Poziv na OPREZ

Povećanje poreza će ugroziti strane investicije

Predsjednica Američke privredne komore u Crnoj Gori Svetlana Vuksanović kaže da Vlada mora biti oprezna u sprovođenju antikriznih mjera jer bi mogle biti kontraproduktivne
72 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 09.01.2013. 04:22h

Promjene poreske politike i ostale mjere koje su nužne u borbi protiv efekata širih ekonomskih poremećaja moraju biti postepene kako bi se tržište kvalitetno pripremilo i izbjeglo prelivanje ekonomije u sive tokove, a što bi u krajnjem obezvrijedilo željeni efekat promjena, smatraju u Američkoj privrednoj komori u Crnoj Gori (AmCham Montenegro).

"Trenutno postoji bojazan među članicama AmChama da bi moglo doći do povećanja ključnih poreza, kao što su stopa poreza na dodatu vrijednost (PDV) i poreza na dobit, a to se takođe odnosi i na način na koji bi se to moglo uraditi, imajući u vidu da se dešavalo u par navrata da se neke mjere uvedu bez konsultacije sa privrednim subjektima tj. bez javne rasprave, kao što je bilo u slučaju uvođenja akciza na nove proizvode”, kazala je u razgovoru za “Vijesti” predsjednica AmCham Montenegra Svetlana Vuksanović.

Zabrinuti jer država uvodi nove poreze bez konsultacija: Sa ranijeg skupa Američke komore

Ona je podsjetila da je ta poslovna asocijacija nedavno poslala pismo Vladi u kojem upozoravaju da bi povećanje poreza dovelo do ugrožavanja priliva novih stranih direktnih investicija i usporilo realizaciju poslovnih planova postojećih ulagača.

Osim toga, prema njenim riječima, članice AmChama imaju i niz drugih prigovora iz oblasti javnih nabavki, na koje redovno ukazuju, ali i na pitanja koja se odnose na procjenu nepokretnosti i spore procedure za dobijanje građevinske dozvole.

"Oblast gdje bi vlada trebalo da fokusira svoje resurse jesu investicije u infrastrukturu ako želi da podstakne dalja ulaganja i poboljša produktivnost"

Vlada je, prema njenim riječima, u prethodnom periodu bila suočena sa izazovima koje je donijela ekonomska kriza, a istovremeno je bilo potrebno raditi na daljem poboljšanju poslovnog ambijenta i stvaranju uslova za dalje privlačenje stranih direktnih investicija (SDI).

“Smatram da je dobro to što vlada za sada nije poklekla pred mnogobrojnim pritiscima kao što su zahtjevi za povećanje poreza, već je imala u vidu stav privrede u ovom procesu. Oblast gdje bi vlada trebalo da fokusira svoje resurse jesu investicije u infrastrukturu ako želi da podstakne dalja ulaganja i poboljša produktivnost. Dodatne napore je potrebno uložiti na polju inovacija, tehnologije i poboljšanja tržišta rada u cilju stvaranja uslova za razvoj preduzetništva”, ocijenila je Vuksanović.

Porezi nijesu jedini bitan faktor za investitora

Prema anketi članova AmCham, došlo je do poboljšanja u odnosu na informacije o mogućnostima javnih nabavki, ali i dalje postoje problemi sprovođenja sudskih odluka

"Kada investitor sagledava mogućnost poslovanja na novom tržištu, on uzima u obzir sve ove faktore, a takođe ih upoređuje sa drugim zemljama. Istina je da investitori pristaju na plaćanje mnogo viših poreskih stopa u drugim zemljama, ali isto tako ne smijemo zaboraviti da su i rizici poslovanja u sređenijim zemljama, gdje imate jak sistem vladavine prava i efikasnost institucija, mnogo niži. Takođe, njih čini privlačnim i povezanost tržišta, kvalifikovana radna snaga i visoko razvijena tehnologija, dok Crna Gora treba da iskoristi svoje komparativne prednosti koje će biti presudne za odluku investitora, a poreske stope su svakako jedna od njih", rekla je Vuksanović.

Notarske usluge preskupe

Prema anketi članova AmCham, došlo je do poboljšanja u odnosu na informacije o mogućnostima javnih nabavki, ali i dalje postoje problemi sprovođenja sudskih odluka.

"Članovi su napomenuli da preduzeća sada mogu da se registruju na centralnoj web stranici na kojoj su sve informacije o otvorenim tenderima dostupne i lako im je pristupiti. Članovi AmCham su takođe pohvalili uvođenje privatnih notara, što je potez koji je rasteretio sudove u smislu pružanja tih usluga i tako omogućio preduzećima da se usluge notara pružaju znatno brže, mada smatramo da su cijene ovih usluga jako visoke. U pogledu sudskog sistema, evidentno je da tu i dalje postoje problemi sa sprovođenjem odluka koje su donesene, čak i ako je presuđeno u korist preduzeća ili poslovnog subjekta", smatraju članovi Američke komore.

Svaka firma da sagleda svoje poslovanje

Mjere koje bi se mogle preduzeti odnose se na stalno i dosljedno upravljanje novčanim tokovima, aktivne rezerve likvidnosti, smanjenje zaliha, smanjenje potraživanja

"Onog trenutka kada preduzeće uoči rizik nelikvidnosti ono mora pristupiti primjeni hitnih mjera za sprečavanje ovog rizika. Otuda je suština sanacije preduzeća da se osigura sposobnost plaćanja i odstrani prezaduženost. Sve dok novčani tok ne bude u stanju da pokrije potrebe likvidnosti, preduzeće pribjegava primjeni hitnih mjera za oslobađanje sredstava koja su vezana u aktivi. To znači tijesno usklađivanje odluka o oslobađanju sredstava iz oblasti proizvodnje, nabavke i marketinga”, smatra Vuksanović.

Mjere koje bi se mogle preduzeti odnose se, prema njenim riječima, na stalno i dosljedno upravljanje novčanim tokovima, aktivne rezerve likvidnosti, smanjenje zaliha, smanjenje potraživanja, kao i na kratkoročno i dugoročno finansiranje prodaje.

U 2012. bilo napretka, ali treba ubrzati reforme

Vuksanović očekuje da će Crna Gora i u 2013. godini biti pod uticajem recesije u eurozoni i regiona, zbog čega očekuje da se državne institucije ozbiljno pozabave ovom problematikom

“Istovremeno, smatram da postoji prostor za jačanje javne administracije u pogledu dodatne edukacije službenika, kako bi se obučili za kvalitetnije obavljanje posla. Bitan napredak je napravljen i u oblasti zaštite stranih investitora, gdje se Crna Gora nalazi skoro na vrhu liste Svjetske banke, zauzimajući 21. mjesto, što je jako značajno u procesu privlačenja stranih direktnih investicija”, navela je Vuksanović.

Pomaci su, prema njenim riječima, ostvareni u sektoru građevinarstva, u dijelu pristupa podacima o vlasništvu zemljišta, kao i do veće efikasnosti u postupanju po zahtjevima i izdavanju dokaza o vlasništvu. Vuksanović očekuje da će Crna Gora i u 2013. godini biti pod uticajem recesije u eurozoni i regiona, zbog čega očekuje da se državne institucije ozbiljno pozabave ovom problematikom, te da i dalje rade na podsticanju ekonomskog razvoja.

"Ono na šta posebno treba da se obrati pažnja jeste jačanje napora po pitanju fiskalnih i strukturnih politika, uz težnju da se nastavi fiskalna konsolidacija i institucionalne reforme. Takođe, moraju da se ubrzaju reforme tržišta rada, investicione klime i reforme javnog sektora. Uzimajući u obzir aktuelni proces EU integacija, potrebno je dalje raditi na produbljivanju trgovinskih i finansijskih integracija, kao i otvaranju tržišta i nalaženju mogućnosti za razvoj preduzetništva”, kazala je Vuksanović.

Galerija

Preporučujemo za Vas