KAD JE BEZ NAREDBE

CBCG čeka da banke i MFI obore ekstremno visoke kamate, građani i privreda trpe

Prema podacima, do sada su kamate beznačajno korigovane, bez efekta za povoljnije kredite
0 komentar(a)
Ažurirano: 11.09.2012. 17:35h

Poslovne banke i mikrofinansijske insitucije (MFI) počele su smanjivanje kamatnih stopa i tarifa za kreditne zahtjeve što im je preporučila Centralna banka Crne Gore (CBCG) prije više od dva mjeseca.

To tvrde iz vrhovne monentarne institucije, koja još nije donijela propis kojim banke obavezuje da snize ekstremno visoke kamatne stope, već čeka da to same urade do kraja septembra.

Prema raspoloživim podacima, do sada su kamate beznačajno korigovane, bez efekta za povoljnije kredite, a u pojedinim MFI, gdje su kamate kao zelenaške, izabrali su da klijentima smanje troškove obrade kreditnog zahtjeva ili ih ukinu.

Prema posljednjim podacima CBCG na kraju jula, nakon preporuke Centralne banke o korigovanju kamata, prosječne ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope iznosile su 8,87 i 9,54 odsto, dok su na kraju juna iznosile 8,89 i 9,53 odsto.

Statistika pokazuje da su prosječno ponderisane nominalne kamatne stopa na kredite građanima i privredi bile 9,38 odsto, odnosno 8,50 odsto i kad se uporede sa junom bilježe blagi pad ( u junu su bile 9,40 odnosno 8,51 odsto).

Iz vrhovne monetarne insitucije najavljeno je da će, ukoliko njihovi apeli ne daju rezultate, polazeći od najbolje međunarodne prakse u narednom periodu donijeti privremene mjere

Kada su u pitanju efektivne stope za kredite koji su odobreni građanima, one su u julu bile 10,10 odsto, a 9,13 za firme. U junu je ista stopa za građane bila malo viša i iznosila je 10,11 odsto, odnosno 9,11 odsto za privredu.

“Pratimo stalno kretanje kamatnih stopa i ocjenjujemo postupanje banaka i MFI, a posebna pažnja posvećena je realizaciji zaključaka Savjeta usvojenih početkom jula. Banke i MFI su započele analiziranje ekstremno visokih kamatnih stopa i u pojedinim slučajevima su smanjile troškove obrade kreditnih zahtjeva. Neke MFI su o tome već obavijestile javnost", zvanično je odgovoreno iz CBCG.

Procenti smanjenja kamatnih stopa zavise od vrste, namjene i ročnosti kredita, dok su neki troškovi koji su naplaćivani klijentima prilikom obrade zahtjeva, kako tvrde u CBCG, kod pojedinih MFI potpuno ukinuti.

Sekretar Udruženja banaka (UB) Mirko Radonjić kazao je da će u predviđenom roku do kraja mjeseca banke razmotiri zahtjev CBCG o limitiranju visokih kamatnih stopa, nakon čega će biti održana sjednica udruženja kako bi zajednički razmotrili to pitanje.

Zavisno od kretanja kamatnih stopa u posljednjem kvartalu ove godine, dodaju oni, CBCG namjerava da preduzeme mjere u skladu sa zaključkom Savjeta

Iz vrhovne monetarne insitucije najavljeno je da će, ukoliko njihovi apeli ne daju rezultate, polazeći od najbolje međunarodne prakse u narednom periodu donijeti privremene mjere.

“Ocjenjujemo da će takvi pomaci u pravcu smanjenja troškova kredita po osnovu kamata i naknada podstaći pozitivnu konkurenciju na bankarskom tržištu. Pažljivo ćemo pratiti dalje aktivnosti banaka i MFI, jer još nije ostvaren pad ekstremno visokih kamatnih stopa koji bi se mogao ocijeniti značajnim. Ali, kako postoji pomak na tom planu buduća kretanja će biti od ključnog značaja za naše dalje postupanje”, saopštili su iz Centralne banke.

