Ove godine će početi da radi pet malih hidroelektrana

Vlada je dala saglasnost Opštini Pljevlja za kredit od 840.000 eura za finansijsko restrukturiranje i isplatu viška zaposlenih
5 komentar(a)
Miodrag Čanović, Foto: Gov.me
Miodrag Čanović, Foto: Gov.me
Ažurirano: 09.02.2013. 20:05h

Vlada je procijenila da bi u ovoj godini trebalo da počne da radi pet malih hidroelektrana, dok će sa tri koncesionara koja nijesu pribavila potrebne bankarske garancija raskinuti ugovore. To je saopštio pomoćnik ministra ekonomije Miodrag Čanović nakon sjednice Vlade na kojoj je usvojena informacija o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije.

Projekatom za izgradnju malih hidroelektrana dodijeljeno je 13 koncesionih ugovora. Bez koncesionih ugovora će ostati koncesionari Kroling (lokalitet Tušina), Elektrotehna-radius (lokalitet Murinjska rijeka) i MHidrocg (Vrbnica).

“Na realizaciju projekta, osim kašnjenja investitora u ispunjavanju ugovorenih obaveza, značajan uticaj imalo je i nepostojanje prostorno-planskih dokumenata na lokalnom nivou, nedovoljno razvijena prenosna i distributivna elektroenergetska mreža i mogućnost priključenja elektrana na elektroenergetski sistem” kazao je Čanović.

On je kazao da snaga ovih malih hidroelektrana treba da bude oko 100 megavata. Ukupna vrijednost tog projekta je, dodao je Čanović, oko 140 miliona eura i on bi trebao da se završi u naredne dvije godine.

“Do sada smo izdali devet građevinskih dozvola, a mislimo da će se završiti pet malih hidroelektrana ove godine. U skladu sa prihvaćenom dinamikom, realizuju se projekti na vodotocima Bistrica i Šekularska, koncesionar je Hidroenergija, na vodotoku Crnja, gdje je koncesionar Dekar i Komarača, gdje je koncesionar Kroling”, naveo je Čanović.

On je dodao da se projekat izgradnje vjetroelektrana na Krnovu realizuje utvrđenom dinamikom, dok se sa sličnim projektom na Možuru kasni.

Vlada je dala saglasnost Opštini Pljevlja da uzme kredit od 840 hiljada eura i da taj novca iskoristi za finansijsko restrukturiranje i isplatu otpremnina za zaposlene u opštinskoj administraciji i njenim javnim preduzećima za zaposlene koji će biti proglašeni tehnološkim viškom. Kredit će se uzeti kod Erste banke i Hipo Alpe Adria banke i to kod Erste banke na šest godina bez grejs perioda i uz kamatnu stopu od 7,2 odsto i šestomjesečni euribor (cijena novca na stranom tržištu), a kod Hipo Alpe Adria banke na period otplate od pet godina uz kamatnu stopu od 6,99 odsto i tromjesečni euribor bez grejs perioda.

Ukupne godišnje obaveze opštine kod Erste banke bile bi oko 145,3 hiljada u 2013. godini, po oko 175 hiljada u periodu od 2014. do 2018. godine i oko 30.000 hiljada u 2019. godini.

Ukupne godišnje obaveze Opštine kod Hipo Aple Adria banke bile bi oko 200 hiljda eura, u periodu od 2013. do 2017. godine.

SOCAR-ova ofšor firma osnivač preduzeća za Crnu Goru

Vlada je konstatovala da su se stekli uslovi da azerbejdžanski partner SOCAR i njena firma Azmont preuzmu lokaciju kasarne “Orijenski bataljon” u Kumboru u svoj posjed sa pravima koja su im data ugovorom o zakupu. Naftna kompanija SOCAR, koja je u vlasništvu države Azerbejdžan, dobila je zemljište Kumboru na 90 godina i na njemu tće graditi turističko-stambeni kompleks.

Osnivač Azmonta je Saiph Holding BV iz Holandije čiji je, kako je navedeno u dokumentu Vlade, jedini vlasnik SOCAR. Azmont je zakupac morskog akvatorijuma od 66.560 kvadrata za koji će plaćati godišnji zakup od 26.624 ili 40 centi po kvadratu, ali je za prve četiri godine toga oslobođen.

Konstatovano je i da je SOCAR predao činidbenu garanciju Erste banke od 3,6 miliona eura, kao i da ne mora da podnosi potvrde o dobrom finansijskom statusu, “budući da se takva potvrda ne može dobiti u zemlji sjedišta kompanije”.

Bonus video: