Odbijena tužba NCH jer je prigovor neblagovremen

Predstavnici NCH, koji je drugorangirani ponuđač na tenderu za dugoročni zakup bivše vojne imovine kod Herceg Novog, žalili su se na odluku Upravnog suda
156 pregleda 2 komentar(a)
kumbor, Foto: Arhiva Vijesti
kumbor, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 12.12.2012. 14:10h

Upravni sud odbio je tužbu konzorcijuma NCH na zaključke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte da Državnoj naftnoj kompaniji Azerbejdžana (SOCAR) dodijeli projekat izgradnje hotelsko-stambenog kompleksa u Kumboru.Sud je, kako se navodi u presudi dostavljenoj agenciji Mina-business, nakon održane usmene rasprave prošle sedmice, ocijenio da je prigovor tužioca neblagovremen."Prema navodima iz prigovora na prvostepeni akt i razlozima datim u tužbi, advokat konzorcijuma Goran Martinović je 17. aprila obaviješten o odluci kojom je usvojen izvještaj Tenderske komisije za valorizaciju bivše vojne imovine o rezultatima međunarodnog javnog tendera kojim su rangirane ponude. Odluka mu je poslata putem e-maila, na koju je izjavio prigovor 25. aprila", navodi se u presudi Upravnog suda.Imajući u vidu da je, kako se navodi u presudi, Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera, određeno da učesnici na tenderu imaju pravo prigovora Savjetu za privatizaciju u roku od sedam dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima tendera, prigovor tužioca nije izjavljen u propisanom roku.Sud nije prihvatio navode tužbe da Martinović nije bio ovlašćen za zastupanje i predstavljanje tužioca, jer se u spisima predmeta nalazi punomoćje priloženo Savjetu za privatizaciju kojim su svi članovi konzorcijuma pojedinačno ovlastili Martinovića da ih zastupa u svim sudskim, upravnim i drugim postupcima."Budući da je konzorcijum ugovorom formiran oblik udruživanja, koji istupa u ime i za račun učesnika konzorcijuma, koji imaju položaj jedinstvenih suparničara, ne može se zaključiti da prvostepeni akt nije upućen ovlašćenom", rekli su iz Upravnog suda. Takođe, kako su objasnili, ne može se prihvatiti ni prigovor tužioca da mu prvostepena odluka nije dostavljena, jer je nesporno da je primio i-mejlom, a da drugo dostavljanje prije podnošenja prigovora nije tražio. "Svrha ličnog dostavljanja je da se stranka upozna sa aktom koji proizvodi određene pravne posljedice i da mu se omogući pravna zaštita. Kako je i u prigovoru, a i tužbi označeno da su 17. aprila tužioci, o odluci koju su osporili 25. aprila, obaviješteni nesporno je da su tada saznali za sadržaj odluke, što se po upravno-sudskoj praksi upodobljava ličnoj dostavi", objasnili su u presudi. Predstavnici NCH, koji je drugorangirani ponuđač na tenderu za dugoročni zakup bivše vojne imovine kod Herceg Novog, žalili su se na odluku Upravnog suda kojom se proglasio nenadležnom u vezi sa odlukom Vladinog Savjeta za privatizaciju.Vrhovni sud je u presudi naložio Upravnom sudu da ispita tvrdnje konzorcijuma da je Savjet neregularno proglasio SOCAR za pobjednika.U presudi Upravnog suda se navodi da je osporenim zaključkom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, od 9. maja odbačen prigovor NCH podnijet protiv odluke Savjeta od 6. aprila, kao neblagovremen."Tužilac je u tužbi i na raspravi osporio zakonitost zaključka Savjeta za privatizaciju navodeći da je tuženi povrijedio pravila postupka kada je odbacio njegov prigovor kao neblagovremen. On smatra da nije postupljeno u skladu s odredbom i navodi da pismeni otpravak tužiocu nije dostavljen, zbog čega nije ni istekao rok za izjavljivanje prigovora", navodi se u presudi.U odgovoru na tužbu, Savjet za privatizaciju je, kako su kazali, ostao pri razlozima iz osporenog zaključka i predložio da Sud tužbu odbaci kao nedozvoljenu ili da je odbije kao neosnovanu.Sud je ocijenio da tužba nije osnovana. Lokacija u Kumboru, koja se priprema za početak gradnje, predviđena je za četiri manja hotela ili dva veća, marinu, stambeni kompleks, a ostavljeno je da se sa investitorom dogovaraju objekti koji se mogu uklopiti.Konzorcijum NCH je dostavio pismo o namjeri Meriota i američkog Starvuda, u okviru kojeg posluje lanac hotela Sheraton, a iz SOCAR-a, koji nema iskustva u turističkim projektima, su pominjali špansku Meliju. NCH je ponudio da godišnje plati dva eura svaki kvadrat od 304,5 hiljada kvadratnih metara zemljišta i varijabilnu zakupninu 5,1 odsto godišnjeg prihoda, dok SOCAR daje jedan eura po kvadratu i varijabilni dio od pet odsto. Razlika je oko 27 miliona na ukupni zakup od 90 godina.SOCAR je ponudio da investira 57,6 miliona za tri godine, koje se vrednuju, a ukupno planira 258 miliona za osam godina. NCH je nudio trogodišnje ulaganje od 36,5 miliona, a narednih godina 54 miliona, najavljujući ukupnu investiciju preko 200 miliona.

Bonus video: