ujednačavanje

Egalizacioni fond: Najveći dio kolača dobilo pet opština

Egalizacioni fond je ustanovljen Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i koristi se kao instrument za ujednačavanje finansijski slabijih opština
531 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 20.10.2012. 19:45h

Egalizacioni fond je prihodovao 16,45 miliona eura za devet mjeseci ove godine, što je 71,54 odsto planiranog iznosa, a opštinama je raspoređeno 14,72 miliona, zvanično je saopšteno “Vijestima” u Ministarstvu finansija.

Egalizacioni fond, kao jedan od izvora finansiranja opština, ustanovljen je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i koristi se kao instrument za ujednačavanje finansijski slabijih opština.

Sredstva Fonda obezbjeđuju se iz ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica (11%), od poreza na promet nepokretnosti (10%), prihoda od poreza na upotrebu motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letjelica (100%) i ukupno naplaćenih prihoda od koncesionih naknada od igara na sreću (40%)

Fond je u prošloj godini ostvario iznos od 23,4 miliona eura. Od toga je akontativno, odnosno unaprijed raspoređeno 21,06 miliona, a kroz konačnu raspodjelu dodatnih 2,4 miliona eura. Novac se akontativno uplaćuje na mjesečnom nivou u visini od 90 odsto priliva novca računu fonda.

Novac iz fonda prošle godine je koristilo 14, a od januara do kraja septembra ove godine 13 opština. To su opštine iz siromašnog sjevernog regiona, prijestonica Cetinje i jedna sa juga države - Ulcinj. Veći dio tih opština ima značajne prirodne potencijale, koji godinama nijesu u dovoljnoj mjeri iskorišćeni.

Prema podacima Ministarstva finansija, od 13 opština koje su stekle pravo da koriste novac iz fonda, ove godine je pet dobilo najveći dio kolača koji se mjeri milionskim iznosima, i to Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Rožaje. Ukupno su dobili 9,78 miliona eura.

Ostatak novca dijele opštine Pljevlja, Danilovgrad i Plav, koje su u srednjoj kategoriji po prilivu iz fonda, a dobile su ukupno 2,45 miliona. Ulcinj, Kolašin, Mojkovac, Andrijevica su dobili približno isto novca, a tu je i Šavnik. Ukupno im je dodijeljeno 2,48 miliona.

Kada se posmatraju zbirno sve opštine, na vrhu liste nalazi se Bijelo Polje koje je dobilo najviše novca 2,6 miliona, a na samom dnu je Šavnik sa svega 391 hiljadu eura.

Sredstva Fonda obezbjeđuju se iz ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica (11 odsto), od poreza na promet nepokretnosti (10 odsto), prihoda od poreza na upotrebu motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letjelica (100 odsto) i ukupno naplaćenih prihoda od koncesionih naknada od igara na sreću (40 odsto).

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, pravo na korišćenje novca iz fonda ima ona opština čiji je prosječni fiskalni kapacitet po glavi stanovnika za posljednje tri godine (koje prethode godini za koju se vrši raspodjela) niži od prosječnog fiskalnog kapaciteta po glavi stanovnika svih opština za isti period.

Fiskalni kapacitet opštine utvrđuje se procjenom ukupnih lokalnih prihoda koje je opština mogla da ostvari iz sopstvenih izvora i ustupljenih državnih prihoda. Lokalni fiskalni prihodi iz sopstvenih izvora uključuju opštinske poreze, takse i naknade, izuzev naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Preporučujemo za Vas