Zavisno od kretanja kamatnih stopa u posljednjem kvartalu ove godine, dodaju oni, CBCG namjerava da preduzeme mjere u skladu sa zaključkom Savjeta.

Prije zaključka kojim je preporučila bankama da snize kamate, u Centralnoj banci su uradili njihovu analizu na osnovu podataka iz maja, koja je pokazala da je prisutan trend rasta kamatnih stopa uz ekstremno visoke kamate na pojedine kredite. Tako su efektive kamatne stope (koje uključuju sve troškove) na pojedine novoodobrene kredite kod banaka prelazile 20 odsto (za izgradnju građevinskih objekata i adaptaciju 22,76 odsto). Kod mikrofinansijskih insitucijakamate su na novoodobrene kredite bile iznad 40 odsto.

U PRVOJ banci kamatne stope do 18%

U NLB Montenegrobanci su saopštili da su uvažili sugestije prilikom kreiranja politike kamatnih stopa u ovoj godini, iako su prosječne kamatne stope “u trenutku kada je CBCG dala preporuku za sniženje bile znatno ispod prosjeka na nivou sektora”.

Direktor korporativnih komunikacija u Prvoj banci Jelena Pavićević rekla je da su u skladu sa zaključkom CBCG osmislili proizvode koji imaju povoljniju kamatnu stopu.

“Imamo i veći raspon kamatnih stopa u zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti klijenta. Naši kreditni proizvodi su konkurentni i na nivou su bankarskog sistema. Kamatne stope na kredite se kreću od 9,99 odsto do 18 odsto”, kazala je Pavićević, dodajući da se “visoke kamatne stope na kredite objašnjavaju visokim kamatama na štednju”.

U CKB-u nijesu precizirali da li su poštovali preporuku Centralne banke o sniženju kamata, već naglasili da sada imaju povoljniju ponudu. “CKB prilikom definisanja kamatnih stopa kontinuirano istražuje mogućnosti za njihovo smanjenje kako bi bila konkurentna na tržištu.

U tom cilju, pokrećemo različite akcije i nudimo proizvode po preferencijalnim uslovima. Jedna od takvih akcija koja je trenutno u toku je “CKB keš kredit” koji se nudi po konkurentnim uslovima bez provizije”, saopštili su iz CKB-a.

Prosječna kamata 30,9 odsto, a spustili bi na 29,85

Iz mikrofinansijske institucije Alter modus „Vijestima“ su kazali da razmatraju zahtjev CBCG, te da će u narednom periodu utvrditi minimalni održivi nivo kamatnih stopa za svaki proizvod, odnosno, maksimali održivi stepen smanjenja pojedinačnih i ukupnih kamatnih stopa.

„Prva u nizu akcija na smanjenju cijena usluga bila je ukidanje provizija za obradu kredita na sve proizvode od prvog septembra. Ta akcija će doprinijeti da se u određenim slučajevima smanje kamatne stope i do pet odsto, a u toku je rad na redefinisanju ukupne politike kamatnih stopa“, istakli su u Alter modusu.

Oni tvrde da im je sada prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa 30,91 odsto, te izmjenom obračuna planiraju od Nove godine da ona iznosi od 23,63 odsto do 29,85 odsto sa tendencijom daljeg spuštanja. Alter Modus odobrava kredite preduzetnicima.

U ponudi imaju mikrokredite namijenjene ulaganju u razvoj i proširenje poslovnih aktivnosti i mikrokredite za poboljšanje uslova života, u preduzetničkim domaćinstvima. Među mikrofinansijskim institucijama su i Monte kredit - bivši Agroinvest, Ozmont, Klikloan... Kod MFI, kamate, prema podacima CBCG, na novoodobrene kredite iznose preko 40 odsto.

Galerija

Preporučujemo za Vas