Državna kasa

Vlada prašta dugove, a građane zadužuje

Zdravstvu manje novca, prosvjeti više, Univerzitetu 800.000 manje. Diplomatama zarade manje, za kirije više 300.000. Pravosuđe 3 miliona u plusu, policija 13
0 komentar(a)
Ažurirano: 15.12.2012. 21:31h

Vlada će naredne godine nastaviti preko leđa poreskih obveznika da pomaže Željeznički prevoz, nacionalnog avioprevoznika Montenegro erlajnz i Radio-teleziju Crne Gore, a to će uraditi tako što će preuzeti 9,6 miliona njihovih dugovanja.

Prema predlogu budžeta za iduću godinu, Vlada će preuzeti kredit Željezničkog prevoza kod Erste banke od 3,5 miliona eura, zatim 1,1 milion duga RTCG kod Evropske radio-difuzne unije, 900.000 poreza i 400.000 dugovanje za struju Elektroprivredi.

U odnosu na ovogodišnji rebalans povećana su socijalna davanja za oko 20 miliona eura tako da će iznositi oko 498 miliona, dok su za 36 odsto smanjeni troškovi za službena putovanja...

Vlada je i RTCG 2009. oprostila 3,3 miliona eura duga za poreze i doprinose.

Shodno zakonu, planirano je i da se iz prihoda budžeta tokom godine preusmjeri 7,1 milion eura RTCG, što je za oko 400.000 manje u odnosu na ovogodišnji rebalans.

Državni budžet je projektovan na 1,26 milijardi eura sa deficitom od 95,3 miliona i novim zaduženjima do 250 miliona. Javni dug će prema projekciji dostići 54,5 odsto BDP-a, odnosno biće 1,904 milijardi eura. Planirano je da se vrati 119 miliona starog duga.

Ministar finansija Radoje Žugić je rekao da će Vlada, ako državne garancije dođu na naplatu, nastojati da u dogovoru sa bankama pronađe model da se one rasporede na duži vremenski period kako se budžet ne bi opteretio.

Radoje Žugić

Žugić je kazao da će se u najvažnijem ekonomskom aktu naći 66,2 miliona eura dodatnih garancija i da će se koristiti isključivo za razvojne projekte.

Garancije će se dati Barskoj plovidbi (40 miliona) za kredit kod kineske Eskim banke za nabavku teretnih brodova, zatim Crnogorskom elektroprenosu (25 miliona) za kredit EBRD-a ili Njemačke banke za razvoj za gradnju kabla između Tivta i Pljevalja i 1,2 miliona će se garantovi za potrebe Montenegro erlajnza. O kakvom kreditu je riječ nema podataka.

Ministar nije isključio zaduženje kod MMF-a, a rekao je da će se ”izabrati najbolja opcija za državu uz punu transparentnost”.

Na prihodnoj strani očekuje se ukupno 1,16 milijardi eura što je za 11,7 miliona više u odnosu na rebalans. Poreske stope se neće mijenjati.

"Ta projekcija je rađena na osnovu realnog rasta ekonomije od 2,5 odsto, efikasnije naplate javnih prihoda, većeg stepena fiskalne discipline i sužavanje zone sive ekonomije", objasnio je Žugić

"Vijesti" su upoređivale stavke u predlogu budžeta, koji je objavljen na sajtu Vlade, sa ovogodišnjim rebalansom

"Javna potrošnja mora se prilagoditi realnom poreskom kapacitetu stanovništa i privrede. Moraju svi organi, regulatori, javna preduzeća ravnomjerno nositi teret krize dok god imamo makroekonomske elemete sa negativnim predznakom. U prethodnom periodu racionalizacijom državna uprava je smanjena za 500 radnika. Vidjećemo da li je postojeći nivo dovoljan", rekao je Žugić.

U odnosu na ovogodišnji rebalans povećana su socijalna davanja za oko 20 miliona eura tako da će iznositi oko 498 miliona, dok su za 36 odsto smanjeni troškovi za službena putovanja, reprezentacija, tekuće održavanje...

