za DEVET MJESECI

Spoljnotrgovinska razmjena se pogoršava: Deficit milijardu i 110 miliona

Uvoz hrane, pića i duvana iznosio je 318 miliona eura i bio je za 43 miliona eura veći od ukupnog crnogorskog izvoza
4 komentar(a)
Ažurirano: 26.10.2012. 20:05h

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore nastavila je da se pogoršava, a deficit za devet mjeseci ove godine, prema podacima Monstata, narastao je na milijardu i 110 miliona eura. U ovom periodu izvoz je smanjen za 17 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i iznosio je 275,5 miliona, dok je uvoz porastao za 1,5 odsto na milijardu i 385,7 miliona.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,9 odsto i manja je u odnosu na isti period prethodne godine, kada je iznosila 24,3 odsto.

U odnosu na isti period prethodne godine, izvoz je manji za 56 miliona. Na pad izvoza najviše je uticalo smanjenje proizvodnje u Kombinatu aluminijuma, jer je izvoz obojenih metala, gdje se ubraja aluminijum, za devet mjeseci ove godine iznosio 106 miliona, odnosno 35 miliona manje nego u istom periodu prošle godine. KAP je smanjio proizvodnju po nalogu Elektroprivrede koja je tražila gašenje proizvodnjih ćelija zbog neplaćanja računa za struju.

Prvo značajno smanjenje desilo se u maju, a zatim još veće krajem septembra i početkom oktobra za dodatnih 25 odsto, tako da će se njegove posljedice na smanjenje izvoza i povećanje deficita osjetiti u narednom obračunu.

Značajno je smanjen i izvoz mineralnih ruda i otpadaka metala sa 30 na 23 miliona, kao i izvoz odnosno reeksport ili prenos električne energije preko teritorije Crne Gore sa 38 na 26 miliona. U istom periodu je povećan uvoz električne energije sa 75 na 91 milion eura, tako da je deficit električne energije za devet mjeseci bio vrijedan 65 miliona eura.

Izvoz gvožđa i čelika, nekada drugog najznačajnijeg crnogorskog proizvoda, pao je sa 17 na 14 miliona, dok je u cijeloj 2011. godini, kada je najveći period Željezarom u stečaju upravljao Neksan, izvoz iznosio 27 miliona eura. Željezara je početkom maja prodata turskoj kompaniji Toščelik.

Izvoz hrane u ovom periodu iznosio je 19 miliona eura i bio je za oko 1,5 miliona eura veći nego lani, dok je uvoz hrane vrijedio 267 miliona, i bio je veći za dva miliona. Povećan je uvoz svježeg mesa i mesnih prerađevina sa 53 na 60 miliona eura i mlijeka i mliječnih proizvoda sa 37 na 39 miliona, dok je smanjen uvoz voća i povrća sa 30 na 28 miliona i kafe, čaja i začina sa 31 na 27 miliona.

Uvoz hrane, pića i duvana iznosio je za devet mjeseci ove godine 318 miliona eura

Uvoz hrane, pića i duvana iznosio je za devet mjeseci ove godine 318 miliona eura, i bio je za 43 miliona eura veći od cijelog crnogorskog izvoza.

Izvoz pića ostao je na istom nivou 13 miliona, dok je uvoz pića povećan sa 40 na 42 miliona. Izvoz duvana i duvanskih proizvoda je bio simboličan i vrijedio je 529 hiljada, dok je zvanični uvoz pao sa 10,9 na 8,6 miliona eura.

Uvoz je najviše rastao kod kategorije “ostala transportna sredstva i oprema” sa pet na 25 miliona, raste je zabilježen i kod nafte i naftnih derivata sa 155 na 164 miliona, drumskih vozila sa 69 na 73 miliona, električnih mašina, aparata i uređaja sa 47 na 52 miliona.

TV prilog: Daniela Vranković

Galerija

Preporučujemo za Vas