javne nabavke

Ukinute odluke EKIP-a, Carina i Aerodroma

Budući da je naručilac sporne nabavke učinio bitnu povredu zakona naloženo mu je da u novom postupku otkloni nepravilnosti
3 komentar(a)
Ažurirano: 28.10.2012. 15:58h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je odluke Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), Uprave carina i JP Aerodromi Crne Gore i naložila ovim institucijama da otklone nezakonitosti.

Komisija je usvojila žalbu podgoričke firme Lovćen invest i utvrdila da je Agencija za telekomunikacije, prilikom izbora najpovoljnije ponude za kupovinu poslovnog prostora, nepravilno i nepotpuno utvrdila čunjenično stanje i povrijedila Zakon o javnim nabavkama prilikom ocjene ponude firme Samms iz Podgorice.

Agenciji za telekomunikacije je naloženo da u ponovljenom postupku otkloni nepravilnosti i donese zakonitu odluku. Državna komisija je utvrdila, naime, da Samms nije dostavio dokaz o vlasništvu, odnosno list nepokretnosti, već je priložio potvrdu Univerziteta Crne Gore kojom se konstatuje da je ponuđač kao kupac zaključio sa Univerzitetom Crne Gore Predugovor o kupoprodaji poslovnog prostora od 24. septembra 2009, da je ponuđač izmirio sve obaveze iz ovih predugovora, da je Univerzitet CG investitor kompletnog poslovno-stambenog objekta i da se pred Upravom za nekretnine u Podgorici vodi postupak uknjižbe kompletnog objekta, nakon čega će ponuđač biti u posjedu i lista nepokretnosti.

Državna komisija je utvrdila da kompanija Samms nije dostavila dokaz o vlasništvu, odnosno list nepokretnosti, već je priložila potvrdu Univerziteta Crne Gore o kupoprodaji poslovnog prostora

Komisija je utvrdila, takođe, da je u obrazloženju Odluke o dodjeli ugovora zapisnički konstatovano samo manje odstupanje i nedostaci kod ponuđača Samms „koji nijesu od uticaja na ispravnost ponude“. Državna komisija, utvrdila je, međutim, da je ova odluka o dodjeli ugovora naručioca sporne nabavke bila nezakonita.

Komisija je usvojila žalbu firme Informatika Montenegro i poništila zapisnik Uprave carina CG o javnom otvaranju ponuda na tenderu za nabavku kompjuterske opreme, po partijama.

Budući da je naručilac sporne nabavke učinio bitnu povredu zakona naloženo mu je da u novom postupku otkloni nepravilnosti. Utvrđeno je, naime, da je ponuđač Informatika Montenegro svoju ponudu dostavio u skladu sa pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, iako su u Upravi carina utvrdili prvobitno da to nije tako.

Državna komisija usvojila je i žalbu akcionarskog društva iz Beograda Institut za puteve i poništila odluku JP Aerodromi Crne Gore u vezi s uslugama mjerenja PCN-a (ispitivanja kolovoznih konstrukcija manevarskih površina i platformi na Aerodromu Podgorica i Aerodromu Tivat).

Prethodno je naručilac sporne nabavke donio nezakonitu odluku da ovaj posao dodijeli konzorcijumu Ventralna putna laboratorija Novi Sad - Nievelt GmbH Austrija, iako je ta ponuda bila nespravna. Aerodromima je zato naloženo da u roku od 15 dana otklone nepravilnosti i donesu zakonito rješenje.

Komisija je utvrdila da prvorangirani konzorcijum nije iskazao PDV na neto ponuđenu cijenu, u skladu sa Zakonom o PDV-u, kao i da samim tim nije pravilno iskazao ukupnu ponuđenu cijenu na ovom tenderu.

I EPCG mora na popravni

Komisija je poništila odluke Elektroprivrede Crne Gore, odnosno FC Distribucija Podgorica vezano za izbor najpovoljnijih ponuda za partije 7 i 15 na nadmetanju za nabavku materijala za održavanje 35 kV distributivnih objekata, i predmete vratila na ponovni postupak i odlučivanje.

Ukazano je EPCG, odnosno FC Distribucija Podgorica, da su počinili bitne povrede Zakona o javnim nabavkama iz člana 134 (stav 4, 7 i 11) i naloženo da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti.

Galerija

Preporučujemo za Vas