Vještak na dug Codre dodao kamate

Za svaku izdatu fakturu, gdje je vještak imao mogućnost da izvrši uvid, narudžba od tuženog je postojala na osnovu koje je i vršeno fakturisanje, tako da svako pozivanje svjedoka na te okolnosti vodilo bi odugovlačenju postupka“, ocijenio je advokat Čelebić
217 pregleda 4 komentar(a)
Codra, Foto: Luka Zeković
Codra, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 09.06.2018. 14:14h

Vještak ekonomsko finansijske struke Hamid Šabović u dopunskom nalazu dodao je kamate u iznosima od 86.252,07 eura i 38.065,57 eura na dug koji privatna bolnica Codra duguje u sporu sa kompanijom Osmi red iz Podgorice.

Osmi red potražuje u sporu, koji se vodi pred Privrednim sudom, od privatne bolnice ukupno 324.011,39 eura i taj iznos je Šabović potvrdio prvom varijantom nalaza, na osnovu dostupne dokumentacije. Pored toga, vještak je dao još tri alternativne opcije nalaza, na osnovu uvjeravanja predstavnika Codre.

Prema zapisniku sa prekjučerašnjeg suđenja, u koji su “Vijesti” imale uvid, advokat tužioca Zoran Čelebić protivio se saslušanju većine svjedoka jer je angažovani vještak utvrdio visinu duga. Direktorica Osmog reda Angelina Vuković kazala je da su prije pokretanja postupka željeli spor da riješe „u duhu saradnje“ koju su do tada imali.

„Za svaku isporuku, za svaki aparat smo postupili isključivo po zakonu i nikada nijesmo prevarili nikog. Od vas tražim da se utvrdi odgovornost svih za šta su odgovorni“, saopštila je Vuković.

Dug Codre, prema navodima iz tužbe, je nastao zbog neplaćenih reagenasa, medicinske opreme za oftalmologiju i angio salu u ovoj specijalnoj bolnici koja se nalazi u sistemu javnog zdravstva u Crnoj Gori. Navedeni dug se odnosi na neplaćene fakture iz 2015, 2016. i 2017. godine.

Sudija Faruk Mušović naredno ročište i nastavak rasprave je zakazao za 29. jun.

Bonus video: