Sporni obračun plata, minuli rad i otkazi

Predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade danas nastavljaju pregovore o Opštem kolektivnom ugovoru
341 pregleda 4 komentar(a)
Ažurirano: 07.09.2012. 19:20h

Pregovori o novom tekstu Opšteg kolektivnog ugovora (OKU), kojim se uređuje minimum prava svakog zaposlenog, još nijesu završeni, iako nedavno produženi OKU ističe 30. septembra. Predstavnici ministarstava rada i finansija su smatrali da je posao završen, ali na insistiranje sindikata danas će biti održan još jedan sastanak na kojem će pokušati da preciziraju odredbe koje se tiču obračuna zarada, minulog rada i otkaza ugovora o radu.

Prema podacima “Vijesti”, sindikati se zalažu za izmjenu obračuna plata naročito kada su u pitanju uvećanja zarade po osnovu prekovremenog, noćnog i rada tokom praznika, te da ostane dosadašnji način obračuna minulog rada u iznosu zarade čemu se protive Vlada i poslodavci.

Konkretne podatke o toku pregovora nije moguće dobiti jer su se socijalni partneri, Vlada, Unija poslodavaca (UP), Unija slobodnih sindikata (USS) i Savez sindikata Crne Gore (SSCG) obavezali da neće javnosti saopštavati detalje dok ne postignu konačan dogovor.

“Nadam se da ćemo usaglasiti radni tekst i smatram da su iz Vlade prije odmora ishitreno objavili sadržaj OKU o kojem je rasprava još bila u toku. Problem su članovi OKU koji se tiču plata i otkaza”, kazao je predstavnik Unije slobodnih sindikata (USS) u radnoj grupi Vukašin Zogović ne želeći da saopštava detalje.

Prema podacima “Vijesti”, Skupština SSCG na sjednici prije dva dana nije podržala predlog OKU

Prema podacima “Vijesti”, Skupština SSCG na sjednici prije dva dana nije podržala predlog OKU koji je sada ponuđen niti se saglasila sa predlogom da se umanji koeficijent za minuli rad.

Prema sadašnjim odredbama po osnovu minulog rada zarada se povećava 0,5 odsto za radnike koji imaju do deset godina radnog staža, 0,75 odsto za one koji su zaposleni 10 do 20 godina i jedan odsto za one koji rade duže od 20 godina.

“Vijestima” je saopšteno da je i dalje aktuelan predlog Vlade kojim je planirano da se do 2015. godine, u cilju prevazilaženja krize, minuli rad za sve zaposlene svede na 0,5 odsto, a da se od januara 2015. godine vrati na sadašnja pravila. UPCG se, kako je rečeno, zalaže da Vladin predlog ne bude oročen na dvije godine, već da ima trajno dejstvo. U UPCG “Vijestima”, zbog sporazuma, kojim su se obavezali da neće saopštavati detalje, nijesu željeli da saopšte koji su stavovi te poslodavačke organizacije kada je OKU u pitanju.

“Vladin predlog ne bi značio ukidanje minulog rada, i za sada se niko ne zalaže da se taj institut trajno ukine, iako poslodavci podsjećaju da on nije praksa u mnogim zemljama. Sindikati razmišljaju o pristanku na privremeno smanjenje iznosa minulog rada jer su svjesni da je kriza prilično jaka”, kazali su članovi radne grupe.

Na taj način bi se, kako je rečeno, pomoglo poslodavcima i doprinijelo očuvanju standarda i radnih mjesta dok se situacija ne normalizuje.

Sindikati smatraju da je već nekoliko godina trend da se smanjuju i ukidaju prava zaposlenih i pitaju se šta je još ostalo da im se uzme.

Sindikati smatraju da je već nekoliko godina trend da se smanjuju i ukidaju prava zaposlenih

Nakon dugih i iscrpnih pregovora, aktuelni OKU je donijet u decembru 2011. godine. On je propisan bez saglasnosti Unije slobobdnih sindikata koja je učestvovala u pregovorima, ali je ”zaobiđena” prilikom potpisivanja. To je prvi put da je OKU oročen i to na godinu. Već je produžavan prije nekoliko mjeseci i ako se socijalni partneri do kraja septembra ne dogovore o tekstu i OKU prestane da važi, to bi značilo da radnici ostanu bez značajne zaštite i budu prepušteni na milost i nemilost poslodavcima, i Vladi kao poslodavcu.

Kako Vlada zakida na regresu i toplom obroku

Problem sadašnjeg OKU je i u obračunskoj vrijednosti koeficijenta kao i formuli po kojoj se obračunava zarada. Prema starom OKU, topli obrok i regres su bile neoporezovane kategorije koje su isplaćivane posebno.

Regres je iznosio 165 eura, a topli obrok 50 odsto najniže cijene rada što je bilo 27,5 eura. Onda je Vlada samoinicijativno oporezovala te dvije kategorije, a nakon toga je potpisan novi OKU i te dvije kategorije su ušle u startni dio zarade.

Iz USS je ranije objašnjavano da prema staroj računici kad je regres iznosio 165 eura na godišnjem nivou i topli obrok 27,5 eura, radnik je mjesečno primao 41,25 eura, a nakon oporezivanja to je ukupno 28,17 eura. Izmjenama OKU te dvije kategorije su ušle u startni dio zarada koje je sada 55 odsto obračunske vrijednosti koeficijenata (49,5 eura) u bruto iznosu, a u neto iznosu to je 33 eura. To jeste više od ovih 28,17 eura, ali manje od onih 41,25 eura.

Galerija