Objavljen ugovor o zakupu Kumbora

Fiksna zakupnina će biti plaćena unaprijed za prvih 45 godina zakupa, što će iznositi nešto preko 12 miliona eura.
3 komentar(a)
Ažurirano: 29.07.2012. 13:32h

Savjet za privatizaciju objavio je ugovor o dugoročnom zakupu kasarne Orjenski bataljon u Kumboru, koji je potpisan sa Državnom naftnom kompanijom Azerbejdžana (State Oil Company of Azerbaijan Republic - SOCAR).Ugovor o zakupu 240 hiljada kvadrata zemljišta bivše kasarne Orjenski bataljon zaključen je na 90 godina. Zakupnina se sastoji od fiksnog dijela od jednog eura po kvadratnom metru i varijabilnog koji čini pet odsto dobiti koju zakupac ostvari iz poslovanja na lokalitetu.Fiksna zakupnina će biti plaćena unaprijed za prvih 45 godina zakupa, što će iznositi nešto preko 12 miliona eura.Ugovorom je predviđena i obaveza zakupca da obezbijedi činidbenu garanciju od 3,6 miliona eura za realizaciju ugovorene investicije, s tim da zakupodavac u slučaju raskida ugovora o zakupu ima pravo da zadrži iznos unaprijed plaćene zakupnine.

Zakupac se ugovorom obavezao da u razvoj rizorta investira najmanje 52 miliona eura tokom prve četiri godine zakupa, odnosno ukupno 258 miliona za osam godina.Ugovorom su definisana i prava zakupca tokom perioda zakupa, kao što je pravo korišćenje morskog dobra, nakon plaćanja posebne dažbine u skladu sa Zakonom o morskom dobru i ugovorom sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom. Zakupac ima pravo i da koristi puteve, marine i plaže.Predviđeno je da 120 dana od potpisivanja zakupac podnese zakupodavcu potvrdu o dobrom finansijskom statusu koji su izdali nadležni organi Azerbejdžana, konstitutivne dokumente i činidbenu garanciju.

SOCAR-u je dozvoljeno da izda bilo koje stambene jedinice, djelove lokacije u skladu sa biznis planom.Ugovor može biti raskinut ako, između ostalog, zakupac postane insolventan i ukoliko uloži manje od 52 miliona eura tokom četiri godine.Ugovor sadrži i tri aneksa, od kojih je prvi opis lokacije, drugi se odnosi na investicioni i biznis plan, a treći je formular činidbene garancije.

Galerija

Bonus video: