treći iznos 190,4 miliona eura", naveli su iz MANS-a.

Odstupanja i nepravilnosti kod završnih računa uočljiva su i u 2006. i 2007 – razlikuju se bilansi koje je KAP dostavio CBCG i podaci iz zvaničnih izvještaja revizora

"Razlikuje se čak i iznos ostvarenog gubitka KAP-a za 2008. godinu. Dok su CBCG prijavili 60,8 miliona eura, Skupština akcionara je usvojila bilanse sa gubitkom od 57,9 miliona, a revizorski izvještaj za narednu godinu kao uporedni podatak za 2008. daje iznos od 55,6 miliona eura. Revizorski izvještaj za 2008. godinu nije dostupan, a radio ga je Ernest&Young", naglašavaju iz ove NVO.

Taj izvještaj usvojila je Skupština akcionara, uz obavezu službe računovodstva da izvrši korekcije i početno stanje 2009. godine prikaže na osnovu tih podataka. U MANS-u smatraju "da je vrlo indikativno da akcionari usvajaju izvještaj i istovremeno nalažu da bude korigovan po skoro svim stavkama".

Nepravilnosti kod završnih računa

Odstupanja i nepravilnosti kod završnih računa uočljiva su i u 2006. i 2007  – razlikuju se bilansi koje je KAP dostavio CBCG i podaci iz zvaničnih izvještaja revizora.

"Na primjer, u 2006, prema izvještaju revizora, troškovi materijala su 137,3 miliona eura, dok su, prema podacima koje je KAP dostavio CBCG, ti troškovi 11 miliona veći. Slično je i sa troškovima zaposlenih kod kojih je razlika preko sedam miliona, pa su prikazani u iznosu od 31,2 miliona, odnosno 23,9 miliona", dodaju iz ove NVO. 

Takođe, KAP je obavijestio CBCG da su mu ukupne dugoročne i kratkoročne obaveze 193,2 i 120,9 miliona eura.

"Međutim, revizori u izvještajima prikazuju za pet, odnosno šest miliona veće iznose", napominju iz MANS-a.

I u  2007. su primijetne "ogromne razlike vezane za troškove zaposlenih koji su u jednom izvještaju 28,3 miliona, a u drugom 41,4 miliona".

"Ključno je pitanje zašto nadležni državni organi to ignorišu i dugove takve firme konstantno prebaciju na građane"

Prema podacima koje je KAP dao CBCG, iznos te stavke za 2007. bio je "5,8 miliona, dok revizori navode 30,6 miliona".

"I u ovoj godini postoje neslaganja kod ukupnih dugoročnih, odnosno kratkoročnih obaveza i to za preko 25 miliona. KAP je CBCG dostavilo bilanse sa iznosima od 302,7 i 62,5 miliona, dok izvještaji revizora navode 284,5 i 80,7 miliona eura", ukazuju iz NVO.

Kada je riječ o finansijskom izvještaju za 2009. ovakvih odstupanja nema, a njega Skupština akcionara nije usvojila sve do kraja 2011.

"Jedan od uslova Vlade za potpisivanje Sporazuma o poravnanju sa KAP-om je bio da se naprave korekcije pomenutog izvještaja. S obzirom na to da KAP ovaj uslov nije ispunio Vlada je naknadno odustala od zahtjeva. Da li će biti razlika i u podacima za 2011, pokazaće izvještaj za prošlu godinu koji mora sadržati uporedne podatke", objasnili su iz MANS-a.

Istraživači zaključuju da je "očigledno poslovanje KAP-a praćeno brojnim malverzacijama i nezakonitostima".

"Ključno je pitanje zašto nadležni državni organi to ignorišu i dugove takve firme konstantno prebaciju na građane. Jedino objašnjenje za tako brutalno zanemarivanje javnog interesa je korupcija i to na tako visokom nivou da omogućava paralizu svih institucija sistema", zaključuju iz MANS-a.

Deripaski vila napreduje

Deripaska je preko svoje firme K.P.M. Limited kupio i veliki zemljišni kompleks od 450.000 kvadrat, između plaža Trsteno i Ploče

Deripaska je prije sedam godina na tedneru kupio tadašnju vojnu bazu na Platamunima. Kompleks nekoliko vojnih objekata na parceli od 25.000 kvadrata, Deripaska je preko svoje firme Overseas Assets Management iz Podgorice kupio za 627.000 eura.

