cbcg

Uskoro privremene mjere za ograničavanje kamatnih stopa

Vladi je preporučeno da se pitanje kamata trajno uredi kroz zakon o obligacionim odnosima i da ta preporuka nije prebacanje loptice u tuđe dvorište
2 komentar(a)
Ažurirano: 23.02.2019. 00:56h

Guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić kazao je da će u narednih mjesec dana objaviti privremene mjere za ograničavanje kamatnih stopa.

"Aktivno se radi na analizi kamatnih stopa i imamo veliki motiv da se bankarski sektor uspješno revitalizuje, a jedna od elemenata njegove ranjivosti su kamatne stope. Čini se i da su se po tom pitanju kreirala nerealna očekivanja koja upućuju na to da ćemo u kratkom roku riješiti probleme. Taj proces je mukotrpan i dugoročan, a zahtijeva i senzibilan odnos prema stranim investicijima” rekao je Žugić danas nakon potpisivanja zajedničkog sporazuma sa komercijalnim bankama o realizaciji akcije "Nedelja štednje".

On je kazao da su preporučili Vladi da se pitanje kamata trajno uredi kroz zakon o obligacionim odnosima i da ta preporuka nije prebacanje loptice u tuđe dvorište.

"To je jedan od kanala za dugoročno rješenje tog problema, a drugi je je da se kreira stimulativni ambijent za privlačenje novih nosilaca na finansijskom tržištu. Po tom pitanju ima interesovanja, a to bi bio najzdraviji elemenat jačanja kreditne ponude", ocijenio je Žugić, dodajući da visoke kamatne stope proizvode visok nivo loših kredita čime se smanjuje potencijal banaka.

Sniziti opšti nivo kamatnih stopa

Predsjednik Udruženja banaka Esad Zaimović istakao je da je evidentno da je opšti nivo kamatnih stopa visok, te da bi za banke bilo djelotvorno da se kroz neki set mjera pokuša taj opšti nivo sniziti.

Za banke je ograničavaju faktor to što iz stranih izvora ne mogu da nabave jeftniji novac ispod šest odsto i da ga kasniej moraju plasirati po prosječnoj stopi od 9,5 odsto

Zaimović je kazao i da je za banke ograničavaju faktor to što iz stranih izvora ne mogu da nabave jeftniji novac ispod šest odsto i da ga kasniej moraju plasirati po prosječnoj stopi od 9,5 odsto.

"Pokušali smo da ostvarimo saradnju sa EIB-om, EBRD i drugim međunarodnim finansijskim institucijama, ali njihova cijena nije mala i vezuju se za rizik zemlje koji je veoma izražen", kazao je Zaimović.

Prema podacima CBCG, prosječno ponderisana aktivna kamatna stope u septembru je bila 9,53 odsto (za građane je bila 10,09 odsto), a na novoodobrene kredite 11,05 odsto (za građane 12,42 odsto).

Ukupno odobreni krediti bili su 1,8 milijardi eura.

Galerija