"Vijesti" su upoređivale stavke u predlogu budžeta, koji je objavljen na sajtu Vlade, sa ovogodišnjim rebalansom. Uočeno je da su mijenjani pojedini iznosi nakon objave dokumenta.

Zdravstvu manje, prosvjeti više zbog projekta

Predloženo je da zdravstvenom sistemu na raspolaganju bude skoro dva miliona eura manje nego ove godine, pa će sa 165,6 miliona čelni ljudi tog sektora morati da obezbijede funkcionisanje sistema. Ministar zdravlja je Miodrag Radunović.

Miodrag Radunović

Na najvećem gubitku će biti zdravstvene ustanove, kojima je opredijeljeno 139 miliona, što je tri miliona manje nego u ovogodišnjim rebalansom budžeta. Za neto zarade zaposlenima je odobreno 46,1 milion eura, što je manje 1,6 miliona nego ove godine.

U Ministarstvu prosvjete i sporta, na čijem čelu je Slavoljub Stijepović, imaće 125 miliona eura u 2013, što je osam miliona više nego ove godine. Prema predlogu, 10 miliona je opredijeljeno za nastavak projekta Stručnog osposobljavanja, dok će se izdvajanja za skoro sve ostale potrebe u obrazovnom sektoru smanjiti.

Univerzitetu minus 800.000

Predlogom koji je objavilo Vlada, za Univerzitet Crne Gore je opredijeljeno 12,3 miliona eura u 2013, što je oko 800.000 manje nego u ovogodišnjem rebalansu budžeta.

Predrag Miranović

Rektor Univerziteta Predrag Miranović smatra da je i to nedovoljno za normalno funkcionisanje UCG. On je rekao da je informisao dekane fakulteta o tome da su vraćeni na budžet iz 2007. kao i da bi “zbog toga bilo korektno da se vrate i na kolektivni ugovor koji je važio te godine”.

Zarade tanje, za kirije više 300.000

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih poslova, kojim rukovodi Igor Lukšić, prema predlogu budžeta za 2013, za zarade zaposlenih u diplomatsko-konzularnoj mreži ima oko 100.000 manje nego ove godine, odnosno oko 3,5 miliona eura.

Rebalansom budžeta već su skresane plate diplomatama, čak za 1,5 miliona. Budžet MVPEI će biti nešto manji nego ovogodišnji, a predviđeno je ukupno da iznosi 12,7 miliona.

Igor Lukšić

Za razliku od ovogodišnjih 1,8 miliona eura, administracija u MVPEI će moći da računa na 300.000 manje. Uštede su planirane u troškovima za materijal i usuge, a najviše za advokatske i notarske usluge.

Shodno najavama o otvaranju novih diplomatskih predstavništva, izdvajanja za rentu će porasti za 300.000 na 3,5 miliona. Za program Proces pridruživanja EU biće izdvojeno oko 900.000, što je za trećinu više nego 2012.

Ministarstvu odbrane 35 miliona

Ministarstvo odbrane, na čijem čelu je Milica Pejanović - Đurišić, prema predlogu Vlade, moći će da računa na oko 35 miliona, što je za oko 1,5 miliona manje nego ove godine i skoro 15 milliona manje u odnosu na 2008.

Milica Pejanović - Đurišić

Uprskos značajnom smanjenju budžeta, Ministarstvo će za "transfere institucijama, pojedincima, javnom i nevladinom sektoru" imati skoro 200.000 eura. Od toga je oko 150.000 predviđeno za "ostale transfere pojedincima".

Pravosuđe tri miliona u plusu

Za pravosuđe je opredijeljeno, prema predlogu Vlade za iduću godinu, 33 miliona. To obuhvata budžete sudstva, tužilaštva, Ministarstva pravde, kojim rukovodi Duško Marković, Uprave za sprečavanje pranja novca, na čijem čelu je Predrag Mitrović i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, i ukupno je tri miliona više u odnosu na ovogodišnji rebalans.

Predrag Mitrović

Ako Vladin predlog prođe Skupštinu i 2013. pravosuđe će najviše novca potrošiti na izdatke za administraciju, odnosno na zarade zaposlenih u tim institucijama. Sudstvu je odobreno 20,22 miliona, odnosno 984.486 eura više u odnosu na rebalans.

Tužilaštvu je opredijeljeno 5,77 miliona eura, što je za 77.519 eura više nego ove godine. Ministarstvu pravde je odobren budžet koji je u odnosu na rebalans uvećan za blizu dva miliona eura.

Predloženo je da 2013. raspolaže sa 9,32 miliona. Upravi za antikorupciju budžet je određen na 326.201 eura što je za 70.000 eura više od rebalansa. Upravi za sprečavanje pranja novca i finasiranje terorizma je uvećan iznos za 19.000, na 507.930.

Upravi policije 13 miliona više za plate

Ministarstvu unutrašnjih poslova, na čijem čelu je Raško Konjević, odobreno je 66 miliona, što je za 13 miliona više nego što je pedviđeno ovogodišnjim rebalansom.

Raško Konjević

Toliko je namijenjeno, prema predlogu za 2013, za potrebe programa za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, za upravne poslove, administraciju, Upravu policije (57,8 miliona) i program Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima...

Na zarade za administraciju u okviru tog ministarstva u 2013. planirano je da bude potrošeno 1,89 miliona, što je za 24.372 manje nego pve godine. Kompletnoj Upravi policije je za bruto zarade odobreno 50,5 miliona, što je za 13,4 miliona više nego ove godine.

Boškoviću i Ivanoviću povećani budžeti

Za Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kojim rukovodi Predrag Bošković, predloženo je 69,4 miliona, odnosno 2,3 miliona više nego što su dobili rebalansom budžeta ove godine.

Predrag Bošković

Najviše novca u tom resoru izdvojeno je za socijalnu, boračku i invalidsku zaštitu - 61,6 miliona umjesto ovogodišnjih 59,5 miliona. Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, na čijem čelu je Petar Ivanović, odobreno je 899.000 više nego ove gdoine - 21,2 miliona.

Većim fondom novca u okviru tog resora raspolagaće Uprava za šume - 4,7 miliona, što je 800.000 više u odnosu na ovu godinu. Povećani su budžeti Veterinarskoj upravi na 1,6 miliona sa milion, Upravi za vode za oko 11.000, Agencija za duvan je opredijeljeno više za oko 22.000 eura.

Niža primanja u administraciji

I Skupština, čiji je predsjednik Ranko Krivokapić, moraće da smanji troškove jer će joj, prema predlogu Vlade, umjesto ovogodišnjih 6,1 miliona, na raspolaganju biti 5,7 miliona eura.

Ranko Krivokapić

Smanjenje će najviše pogoditi zaposlene u skupštinskoj administraciji, koji će umjesto ovogodišnjih oko 2,9 miliona, moći da računaju na skoro pola miliona manje.

Za plate i doprinose, uglavnom poslanika, biće izdvojeno 2,1 miliona eura. Parlamentarci će iduće godine na službena putovanja potrošiti oko 580.000, za oko 50.000 manje nego ove godine. Uvedena je i nova stavka - konsultanske usluge, projekti i studije, za koje će potrošiti oko 20.000 eura.

Za izbore 406.000

Kako su naredne godine planirani predsjednički izbori, Vlada je iz sredstava stalne budžetske rezerve opredijelila 406.000 eura za njihovo finansiranje. Novi predsjednik moći će da računa na oko 708.000 eura budžeta, idetnično koliko i ove godine.

Najveći dio novca će otići na zarade, oko 256.000 eura, kao i rashode za usluge 360.000 eura. Državna izborna komisija, sudeći po planu budžeta za 2013, očigledno planira transformaciju DIK-a.

Umjesto ovogodišnjih 65.000 eura, DIK će u 2013. imati na raspolaganju 915.000 eura. Predlog budžeta predviđa novi program "izbori i statistika" za koji je opredijeljno više od 800.000. Od toga je 650.000 predviđeno za plate i doprinose i 200.000 eura na materijal.

Galerija

Preporučujemo za Vas