Ubrzo nakon što je od Morskog dobra kupio još dodatni hektar, počinje izgradnju kompleksa od dvije velelepne vile, i brojnih pratećih objekata i sadražaja. Gradnja, koja traje već četiri godine, pri samom je kraju.

Deripaska je preko svoje firme K.P.M. Limited kupio i veliki zemljišni kompleks od 450.000 kvadrat, između plaža Trsteno i Ploče, na kome je predviđena izgradnja hotelsko-apartmanskog kompleksa.

Izvlačen novac i preko ćerki firmi iz Podgorice

Rusi su iz KAP-a, tvrde iz MANS-a, izvukli preko 11 miliona eura na osnovu ugovora sa povezanim kompanijama.

Iz finansijskih izvještaja se vidi da su tokom 2008, 2009. i 2010. godine sa CEAC Shared Services Podgorica obavljane transakcije u ukupnom iznosu od 2,9 miliona eura.

"Tokom 2010. godine pojavljuje se i preduzeće Rusal Marketing GMBH kome je KAP za dvije godine platio skoro 8,5 miliona eura”, istakli su iz MANS-a.

Rusal Marketing je jedno vrijeme bio dobavljač glinice za KAP, ali je ta glinica bila veoma lošeg kvaliteta. To se u krajnjem odražavala na kvalitet proizvedenog aluminijuma, tako da je KAP od tih nabavki imao više štete nego koristi

Krajem 2007. godine, osnivač firme se mijenja u En + Group Limited, majku firmu kiparskog CEAC-a.

"U martu 2008, firma mijenja naziv u sadašnji, njen osnivač postaje kiparski CEAC, a djelatnost “konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem”. Direktori te firme su bili Dmitrij Potrubač, Igor Kisenkov, Vječislav Krilov… sve članovi menadžmenta KAP-a", navode iz MANS-a.

Konačno, firma je u februaru 2010. godine pokrenula postupak dobrovoljne likvidacije. Tada je KAP i prešao na saradnju sa drugom povezanom firmom, Rusal Marketing GMBH, registrovanoj u Švajcarskoj.

Podsjetimo da su "Vijesti" ranije pisale da je Rusal Marketing jedno vrijeme bio dobavljač glinice za KAP. Međutim, ta glinica bila je veoma lošeg kvaliteta što se u krajnjem odražavala i na kvalitet proizvedenog aluminijuma, tako da je KAP od tih nabavki imao više štete nego koristi.

Odgovor MANS-a: Ko je uzeo pare - da ih vrati

Iz MANS-a su odgovorili na reagovanje manadžmenta KAP-a i istakli da ih "interesuje da li je Vlada prevarila Ruse ili Rusi Vladu, jer je taj neko počinio krivično djelo i zbog toga treba da ide u zatvor".

Uprava za inspekcije poslove potvrdila je "Vijestima" da je na zahtjev Sindikata Aluminijuma inspektor rada obavio kontrolu i da nije utvrdio nezakonitosti

Inspekcija rada nije utvrdila nepravilnosti

Uprava za inspekcije poslove potvrdila je "Vijestima" da je na zahtjev Sindikata Aluminijuma inspektor rada obavio kontrolu i da nije utvrdio nezakonitosti.

Inspekcija tvrdi da je KAP isplatio zarade za januar svim zaposlenim u skladu sa ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu, kao i da Odbor direktora i izvršni direktor nisu donijeli odluke da se umanje zarade ili da se povrijede prava Sindikata iz člana 79 Kolektivnog ugovora.

Uprava KAP-a, kako je navedeno u saopštenju, trenutno evidentira broj izvršilaca koji ne obavljaju ili samo djelimično obavljaju poslove svog radnog mjesta, kao i da ti podaci "imaju isključivo analitički karakter, koji u ovom momentu nema za posljedicu bilo kakvo ukidanje prava zaposlenih".

Navedeno je i da je inspektor utvrdio da KAP sada ima proizvodnju ispod 50 odsto instalisanih kapaciteta, kao i da od ukupno 528 ćelija radi svega 231.

Galerija